Salg av data

Vi selger 2D- og 3D-seismikk i en rekke områder. Se hvilke områder og få mer informasjon om datapakkene via menyen til venstre.

Olje- og energidepartementet (OED) bevilger midler over statsbudsjettet slik at vi kan gjøre undersøkelser og kartlegge områder på norsk sokkel hvor det ikke er petroleumsvirksomhet.

Midlene blir også brukt til spesialundersøkelser i andre områder.

Med jevne mellomrom beslutter OED at noen av disse undersøkelsene kan selges som datapakker til aktører på norsk sokkel.

 

Oppdatert: 19.11.2021