Oljedirektoratet

Norskehavet – paleocen letemodeller

Norskehavet - paleocen letemodeller

Gruppe/formasjon Alder Område Reservoar Avsetningsmiljø Felletype Kildebergart Kritiske faktorer Eksempler på felt Eksempler på funn Eksempler på undersøkelsesbrønner
nhpc-1 Rogalandsgruppen med Eggasandstein (uformelt navn) Dan - thanet Østlig område i Mørebassenget Sandstein Grunnmarin til dypmarin Strukturelt og stratigrafisk Øvre jura skifer (Spekkformasjonen) og kritt skifer Identifisering og kartlegging av reservoarutbredelse, tykkelse og kvalitet, og identifisering av stratigrafisk utkiling.
nhpc-4 Rogalandsgruppen med Tangformasjonen Dan - thanet Vestlige områder i Vøring- og Mørebassenget Sandstein Grunnmarin til dypmarin Strukturelt og stratigrafisk Øvre jura skifer (Spekkformasjonen) og kritt skifer Identifisering og kartlegging av reservoarutbredelse, tykkelse og kvalitet, og identifisering av stratigrafisk utkiling.

nhpc-2 (ubekreftet) Rogalandsgruppen med Tangformasjonen Dan - thanet Vestfjordsbassenget, Trænbassenget, Kvalnesdjupsgrabenen, Ribbebassenget, Någrindsynklinalen Sandstein Grunnmarin til dypmarin Strukturelt og stratigrafisk Øvre jura skifer (Spekkformasjonen) og kritt skifer Identifisering og kartlegging av reservoarutbredelse, tykkelse og kvalitet, identifisering av stratigrafisk utkiling, oppbevaring av petroleum i mulige feller som følge av seinere hevning og erosjon

NH-paleocen