Barentshavet – trias letemodeller

Barentshavet - trias letemodeller

Gruppe/formasjon Alder Område Reservoar Avsetningsmiljø Felletype Kildebergart Kritiske faktorer Eksempler på funn Eksempler på undersøkelsesbrønner
brl-1 Sassendalengruppen med Havertformasjonen Indus Finnmarksplattformen, Hammerfestbassenget, Hoop-, Måsøy-, Nyslepp- og Troms-Finnmark-forkastnings-komplekset, Lopphøgda, Maudbassenget, Mercuriushøgda, Nordkappbassenget, Norselhøgda og Swaengrabenen Sandsteiner Fluvialt, deltaisk, grunnmarint, tidevannsdominert og estuarier Hovedsakelig stratigrafisk, men også strukturelle (roterte forkastningsblokker og halokinese) Øvre devon-undre karbon kull (Billefjorden gruppen) og øvre perm skifre (Tempelfjorden gruppen). Lateral utbredelse av reservoar og reservoarkvalitet. Hele området har vært utsatt for skråstilling av lagrekken, reaktivering av forkastninger, samt kenozoisk heving og erosjon.
brl,rm-4 Sassendalengruppen med Klappmyss- og Kobbeformasjonen Indus-anis Finnmarks og Bjarmelands-plattformen og Nordkapp-bassenget Sandsteiner Fluvialt, deltaisk, grunnmarint, tidevannsdominert og estuarier Hovedsakelig stratigrafisk, men også strukturelle (roterte forkastningsblokker og halokinese) Øvre devon-undre karbon kull (Billefjorden gruppen), øvre perm skifre (Tempelfjorden-gruppen) og øvre trias delta slette skifre og kull Lateral utbredelse av reservoar og reservoarkvalitet Hele området har vært utsatt for skråstilling av lagrekken, reaktivering av forkastninger, samt kenozoisk heving og erosjon.

brl,rm-5 Sassendalengruppen med Klappmyss- og Kobbeformasjonen Indus-anis Lopphøgda, Maudbassenget, Mercuriushøgda, Hoopforkastnings-komplekset og vestlige deler av Bjarmelands-plattformen Sandsteiner Fluvialt, deltaisk, grunnmarint, tidevannsdominert og estuarier Stratigrafiske Midtre trias skifre (Steinkobbe-formasjonen), undre karbon kull (Billefjorden gruppen) og øvre perm skifre (Tempelfjorden-gruppen) Lateral utbredelse av reservoar og reservoarkvalitet Hele området har vært utsatt for skråstilling av lagrekken, reaktivering av forkastninger, samt kenozoisk heving og erosjon.
bru-1 Kapp Toscanagruppen med Snaddformasjonen Ladin-tidlignor Finnmarks og Bjarmelands-plattformen, Nordkapp-bassenget og Norselhøgda Sandsteiner Fluvialt, deltaisk, grunnmarint, tidevannsdominert og estuarier Strukturelle (roterte forkastningsblokker og halokinese) Øvre devon-undre karbon kull (Billefjorden gruppen), øvre perm skifre (Tempelfjorden-gruppen) og øvre trias delta slette skifre og kull Lateral utbredelse av reservoar og reservoarkvalitet Hele området har vært utsatt for skråstilling av lagrekken, reaktivering av forkastninger, samt kenozoisk heving og erosjon.
bru-2 Kapp Toscanagruppen med Snaddformasjonen Ladin-tidlignor Lopphøgda, Maudbassenget, Mercuriushøgda, Fingerdjupsunder-bassenget, Veslemøyhøgda, deler av Bjørnøybassenget, Stappehøgda, Bjørnøyrenne-forkastnings-komplekset, Hoop-forkastnings-komplekset og vestlige deler av Bjarmelands-plattformen Sandsteiner Fluvialt, deltaisk, grunnmarint, tidevannsdominert og estuarier Strukturelle (roterte forkastningsblokker og halokinese) Midtre trias skifre (Steinkobbe-formasjonen), undre karbon kull (Nordkapp-formasjonen) og øvre perm skifre (Tempelfjorden-gruppen), undre perm karbonatrikt slam (Tyrellfjellet-leddet ekvivalent) Lateral utbredelse av reservoar og reservoarkvalitet. Hele området har vært utsatt for skråstilling av lagrekken, reaktivering av forkastninger, samt kenozoisk heving og erosjon.
BH-trias