Oljedirektoratet

Norskehavet – perm til paleocen letemodell

Norskehavet - perm til paleocen letemodell

Gruppe/formasjon Alder Område Reservoar Avsetningsmiljø Felletype Kildebergart Kritiske faktorer
nhpp,pc-1 (ubekreftet) Udifferensiert Perm - paleocen Vøringrandhøgda, Mørerandhøgda Sandstein, karbonat Kontinentalt til dypmarint Hovedsakelig strukturell Øvre jura skifer (Spekkformasjonen) og mulig kilde av kritt alder Reservoar, kilde, oppbevaring, kartlegging vanskelig pga overdekning av basalt
NH-perm-paleocen