Oljedirektoratet

Nordsjøen – øvre trias til midtre jura letemodeller

Nordsjøen - øvre trias til midtre jura letemodeller

Gruppe/formasjon Alder Område Reservoar Avsetningsmiljø Felletype Kildebergart Kritiske faktorer Eksempler på felt Eksempler på funn Eksempler på undersøkelsesbrønner
nru,jm-1 Hegregr. med Lundefm, Statfjordgr., Dunlingr. med Amundsen- og Cookfm., Brentgr. med Broom-, Etive-, Rannoch-, Oseberg-, Ness- og Tarbertfm. Nor - callov Mørebassenget, Tampen-utstikkeren, Lomreterrassen, Sogngrabenen, Hordaplattformen, nordlige Vikinggrabenen, Utsirahøgda Sandstein Elv, delta og grunnmarin Strukturell, roterte forkastningsblokker, av og til med stratigrafisk element, forseglende forkastninger Øvre jura skifer (Draupne-, Heather-, Tau-, Farsund- og Mandalformasjon), midtre jura skifer og kull (Gassum-, Bryne-, Ness- og Sleipnerformasjonen, mulig Drakeformasjonen) Moden kildebergart i Farsundbassenget

njl,jm-1 Hegregr. med Skagerrakfm., deler av Statfjordgr., Vestlandsgr. med Sleipner og Huginfm. Nor - callov Sørlige Vikinggrabenen, Utsirahøgda, Lingsenkningen og Jærenhøgda Sandstein Elv, delta og grunnmarin Strukturell, roterte forkastningsblokker, av og til med stratigrafisk element, forseglende forkastninger Øvre jura skifer (Draupne-, Heather-, Tau-, Farsund- og Mandalformasjon), midtre jura skifer og kull (Gassum-, Bryne-, Ness- og Sleipnerformasjonen, mulig Drakeformasjonen) Moden kildebergart i Farsundbassenget

njm-1 Vestlandgr. med Bryne- og Sandnesfm. Bajoc - callov Egersund-bassenget Sandstein Elv, delta og grunnmarin Strukturell, roterte forkastningsblokker, av og til med stratigrafisk element, forseglende forkastninger Øvre jura skifer (Draupne-, Heather-, Tau-, Farsund- og Mandalformasjon), midtre jura skifer og kull (Gassum-, Bryne-, Ness- og Sleipnerformasjonen, mulig Drakeformasjonen) Moden kildebergart i Farsundbassenget
njl,jm-4 Hegregr. med Skagerrakfm. og Gassumfm., Vestlandgr. med Brynefm. Rætia - bath Sentral-grabenen Sandstein Elv, delta og grunnmarin Strukturell, roterte forkastningsblokker, av og til med stratigrafisk element, forseglende forkastninger Øvre jura skifer (Draupne-, Heather-, Tau-, Farsund- og Mandalformasjon), midtre jura skifer og kull (Gassum-, Bryne-, Ness- og Sleipnerformasjonen, mulig Drakeformasjonen) Moden kildebergart i Farsundbassenget

NS-o-trias-n-m-jura