Oljedirektoratet

Nordsjøen – sub øvre kritt letemodell

Nordsjøen - sub øvre kritt letemodell

Gruppe/formasjon Alder Område Reservoar Avsetningsmiljø Felletype Kildebergart Kritiske faktorer Eksempler på felt Eksempler på funn Eksempler på undersøkelsesbrønner
nsbku-1 Udifferensiert Kambrosilur Sørlige del av Utsirahøgda Oppsprukket og forvitret grunnfjell, konglomerat, sandstein Forvitring av eksponert grunnfjell. Sandstein avsatt som vifter i lokale grabener, langs kanten av grunnfjellshøgda og/eller som grunnmarin sand, delta og elveavsetninger Strukturell og/eller stratigrafisk Øvre jura skifer (Draupneformasjonen) Utbredelse, tykkelse og kvalitet av reservoar, migrasjon
nsbku-1 Skagerrakformasjonen Sentrias Sørlige del av Utsirahøgda Oppsprukket og forvitret grunnfjell, konglomerat, sandstein Forvitring av eksponert grunnfjell. Sandstein avsatt som vifter i lokale grabener, langs kanten av grunnfjellshøgda og/eller som grunnmarin sand, delta og elveavsetninger Strukturell og/eller stratigrafisk Øvre jura skifer (Draupneformasjonen) Utbredelse, tykkelse og kvalitet av reservoar, migrasjon
nsbku-1 Udifferensiert Jura Sørlige del av Utsirahøgda Oppsprukket og forvitret grunnfjell, konglomerat, sandstein Forvitring av eksponert grunnfjell. Sandstein avsatt som vifter i lokale grabener, langs kanten av grunnfjellshøgda og/eller som grunnmarin sand, delta og elveavsetninger Strukturell og/eller stratigrafisk Øvre jura skifer (Draupneformasjonen) Utbredelse, tykkelse og kvalitet av reservoar, migrasjon
nsbku-1 Udifferensiert Tidligkritt Sørlige del av Utsirahøgda Oppsprukket og forvitret grunnfjell, konglomerat, sandstein Forvitring av eksponert grunnfjell. Sandstein avsatt som vifter i lokale grabener, langs kanten av grunnfjellshøgda og/eller som grunnmarin sand, delta og elveavsetninger Strukturell og/eller stratigrafisk Øvre jura skifer (Draupneformasjonen) Utbredelse, tykkelse og kvalitet av reservoar, migrasjon
NS-sub-o-kritt