Oljedirektoratet

Sørøst for Troll

3D-seismikken som legges ut for salg omfatter blokk 31/5 (samt en mindre del av blokk 31/4).

Det var Oljedirektoratet (OD) som samlet inn seismikken i september 2008. Fartøyet som ble benyttet var Ramform Challenger. Seismikken ble prosessert av CGG i 2008/2009.
Dekningen av seismikken er 300 km2 FF.

Undersøkelsens navn er: NPD-TW-08-3D-TROLLCO2

Undersøkelsen ble gjennomført for å kartlegge undergrunnen for mulig CO2-deponi. Se vedlegg Presentasjon Prod Geosc-1109_LJ.pdf for flere detaljer.

I 2009 ble kartleggingsarbeidet overført fra OD til GASSNOVA, som fortsatte arbeidet og samlet inn ytterligere en 3D-undersøkelse mot sør – i direkte forlengelse av NPD-TW-08-3D-TROLLCO2.

Grunnen til at seismikken nå legges ut for salg er at det er en del av ODs oppdrag å gjøre data i alle faser av virksomheten enkelt tilgjengelig for næringen. Prisen på seismikkpakken er 1.518.000,- kroner pluss merverdiavgift, jf. kjøpsbetingelsene (Pris for et selskap). Dataene distribueres av DISKOS. Administrasjonskostnader kommer i tillegg og vil bli fakturert av DISKOS distributør etter gjeldende prisliste. Bestilling foretas ved å fylle ut bestillingsskjema som sendes til OD. Ved signering av bestillingsskjema godtas kjøpsbetingelsene.

Oppdatert: 19.11.2021