Oljedirektoratet

Nordsjøen – suprapaleocen letemodeller

Nordsjøen - suprapaleocen letemodeller

 

 

Gruppe/formasjon Alder Område Reservoar Avsetningsmiljø Felletype Kildebergart Kritiske faktorer Eksempler på felt Eksempler på funn Eksempler på undersøkelsesbrønner
neo/grid-1 Hordalandgruppen med Gridformasjonen Mellom- til seneocen, tidligoligocen Vikinggrabenen og Utsirahøgda Sandstein Dypmarin Kombinert stratigrafisk og strukturell Øvre jura skifer (Draupneformasjonen) og undre til midtre jura skifer og kull (Sleipnerformasjonen) Langdistanse migrasjon og biodegradering

neo/frigg-1 Hordalandgruppen med Friggformasjonen Tidligeocen Vikinggrabenen og vestlig del av Hordaplattformen Sandstein Dypmarin Kombinert stratigrafisk og strukturell Øvre jura skifer (Draupneformasjonen) og undre til midtre jura skifer og kull (Sleipnerformasjonen) Langdistanse migrasjon og biodegradering

nol-1 Hordalandgruppen Vade- og Gridformasjonen Seneocen - oligocen Dansk-norske bassenget, Sørvestlandshøgda og østlig del av Sentralgrabenen Sandstein Dypmarin Kombinert stratigrafisk og strukturell Øvre og midtre jura skifer og kull (Bryne-, Tau-, Farsund- og Mandalformasjonen) Langdistanse migrasjon og biodegradering

nmi-1 "Nanna"-, Skade- og Utsiraformasjonen miocen og undrepliocen Vikinggraben Sandstein Dypmarin Kompaksjonsdomer, strukturelle domer, stratigrafiske utkilinger, sedimentære haugstrukturer.  Øvre jura skifer (Draupneformasjonen og Heatherformasjonen).  Langdistanse migrasjon, biodegradering og forsegling.

NS-suprapaleocen