Havbunnsmineraler

Sulfid-1-OD-2020-1920px-2.jpg

En gjennomskåret sulfidprøve, hentet opp fra ODs tokt på Mohnsryggen i Norskehavet i 2020. Foto: Oljedirektoratet.

Havbunnsmineraler er sulfider, manganskorper og mangannoduler som dannes i de dype delene av havet.

På norsk kontinentalsokkel har vi sulfider og manganskorper, og de inneholder metaller og mineraler som er viktige i teknologien som omgir oss i dag – som batteri, vindturbiner, PC og mobiltelefoner.

Regjeringen har besluttet å sette i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel

Oljedirektoratet har fått i oppdrag av Olje- og energidepartmentet (OED) å kartlegge de kommersielt mest interessante mineralforekomstene på norsk kontinentalsokkel. Lov om mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel – havbunnsmineralloven – trådte i kraft 1. juli 2019.

Etterspurte metaller

Med nye næringer har behovet for utvalgte grunnstoffer økt, som blant annet litium, kobolt, nikkel, mangan og enkelte sjeldne jordarter. Disse grunnstoffene forekommer blant annet i avsetninger på havbunnen.

Analysene OD har gjort så langt av sulfider viser høyt innhold av kobber, sink, kobolt og for manganskorpene også sjeldne jordarter.

Dette er viktige metaller når samfunnet i enda større grad skal elektrifiseres, og de er etterspurt av industrien. Sammenlignet med andre steder i verden er innholdet av enkelte av metallene høyt.

Video: På jakt etter havbunnsmineraler

 

Mer om bildet av sulfidprøven over

Sulfidprøven på bildet over består av ulike mineraler, og inneholder metallforbindelser som kan være økonomisk interessante. Et mineral består av kjemiske forbindelser av ett eller flere ulike grunnstoffer, som forekommer naturlig. Slike grunnstoffer kan blant annet være forskjellige metaller som kobber, sink og kobolt.

 

Oppdatert: 19.10.2021

Kontakt oss

Nils Rune Sandstå

Koordinator for havbunnsmineraler

Tlf: 51 87 64 34