FAQ

alkekonger

Foto: Jan Stenløkk

Mest brukte spørsmål og svar om meldesystemet.

 • Hvorfor får jeg ikke logget inn?
  • Er selskapet ditt registrert i Altinn?
   • Alle selskap som har en utvinningstillatelse eller en undersøkelsestillatelse vil være registrert i Altinn/IDPorten som tillatte brukere av løsningen. Dersom selskapet ikke har eller har hatt en eller flere registrerte tillatelser de siste to årene, finnes de ikke i listen.
 • Har du fått en rolle tilknyttet din organisasjon?
  Ta kontakt med den i selskapet som administrerer tilgang til Altinn for å sjekke om du er registrert med rollen «Innmelder meldesystem».
 • Hvorfor er ikke flere felt ferdigutfylt basert på innmeldte opplysninger?
  Det er viktig å ta stilling til hva som skal stå i feltene. For eksempel på den «rette» fiskerikyndige velges i hver ukemelding, slik at vi kan registrere korrekt antall dager vedkommende er på jobb.
 • Hvorfor kan jeg ikke lenger sende melding om flere endringer samtidig?
  Fordi vi nå har kategorisert de ulike typene endringer, slik at ulike regler gjelder. Dette har vi gjort for å sikre god systemoppfølging av de endringene som krever saksbehandling fra myndighetene
 • Hvorfor kan ikke pdf-ene gjøres tilgjengelig i løsningen, slik at jeg kan hente ut de jeg ønsker selv, og unngå masse epost?
  Vi vurderer dette for senere versjoner.
 • Hvorfor er Altinn valgt som løsning for pålogging?
  Altinn er «veien inn» til myndighetenes tjenester, så for alle nye prosjekter er vi pålagt å bruke denne inngangsporten for sikker identifisering.

 

Oppdatert: 18.02.2021