Oljedirektoratet

Barentshavet – midtre til øvre perm letemodeller

Barentshavet - midtre til øvre perm letemodeller

Gruppe/formasjon Alder Område Reservoar Avsetningsmiljø Felletype Kildebergart Kritiske faktorer Eksempler på funn Eksempler på undersøkelsesbrønner
bpm,pu-4 (ubekreftet) Bjarmelandgruppen med Ulv-, Polarrev-, og Isbjørnformasjonen, Tempelfjordengruppen med Røyeformasjonen Sakmara-arti Finnmarks-plattformen Silisifiserte karbonater og sandsteiner Marint, temperert vann Stratigrafiske, men også kombinasjon av stratigrafiske og strukturelle Undre karbon kull (Billefjorden gruppen), øvre perm skifre (Tempelfjordengruppen), midtre trias skifre (Steikobbeformasjonen) Tilstedeværelse av reservoar og reservoar kvalitet, områdene har vært utsatt for skråstilling av lagrekken, reaktivering av forkastninger, samt kenozoisk heving og erosjon

bpm,pu-5 Bjarmelandgruppen med Ulv-, Polarrev-, og Isbjørnformasjonen, Tempelfjordengruppen med Røyeformasjonen Sakmara-arti Lopphøgda Silisifiserte karbonater og sandsteiner Marint, temperert vann Stratigrafiske, men også kombinasjon av stratigrafiske og strukturelle Undre karbon kull (Billefjorden gruppen), øvre perm skifre (Tempelfjordengruppen), midtre trias skifre (Steikobbeformasjonen) Tilstedeværelse av reservoar og reservoar kvalitet, områdene har vært utsatt for skråstilling av lagrekken, reaktivering av forkastninger, samt kenozoisk heving og erosjon
bpm,pu-7 (ubekreftet) Miseryfjellet-formasjonen Sencisuralia- guadalup Stappehøgda Blandete siliklastiske og bioklastiske strata, delvis silisifisert Marginalt til grunnmarint Stratigrafiske, men også kombinasjon av stratigrafiske og strukturelle Undre karbon kull og karbonholdig skifer (Billefjordengruppen) og undre perm karbonat rikt slam (Tyrellfjelletleddet), og øvre perm skifre (Tempelfjordengruppen) Tilstedeværelse av reservoar og reservoar kvalitet, områdene har vært utsatt for skråstilling av lagrekken, reaktivering av forkastninger, samt kenozoisk heving og erosjon

bpu-4 Tempelfjorden-gruppen med Røyeformasjonen Sencisuralia- guadalup Finnmark-plattformen Silisifiserte karbonater, sandsteiner og spikulitter Marint, temperert vann Stratigrafiske, men også kombinasjon av stratigrafiske og strukturelle Undre karbon kull og karbonholdig skifer (Billefjordengruppen) og undre perm karbonat rikt slam (Tyrellfjelletleddet), og øvre perm skifre (Tempelfjordengruppen) Tilstedeværelse av reservoar og reservoar kvalitet, områdene har vært utsatt for skråstilling av lagrekken, reaktivering av forkastninger, samt kenozoisk heving og erosjon
BH-m-o-perm