Geologi

msw_erosive-grense_klinkhammeren

For å forstå den kompliserte oppbygningen og dannelsen på norsk kontinentalsokkel, tolker geologer seismikk og brønndata.

Geologene må kartlegge feller som kan holde på hydrokarboner og anslå størrelsen på funn for at man skal kunne påvise og utvinne olje og gassressurser. Oljedirektoratets geologer følger også opp selskapenes arbeid med undergrunnen.

Oppdatert: 11.01.2023