Oljedirektoratet

Norskehavet – midtre jura letemodell

Norskehavet - midtre jura letemodell

Gruppe/formasjon Alder Område Reservoar Avsetningsmiljø Felletype Kildebergart Kritiske faktorer Eksempler på felt Eksempler på undersøkelsesbrønner
nhjm-1 Vikinggruppen med Melkeformasjonen Bajoc - oxford Dønnterrassen, Revfallsforkastningskomplekset, sørlige del av Rødøyhøgda Sandstein Grunnmarin – marginal marin Strukturell / stratigrafisk Øvre jura skifer (Spekkformasjonen) Tilstedeværelse av reservoar
NH-m-jura