Datainnsamling og analyser

Åpne kartet i nytt vindu

Oljedirektoratet (OD) har gjennomført egne årlige tokt siden 2018 for å kartlegge mineralforekomstene i dyphavet på norsk kontinentalsokkel. I tillegg har OD deltatt på flere vitenskapelige samarbeidstokt siden 2011.

OD har blant annet samarbeidet med Universitetet i Bergen (UiB) (2011-2021) og med Universitetet i Tromsø (UiT) (2020-2021).

Analyser

Geofysiske data og prøver fra toktene blir analysert og tolket, og danner grunnlaget for videre vurdering og studier av området.

Last ned analyser fra ODs datainnsamling knyttet til sulfidavsetninger (Excel, zip-fil)

Analyseresultater knyttet til manganskorper kan bestilles fra professor Rolf B. Pedersen, Senter for dyphavsforskning ved Universitetet i Bergen: rolf.pedersen@uib.no

Unike data

Siden 2018 har OD samlet inn 6818 linjekilometer med geofysiske havbunnsdata ved bruk av autonome undervannsfarkoster, AUV’er (Autonomous Underwater Vehicle). AUV'ene er utstyrt med høyteknologiske sensorer som gir dataoppløsning på ned til centimeternivå på havbunnskartene.

Ny og effektiv teknologi blir tatt i bruk for å samle data, som gjør det mulig å dekke større areal på kortere tid.

En fjernstyrt undervannsrobot, ROV (Remotely Operated Vehicle), har blitt brukt i samarbeid med AUV'ene for å samle inn geologiske data og ta prøver. For å dokumentere bunnforhold og mineralforekomster er det tatt store mengder stillbilder og HD-video.

Våre kartleggingsprogram

Program 2021

Program 2020

Program 2019

Program 2018

 

 

Kontakt oss

Kjersti Dahle

Underdirektør for teknologi, analyse og sameksistens

Tlf: 51 87 61 44

Nils Rune Sandstå

Koordinator for havbunnsmineraler

Tlf: 51 87 64 34

 

Oppdatert: 25.10.2022

Kontakt oss

Kjersti Dahle

Underdirektør for teknologi, analyse og sameksistens

Tlf: 51 87 61 44

Nils Rune Sandstå

Koordinator for havbunnsmineraler

Tlf: 51 87 64 34