Barentshavet – karbon til perm letemodeller

Barentshavet - karbon til perm letemodeller

Gruppe/formasjon Alder Område Reservoar Avsetningsmiljø Felletype Kildebergart Kritiske faktorer Eksempler på funn Eksempler på undersøkelsesbrønner
bcu,pl-3 (ubekreftet) Gipsdalengruppen med Falk- og Ørnformasjonen Senbasjkirija-sensakmara Finmarks-plattformen Kalksteiner og dolomitter Karbonatoppbygninger i grunnmarint, varmt vann Stratigrafiske, men en kombinasjon av stratigrafiske- og strukturelle kan ikke utelukkes Øvre devon-undre karbon skifre, undre karbon kull (Billefjorden gruppen), øvre perm skifre (Tempel-fjorden-gruppen), midtre trias skifre (Steinkobbe-formasjonen) Tilstedeværelse av kildebergart, reservoar kvalitet. Områdene har vært utsatt for skråstilling av lagrekken, reaktivering av forkastninger, samt kenozoisk heving og erosjon

bcu,pl-4 Gipsdalengruppen med Falk- og Ørnformasjonen Senbasjkirija-sensakmara Lopphøgda og Polheimsunder-plattformen Kalksteiner og dolomitter Karbonatoppbygninger i grunnmarint, varmt vann Stratigrafiske, men en kombinasjon av stratigrafiske -og strukturelle kan ikke utelukkes Undre karbon kull (Billefjorden gruppen) og øvre perm skifre (Tempel-fjorden-gruppen) Tilstedeværelse av kildebergart, reservoar kvalitet. Områdene har vært utsatt for skråstilling av lagrekken, reaktivering av forkastninger, samt kenozoisk heving og erosjon
bcu,pp-4 (ubekreftet) Gipsdalengruppen med Falk- og Ugleformasjonen Senbasjkirija-sensakmara Finmarks-plattformen Sandstein Fortrinnsvis marginalt til grunnmarint, alluvialt til fluvialt miljø i karbontid Stratigrafiske, men en kombinasjon av stratigrafiske- og strukturelle kan ikke utelukkes Øvre devon-undre karbon skifre, undre karbon kull (Bille-fjorden gruppen), øvre perm skifre (Tempel-fjorden-gruppen) Tilstedeværelse av kildebergart, reservoar kvalitet. Områdene har vært utsatt for skråstilling av lagrekken, reaktivering av forkastninger, samt kenozoisk heving og erosjon

bcu,pp-5 (ubekreftet) Gipsdalengruppen med Falk- og Ugleformasjonen Senbasjkirija-sensakmara Lopphøgda Sandstein Fortrinnsvis marginalt til grunnmarint, alluvialt til fluvialt miljø i karbontid Stratigrafiske, men en kombinasjon av stratigrafiske- og strukturelle kan ikke utelukkes Øvre devon-undre karbon skifre, undre karbon kull (Billefjorden gruppen), øvre perm skifre (Tempel-fjorden-gruppen) og midtre trias skifre (Steinkobbe-formasjonen) Tilstedeværelse av kildebergart, reservoar kvalitet. Områdene har vært utsatt for skråstilling av lagrekken, reaktivering av forkastninger, samt kenozoisk heving og erosjon

bcu,pp-7 (ubekreftet Gipsdalengruppen med Landnørdingsvika, Kapp Kåre-, Kapp Hanna og Kapp Dunerformasjonen Mellom-basjkirija-senword Stappehøgda Sandstein Fortrinnsvis marginalt til grunnmarint, alluvialt til fluvialt miljø i karbontid Stratigrafiske, men en kombinasjon av stratigrafiske- og strukturelle kan ikke utelukkes Øvre devon-undre karbon skifre (Nor-hamna og Kapp Harry-leddet) og undre perm organisk karbonatrikt slam (Kapp Dunér-formasjonen ekvivalent) Tilstedeværelse av kildebergart, reservoar kvalitet. Områdene har vært utsatt for skråstilling av lagrekken, reaktivering av forkastninger, samt kenozoisk heving og erosjon

BH-u-karbon-perm