Barentshavet – undre til midtre jura letemodeller

Barentshavet - undre til midtre jura letemodeller

Gruppe/formasjon Alder Område Reservoar Avsetningsmiljø Felletype Kildebergart Kritiske faktorer Eksempler på felt Eksempler på funn Eksempler på undersøkelsesbrønner
bjl,jm-5 Kapp Toscanagruppen med Tubåen-, Nordmela-, Stø- og Fruholmenformasjonen Rætia-nor Hammerfestbassenget Sandstein Fluvialt, deltaisk, estuarint og grunnmarint Roterte forkastningblokker og horst strukturer Øvre jura skifer (Hekkingenformasjonen), men trias skifre kan også ha bidratt Mektigheten av Nordmela- og Støformasjonen tynner mot nordøst, tilstedeværelse av takbergart med tilstrekkelig evne til forsegling, oppbevaring og lekkasje på grunn av at hele området har vært utsatt for skråstilling, reaktivering av forkastninger, samt kenozoisk heving og erosjon, spesielt for grunne og/eller trunkerte strukturer

bjl,jm-6 Kapp Toscanagruppen med Tubåen-, Nordmela-, Stø- og Fruholmenformasjonen Hettange-nor Troms-Finnmark forkastningskomplekset, Tromsøbassenget, Veslemøyhøgda, Bjørnøyabassenget, Stappehøgda Sandstein Fluvialt, deltaisk, estuarint og grunnmarint Roterte forkastningblokker og horst strukturer Øvre jura (Hekkingenformasjonen), men også eldre kildebergarter kan ha bidratt Mektigheten av Nordmela- og Støformasjonen tynner mot nordøst, tilstedeværelse av takbergart med tilstrekkelig evne til forsegling, oppbevaring og lekkasje på grunn av at hele området har vært utsatt for skråstilling, reaktivering av forkastninger, samt kenozoisk heving og erosjon, spesielt for grunne og/eller trunkerte strukturer

bjl,jm-7 Kapp Toscanagruppen med Tubåen-, Nordmela-, Stø- og Fruholmenformasjonen Hettange-nor Bjarmelandsplattformen og Nordkappbassenget Sandstein Fluvialt, deltaisk, estuarint og grunnmarint Roterte forkastningblokker og horst strukturer. I Nordkapp-bassenget: stratigrafiske feller relatert til salt diapirer, roterte forkastningsblokker kan også forekomme Undre-midtre trias (Steinkobbeformasjonen) Mektigheten av Nordmela- og Støformasjonen tynner mot nordøst, tilstedeværelse av takbergart med tilstrekkelig evne til forsegling, oppbevaring og lekkasje på grunn av at hele området har vært utsatt for skråstilling, reaktivering av forkastninger, samt kenozoisk heving og erosjon, spesielt for grunne og/eller trunkerte strukturer

BH-u-m-jura