Hovedstrukturelementer på norsk sokkel

Datasettet viser hovedstrukturelementer på norsk sokkel og tilstøtende områder. Dataene er sammensatt av Oljedirektoratet og legger til grunn de offisielt godkjente elementnavnene.

Bemerk at enkelte av navnene som er brukt i dette datasettet ennå ikke er godkjent av Norsk Stratigrafisk Komite. Dette gjelder spesielt for Nordsjøen. Informasjonen i dette datasettet kan bli endret uten varsel.

Den nedlastbare filen er en ARC Shape med posisjoner i desimale grader. Datum er ED50. Se høyremeny for nedlasting.

Følgende OD-publikasjoner inneholder kart som viser godkjente struktur-elementnavn:

Oppdatert: 28.06.2019