Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Norskehavet – midtre jura letemodell

Norskehavet - midtre jura letemodell

Gruppe/formasjon Alder Område Reservoar Avsetningsmiljø Felletype Kildebergart Kritiske faktorer Eksempler på felt Eksempler på undersøkelsesbrønner
nhjm-1 Vikinggruppen med Melkeformasjonen Bajoc - oxford Dønnterrassen, Revfallsforkastningskomplekset, sørlige del av Rødøyhøgda Sandstein Grunnmarin – marginal marin Strukturell / stratigrafisk Øvre jura skifer (Spekkformasjonen) Tilstedeværelse av reservoar