Barentshavet – undre karbon letemodeller

Barentshavet - undre karbon letemodeller

Gruppe/formasjon Alder Område Reservoar Avsetningsmiljø Felletype Kildebergart Kritiske faktorer Eksempler på undersøkelsesbrønner
bcl-3 Billefjordgruppen med Blærerot-, Tettegras- og Soldoggformasjonen Tournai-visè Finmarksplattformen Sandstein og konglomerater Fluvial og alluvial, elve- og flomslettesystemer Strukturelle og stratigrafiske Øvre devon til undre karbon kull og karbonholdig skifre (Billefjordgruppen) Oppbevaring og lekkasje på grunn av skråstilling, reaktivering av forkastninger, samt kenozoisk heving og erosjon
bcl-4 (ubekreftet) Billefjordgruppen med Blærerot-, Tettegras- og Soldoggformasjonen Tournai-visè Lopphøgda, Polhemsunderplattformen og Stappehøgda Sandstein og konglomerater Fluvial og alluvial, elve- og flomslettesystemer Strukturelle og stratigrafiske Øvre devon til undre karbon kull og karbonholdig skifre (Billefjordgruppen) Oppbevaring og lekkasje på grunn av skråstilling, reaktivering av forkastninger, samt kenozoisk heving og erosjon
BH-u-karbon