Barentshavet – øvre jura til kritt letemodeller

Barentshavet - øvre jura til kritt letemodeller

Gruppe/formasjon Alder Område Reservoar Avsetningsmiljø Felletype Kildebergart Kritiske faktorer Eksempler på funn Eksempler på undersøkelsesbrønner
bju,kl-3 Adventdalgruppen med intra Hekkingen, Knurr, Kolje og Kolmuleformasjonen Kimmeridge-alba Deler av Troms-Finmark forkastningskompleks, Polheims underplattformen, Ringvassøy-Loppaforkastningskomplekset, Bjørnøyrenneforkastningskomplekset, Veslemøyshøyden, Bjørnøyabassenget, sørlig del av Hornsundsforkastningskomplekset Sandstein Grunt til mer dypmarint Stratigrafisk utkiling og til dels forkastningsbetinget Øvre jura skifer (Hekkingenformasjonen) Forseglingen av fellene og oppbevaring av petroleum, tilstedeværelse av reservoar, langdistanse migrasjon
bku-1 (ubekreftet) Adventdalgruppen med Kolje og Kolmuleformasjonen Hauteriv-alba Harstadbassenget og deler av Troms- Finnmarkforkastningskompleks Sandstein Grunt til mer dypmarint Stratigrafisk utkiling og til dels forkastningsbetinget Kritt skifer og øvre jura skifer (Hekkingenformasjonen) Forseglingen av fellene og oppbevaring av petroleum, tilstedeværelse av reservoar, langdistanse migrasjon

BH-o-jura-kritt