Datainnsamling

Oversikt-tokt-OD-2018-til-2021

I perioden 2018-2021 har OD kartlagt deler av områdene på kartet. Grønt område ble kartlagt i 2018, gult i 2019, rosa i 2020 og hvitt i 2021. Kart: Oljedirektoratet. 

Oljedirektoratet (OD) har gjennomført egne årlige tokt siden 2018 for å kartlegge mineralforekomstene i dyphavet på norsk kontinentalsokkel. I tillegg har OD deltatt på flere vitenskapelige samarbeidstokt siden 2011.

OD har blant annet samarbeidet med Universitetet i Bergen (UiB) (2011-2021) og med Universitetet i Tromsø (UiT) (2020-2021).

Geofysiske data og prøver fra toktene blir analysert og tolket, og danner grunnlaget for videre vurdering og studier av området.

Unike data

Siden 2018 har OD samlet inn 6818 linjekilometer med geofysiske havbunnsdata ved bruk av autonome undervannsfarkoster, AUV’er (Autonomous Underwater Vehicle). AUV'ene er utstyrt med høyteknologiske sensorer som gir dataoppløsning på ned til centimeternivå på havbunnskartene.

Ny og effektiv teknologi blir tatt i bruk for å samle data, som gjør det mulig å dekke større areal på kortere tid.

En fjernstyrt undervannsrobot, ROV (Remotely Operated Vehicle), har blitt brukt i samarbeid med AUV'ene for å samle inn geologiske data og ta prøver. For å dokumentere bunnforhold og mineralforekomster er det tatt store mengder stillbilder og HD-video.

Våre kartleggingsprogram

Program 2021

Program 2020

Program 2019

Program 2018

 

 

Oppdatert: 11.10.2021