Oljedirektoratet

Norskehavet – undre kritt letemodeller

Norskehavet - undre kritt letemodeller

Gruppe/formasjon Alder Område Reservoar Avsetningsmiljø Felletype Kildebergart Kritiske faktorer Eksempler på funn Eksempler på undersøkelsesbrønner
nhkl-2 Cromer Knollgruppen med Lyr- og Langeformasjonen Berrias - turon Haltenterrassen, Dønnterrassen, Trænbassenget (østlige område), Vestfjordsbassenget Sandstein Grunnmarin til dypmarin Hovedsakelig stratigrafisk Øvre jura skifer (Spekkformasjonen) og mulig kritt skifer Identifisering og kartlegging av reservoar, reservoartykkelse og kvalitet, felledefinisjon
nhkl-3 Cromer Knollgruppen Tidligkritt udifferensiert Slørebotnunderbassenget, Klakksforkastningskomplekset, Gossehøgda, Sognegrabenen Sandstein Grunnmarin til dypmarin Hovedsakelig stratigrafisk Øvre jura skifer (Spekkformasjonen) og mulig kritt skifer Identifisering og kartlegging av reservoar, reservoartykkelse og kvalitet, felledefinisjon
NH-u-kritt