Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Norskehavet – subtrias letemodell

subtrias letemodell

Informasjon fra de grunne stratigrafiske borehullene er tilgjengelig på SINTEFs hjemmeside.

Gruppe/formasjon Alder Område Reservoar Avsetningsmiljø Felletype Kildebergart Kritiske faktorer Eksempler på undersøkelsesbrønner
nhpp,rr-1 (ubekreftet) Udifferensiert Karbon - trias Trøndelagsplattformen med Frobassenget, deler av Nordlandsryggen, østlig del av Vestfjordsbassenget Sandstein, karbonat Kontinentalt til delta, karbonatoppbygginger Hovedsakelig strukturell Mulig øvre perm skifer eller undre trias skifer. Spekk- og Åreformasjonen er marginalt modne Reservoar, kildebergart