Undersøkelsestillatelser

Vi gir selskaper tillatelse til undersøkelser i de åpne områdene på norsk sokkel, jf. forskrift til lov om petroleumsvirksomhet §§ 3, 4, 5 og 6. Tillatelsen gis per tiden for ett kalenderår.

Se oversikt på våre Faktasider over selskaper som har fått undersøkelsestillatelser.

Oppdatert: 07.10.2019