Roller

seismikk

Foto: Arne Bjørøen

Det er definert ulike roller i meldesystemet, og disse angir hva du han anledning til å se og gjøre.

De er inkorporert i Altinn system for pålogging.  Rollene som finnes er følgende: 

  • Innmelder (selskap) – den hos rettighetshaver som melder inn undersøkelsen i meldesystemet) 
  • Saksbehandler FDIR 
  • Godkjenner FDIR 
  • Saksbehandler HI 
  • Godkjenner HI 
  • Saksbehandler OD 
  • Godkjenner OD 
  • Delegerer - Den i organisasjonen som er delegert myndighet fra øverste leder til å administrere tilgangene til løsningen i Altinn. Denne personen legger til og fjerner personer tilknyttet egen organisasjon som brukere av systemet.

Det er et poeng å holde antall roller lavt, siden en del programmering er knyttet til de ulike rollene. I innmeldende selskap må alle som skal ha tilgang til systemet (inkludert eventuelle  myndighetskontakter) ha rollen «innmelder». 

Oppdatert: 18.02.2021