Eksempler på data

2D-undersøkelse NPD-LOF1-08

npd-lof1-08-1102.pdf
npd-lof1-08-1120.pdf
npd-lof1-08-1155.pdf
npd-lof1-08-2207.pdf
npd-lof1-08-2210.pdf

2D-undersøkelse NPD-LOF1-07

npd-lof1-07-142.pdf
npd-lof1-07-205.pdf

3D-undersøkelse NPD-TRII-09

inline2770.pdf
xline3000.pdf

3D-undersøkelse NPD-LOF2-08

inline1400.pdf
xline2700.pdf

3D-undersøkelse NPD-LOF1-09

inline2800.pdf
xline3500.pdf

Oppdatert: 14.03.2019