Oljedirektoratet

Norskehavet – suprapaleocen letemodeller

Gruppe/formasjon Alder Område Reservoar Avsetningsmiljø Felletype Kildebergart Kritiske faktorer Eksempler på funn Eksempler på undersøkelsesbrønner
nhplei-1 Naustformasjonen Pleistocen Mørebassenget, Møre-Trøndelag-forkastningskomplekset, Tampenutstikkeren, Slørebotnunderbassenget, Sogngrabenen Sand Glasimarine avsetninger Stratigrafisk og strukturell Øvre jura skifer (Draupneformasjonen), mulig kritt skifer, samt biogen gass Reservoarkvalitet, gassmetning, produserbarhet, forsegling
nheo-1 (ubekreftet) Udifferensiert Eocen Mørerandhøgda, Vøringrandhøgda, vestligste deler av Møre- og Vøringbassenget. Oppsprukkede vulkanske og vulkanoklastiske bergarter Eksponert til luft eller marint miljø Tektonisk sprekkesone Mulig kilde av kritt alder Reservoar, kildebergart, oppbevaring

NH-suprapaleocen