Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Norskehavet– øvre kritt letemodeller

Norskehavet - øvre kritt letemodeller

Gruppe/formasjon Alder Område Reservoar Avsetningsmiljø Felletype Kildebergart Kritiske faktorer Eksempler på felt Eksempler på funn Eksempler på undersøkelsesbrønner
nhku-2 Cromer Knoll-gruppen med Lysingformasjonen og yngre sandsteiner Cenoman - campan Halten-terrassen, Dønn-terrassen, Råsbassenget Sandstein Grunnmarin til dypmarin Hovedsakelig stratigrafisk Øvre jura skifer (Spekkformasjonen) og mulig kritt skifer Identifisering og kartlegging av reservoar, reservoartykkelse og kvalitet, felledefinisjon
nhku-3 (ubekreftet) Cromer Knoll-gruppen med Lysing-formasjonen, Shetlands-gruppen med Kvitnos-, Nise- og Springar-formasjonen Turon - maastricht Ribbe-bassenget, Lofot-bassenget, Utrøsthøgda Sandstein Grunnmarin til dypmarin Hovedsakelig stratigrafisk Øvre jura skifer (Spekkformasjonen) og mulig kritt skifer Identifisering og kartlegging av reservoar, reservoartykkelse og kvalitet, felledefinisjon

nhku-4 Cromer Knoll-gruppen med Lysing-formasjonen, Shetlands-gruppen med Kvitnos-, Nise- og Springar-formasjonen, eventuelt sandstein av paleocen alder (Rogalands-gruppen) Senkritt (udifferensiert) til tidlig paleocen Nykhøgda, Fenris-grabenen, Gjallar-ryggen, Vigrid-synklinalen, Møre-bassenget (vestlig område) Sandstein Grunnmarin til dypmarin Hovedsakelig stratigrafisk Øvre jura skifer (Spekkformasjonen) og mulig kritt skifer Identifisering og kartlegging av reservoar, reservoartykkelse og kvalitet, felledefinisjon
nhku-5 (ubekreftet) Øvre kritt udifferensiert Senkritt (udifferensiert) Træn-bassenget, Utgardshøgda, Vestfjord-bassenget Sandstein Grunnmarin til dypmarin Hovedsakelig stratigrafisk Øvre jura skifer (Spekkformasjonen) og mulig kritt skifer Identifisering og kartlegging av reservoar, reservoartykkelse og kvalitet, felledefinisjon

nhku-6 Cromer Knoll-gruppen Cenoman - coniac Slørebotn-under-bassenget Sandstein Grunnmarin til dypmarin Hovedsakelig stratigrafisk Øvre jura skifer (Spekkformasjonen) og mulig kritt skifer Identifisering og kartlegging av reservoar, reservoartykkelse og kvalitet, felledefinisjon