Rapporter, publikasjoner og presentasjoner

kap6

Rapporter, publikasjoner og presentasjoner knyttet til havbunnsmineraler.

Rapporter

Ressursrapport 2020, Ressurser for framtiden

Grunnlagsstudier

Grunnlagsstudier knyttet til åpningsprosessen for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel vil fortløpende bli lagt ut på npd.no:

Skipsfart (pdf)

Fiskeri (pdf)

Sjøfugl (pdf)

Teknologi (pdf)

Pelagiske økosystem (pdf)

Naturforhold (pdf)

Presentasjoner

2021

Deep Sea Minerals Developments in Exploration (pdf) (på engelsk)

Presentasjon holdt av Harald Brekke, geolog i Oljedirektoratet, på Norsk Geologisk Forening sitt vintermøte i januar 2021. 

 

 

Oppdatert: 05.11.2021