Hva er nytt

jan-s

Foto: Arne Bjørøen

Meldesystemet er oppgradert ved at det er etablert en felles portal for innmelding og saksbehandling, der alle brukere har tilgang til å se status, og der myndighetsbrukerne kan saksbehandle direkte i portalen.

Prosessen ved innmelding er blitt enklere, med blant annet bedre kartløsninger, og i noen grad automatiserte prosesser for kartsjekk mot områder og tidsperioder der det er restriksjoner.

Det skal lages en løsning for fiskerikyndiges daglige rapportering i portalen, men denne funksjonaliteten er ikke med i første versjon av løsningen. Innlogging skjer via Altinn, og rollene som er definert her angir tilgangsnivå i systemet.

Brukere av meldesystemet på logges inn via Altinn/IDporten. Det gir adgang til følgende:

  • oversikt over alle selskapets innmeldte undersøkelser
  • andre selskapers innmeldte undersøkelser i kartet
  • en «tidsglider» som lar brukeren se endringer framover
  • en tidslinje som viser alle hendelser i saken kronologisk
  • å følge myndighetenes saksbehandling – varsel når OD svarer

 

Innspill

Ellen Marie Skartveit

Tlf: 95110541

Heidi Hagland

Tlf: 51876175

Oppdatert: 18.02.2021

Innspill

Ellen Marie Skartveit

Tlf: 95110541

Heidi Hagland

Tlf: 51876175