Tillatelser for havbunnsmineraler

Alle som skal innhente data utenfor grunnlinjen må ha innvilget en vitenskapelig undersøkelsestillatelse fra Oljedirektoratet.

Inntil et område åpnes for kommersiell virksomhet, er det kun staten og forskningsinstitusjoner som kan foreta undersøkelser tilknyttet havbunnsmineraler.

Vitenskapelige undersøkelser

Åpning av områder for mineralvirksomhet på deler av norsk kontinentalsokkel

Oppdatert: 07.10.2021