Barentshavet – paleocen og suprapaleocen letemodeller

Barentshavet - paleocen og suprapaleocen letemodeller

Gruppe/formasjon Alder Område Reservoar Avsetningsmiljø Felletype Kildebergart Kritiske faktorer Eksempler på funn Eksempler på undersøkelsesbrønner
bpc-1 (ubekreftet) Sotbakkengruppen med Torskformasjonen Dan-chatti Harstadbassenget Sandstein Deltaisk og grunnmarint, submarine vifteavsetninger Roterte forkastningsblokker, stratigrafiske utkilinger Skifer av kritt og senjuraisk alder Tilstedeværelse av reservoar, hele området har vært utsatt for skråstilling av lagrekken, reaktivering av forkastninger, samt kenozoisk heving og erosjon

beo-1 Sotbakkengruppen med Torskformasjonen Ypres-priabona Sørvestsnagsbassenget, Hornsundforkastningskomplekset og Vestbakkvulkanittprovinsen Sandstein Grunnmarint til mer dypmarint Roterte forkastningsblokker, stratigrafiske utkilinger Kritt skifer Hele området har vært utsatt for skråstilling av lagrekken, reaktivering av forkastninger, samt kenozoisk heving og erosjon
BH-paleocen-og-post-paleocen