Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Letemodeller

Mye av olje- og gassressursene på kontinentalsokkelen er ennå ikke funnet. Det finnes flere metoder for å regne ut volumet på disse uoppdagede ressursene.

Vi bruker en metode som kalles letemodellanalyse.

En letemodell er et geografisk og stratigrafisk avgrenset område hvor flere geologiske faktorer opptrer sammen, som reservoarbergart, felle, moden kildebergart og migrasjonsvei, slik at petroleum kan påvises.

 

Oppdatert: 14.03.2019