Nyheter

 • Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet

  29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.

 • Korrigerte produksjonstal for oktober 2022

  25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.

 • Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops

  10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.

 • Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S

  10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.

 • Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S

  08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.

 • Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart

  04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.

 • Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen

  04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.

 • Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel

  02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.

 • Deler data frå eldre brønnar

  31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.

 • Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel

  27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen for utvinning av havbunnsmineraler sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.

 • Boreløyve for brønnbane 6407/8-8 S

  27.10.2022 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønnbane 6407/8-8 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.

 • Tørr brønn nær Nornefeltet i Norskehavet

  26.10.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 943, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6607/12-5.

 • Produksjonstal september 2022

  20.10.2022 Førebels produksjonstal i september 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 832 000 fat olje, NGL og kondensat.

 • Skal evaluere nytt filformat for seismikk

  17.10.2022 I tida framover kjem mange aktørar på sokkelen, mellom anna oljeselskap, programvareleverandørar og i seismikkselskap, til å bli kontakta av Troika International.

 • Boreløyve for brønnbanane 34/6-6 S og 34/6-6 A

  13.10.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbanane 34/6-6 S og 34/6-6 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.

 • Oppdaterer Diskos

  12.10.2022 I januar lanserer Oljedirektoratet en oppdatert versjon av petroleumsdatabasen Diskos.

 • Tildeling: To selskap får tilbud om areal for lagring av CO2

  05.10.2022 I dag har to selskap fått tilbud om letetillatelse til lagring av CO2 i ett areal på norsk del av Nordsjøen.

 • Boreløyve for brønnbane 16/2-23 S

  03.10.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 16/2-23 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.

 • Havbunnsmineraler: Analysene av prøvene er tilgjengelige

  30.09.2022 Nå kan du laste ned analyser fra Oljedirektoratets datainnsamling knyttet til sulfidavsetninger.

 • Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog

  23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.

 • Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1

  22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.

 • Produksjonstal august 2022

  21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.

 • Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S

  21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.

 • Høring – forslag til endringer

  19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.

 • TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder

  13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.

 • PUD/PAD-veilederen er oppdatert

  13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av PUD og PAD.

 • Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10

  13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.

 • Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S

  13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S

 • Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet

  06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt inn i Den juridiske og tekniske kommisjon til Den internasjonale havbunnsmyndigheten.

 • Boreløyve for brønnbane 6605/1-2 S og 6605/1-2 A

  02.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbanene 6605/1-2 S og 6605/1-2 A, jf. ressursforskriften paragraf 13.

 • Får IOR-prisen for systematisk arbeid over lang tid

  30.08.2022 Rettighetshaverne på Statfjord-feltet i Nordsjøen får Oljedirektoratets pris for økt utvinning (IOR-prisen) for å ha tatt i bruk en rekke IOR-tiltak som bidrar til en utvinningsgrad i verdensklasse.

 • Læring under ONS

  29.08.2022 Som tidligere år er Oljedirektoratet på plass i Hall 8 under ONS. Den starter 29. august. Tema på årets stand er The NOR-way og konseptet er et klasserom.

 • Tørr brønn nordøst for Skarvfeltet i Norskehavet – 6507/3-16

  29.08.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 941, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6507/3-16.

 • Mineralforekomster påvist langs Knipovitsjryggen

  26.08.2022 Et tokt i regi av det tyske forskningssenteret Marum ved Universitetet i Bremen har påvist et område vest for Spitsbergen hvor det er hydrotermal aktivitet, noe som er en forutsetning for at det blir dannet såkalte svarte skorsteiner (black smoker) av metallrike sulfider.

 • Oljefunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/6-3 S

  26.08.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 929, har avsluttet boring av letebrønn 35/6-3 S.

 • Bereder grunnen for havvind

  25.08.2022 Oljedirektoratet fikk tidligere i år oppdraget om å utføre grunnundersøkelser i områdene Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord, som er åpnet for søknader om fornybar energiproduksjon.

 • Ressursrapport 2022: Norge er en konkurransedyktig og langsiktig leverandør av olje og gass til Europa

  25.08.2022 I dag legger Oljedirektoratet fram Ressursrapport 2022. Rapporten gir status og analyser av de langsiktige mulighetene og utfordringene for petroleumsvirksomheten på norsk sokkel.

 • Høring – forslag til ny måleforskrift

  23.08.2022 Oljedirektoratet fremlegger med dette forslag til ny forskrift om fiskal måling i petroleumsvirksomheten (måleforskriften) med veileder til offentlig høring.

 • Frigir geokjemiske data

  23.08.2022 Geokjemiske data fra Norskehavet og Barentshavet er nå tilgjengelige på Oljedirektoratets Faktasider.

 • Produksjonstal juli 2022

  22.08.2022 Førebels produksjonstal i juli 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 876 000 fat olje, NGL og kondensat.

 • Presenterer ny ressursrapport

  22.08.2022 Torsdag 25. august presenterer Kjersti Dahle Grov, fungerende direktør for teknologi, analyser og sameksistens, Ressursrapport 2022.

 • Data fra gamle brønner er nå tilgjengelig

  17.08.2022 Data fra analyseprosjektet som Earth Science Analytics AS gjorde på oppdrag fra Oljedirektoratet (OD) i 2021, er nå tilgjengelig for nedlasting.

 • Boreløyve for brønnbane 6608/1-1 S

  15.08.2022 Oljedirektoratet har gitt PGNiG Norway Upstream AS boreløyve for brønnbane 6608/1-1 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.

 • Olje- og gassfunn nordøst for Skarvfeltet i Norskehavet – 6507/3-15

  12.08.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 941, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6507/3-15.

 • Boreløyve for brønnbane 6507/8-11 S

  03.08.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 6507/8-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.

 • Tørr brønn nær Bragefeltet i Nordsjøen – 31/4-A-13 C

  29.07.2022 Wintershall Dea Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 055, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 31/4-A-13 C.

 • Produksjonstal juni 2022

  20.07.2022 Førebels produksjonstal i juni 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 529 000 fat olje, NGL og kondensat.

 • Høy aktivitet på norsk sokkel i første halvår

  20.07.2022 50 år etter at Stortinget besluttet å opprette Oljedirektoratet (OD), er det fortsatt mye som skjer på norsk sokkel.

 • Boreløyve for brønnbane 31/1-3 S og 31/1-3 A

  20.07.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 31/1-3 S og 31/1-3 A, jf. ressursforskriften paragraf 13.

 • Gassfunn nær Skarvfeltet i Norskehavet – 6507/2-6

  13.07.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 261, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6507/2-6.

 • Tørr brønn nær Fenjafeltet i Norskehavet – 6306/3-2

  11.07.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 935, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6306/3-2.

 • Kurs for fiskerikyndige

  06.07.2022 Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet arrangerer kurs for fiskerikyndige 15. - 17. november 2022. Kurset arrangeres i Bergen.

 • Konstituert som oljedirektør

  04.07.2022 Olje- og energidepartementet har konstituert Torgeir Stordal (60) som oljedirektør fra 30. juni og fram til ny oljedirektør tilsettes.

 • Boreløyve for brønnbane 30/5-4 S

  04.07.2022 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbane 30/5-4 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.

 • Boreløyve for brønnbane 35/6-3 S

  04.07.2022 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønnbane 35/6-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.

 • Klargjør Nova for oppstart

  30.06.2022 Myndighetene gir samtykke til produksjonsoppstart for Nova-feltet i Nordsjøen.

 • Boreløyve for brønnbane 25/7-10

  28.06.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 25/7-10, jf. ressursforskriften paragraf 13.

 • Boreløyve for brønnbane 6607/12-5

  27.06.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 6607/12-5, jf. ressursforskriften paragraf 13.

 • Prestisjefylt FN-verv til Harald Brekke

  23.06.2022 Seniorgeolog Harald Brekke er valgt inn i kommisjonen for kontinentalsokkelens yttergrense (Commission on the limits of the continental shelf, CLCS).

 • Ledige stillinger ved vårt Harstad-kontor

  21.06.2022 Vi søker etter petroleumsingeniører og/eller reservoaringeniører med industriell erfaring til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.

 • Produksjonstal mai 2022

  21.06.2022 Førebels produksjonstal i mai 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 831 000 fat olje, NGL og kondensat.

 • Tørr brønn nær Kvitebjørnfeltet i Nordsjøen – 34/9-1 S

  21.06.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1049, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 34/9-1 S.

 • Ingrid Sølvberg slutter som oljedirektør

  17.06.2022 Sølvberg har i dag, fredag 17. juni, sagt opp sin stilling som direktør for Oljedirektoratet.

 • Er glasset halvtomt eller halvfullt?

  17.06.2022 Det er ingen grunn til å hvile på laurbærene når et gammelt felt kommer til haleproduksjonen.

 • Lite gassfunn sørvest for Skarvfeltet i Norskehavet – 6507/4-3 S

  16.06.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 1064, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6507/4-3 S i Norskehavet.

 • Tørr brønn nær Ormen Lange-feltet i Norskehavet – 6305/5-C-3 H

  15.06.2022 A/S Norske Shell har på vegne av utvinningstillatelse 209 avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6305/5-C-3 H.

 • Utlysning av tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022

  14.06.2022 Olje- og energidepartementet har 14. juni 2022 lyst ut TFO 2022, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

 • Podkast: OD og Ptil 50 år

  14.06.2022 I dag har Oljedirektoratet eksistert i 50 år. I 32 av disse årene var Petroleumstilsynet og Oljedirektoratet én organisasjon. I podkasten tar dagens to direktører en prat om fortid, nåtid og framtid.

 • Oljedirektoratet feirer 50 år i dag!

  14.06.2022 14. juni 1972 besluttet Stortinget å opprette Oljedirektoratet og Statoil (nå Equinor).

 • Historien bygger framtiden

  13.06.2022 Den 14. juni er det 50 år siden Stortinget vedtok opprettelsen av Oljedirektoratet (OD) og Statoil. I en kronikk i Stavanger Aftenblad gjør oljedirektør Ingrid Sølvberg et tilbakeblikk, observerer dagens uro i energiverden og retter blikket framover.

 • Forlenget liv

  10.06.2022 I februar 2022 stanset produksjonen på Veslefrikk-feltet i Nordsjøen. Mer enn 32 år var passert etter oppstarten.

 • Delte erfaringer om teknologi

  09.06.2022 Vi arrangerte nylig Teknologidagen som del av målet vårt om at industrien utvikler og tar i bruk ny teknologi, samarbeider tett og deler erfaringer. Seminaret var populært, med relevante foredrag og spennende diskusjoner.

 • Lite olje- og gassfunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-3

  09.06.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-3.

 • Boreløyve for brønnbane 6306/3-2

  09.06.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 6306/3-2, jf. ressursforskriften paragraf 13.

 • Tre selskap søker om tillatelse til å lagre CO2

  08.06.2022 Da søknadsfristen gikk ut 1. juni, hadde Olje- og energidepartementet (OED) mottatt søknader fra tre selskap som ønsker å få tildelt areal for framtidig lagring av CO2.

 • Havbunnsdata gjort tilgjengelige

  07.06.2022 Torsdag i forrige uke ble de første dataene om havbunnsmineraler på norsk kontinentalsokkel gjort tilgjengelig for offentligheten.

 • Lite olje- og gassfunn nær Valhallfeltet i Nordsjøen – 2/8-19

  01.06.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1085, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/8-19.

 • Avgrensing av oljefunnet 6507/5-10 S (Slagugle) nordøst for Heidrunfeltet i Norskehavet – 6507/5-11

  30.05.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 891, har avsluttet boring av avgrensningsbrønn 6507/5-11 på oljefunnet 6507/5-10 S (Slagugle) i Norskehavet.

 • Boreløyve for brønnbane 31/4-A-13 C

  27.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønnbane 31/4-A-13 C, jf. ressursforskriften paragraf 13.

 • Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S

  25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.

 • Boreløyve for brønnbane 6507/2-6

  24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.

 • Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S

  23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.

 • Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16

  23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.

 • Produksjonstal april 2022

  20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.

 • Skal kartlegge for havvind

  12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.

 • Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler

  12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.

 • Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A

  12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).

 • Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3

  12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.

 • Noen ledige plasser på ODs teknologidag

  05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.

 • Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før

  02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.

 • Er du student og trenger en sommerjobb?

  29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.

 • Seminar om CCS-standardisering for dagens verdikjeder og framtidens løsninger

  27.04.2022 Oljedirektoratet, Gassnova og Standard Norge inviterer til seminar i Stavanger 11. mai.

 • Boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S

  27.04.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.

 • Veileder for tolkede data

  25.04.2022 Oljedirektoratet (OD) har nå utarbeidet en veileder som klargjør begrepet «tolkede data». Veilederen inneholder en definisjon av begrepet og beskriver hva som menes med tolkede data.

 • Lanserer data fra kartleggingen av mineraler på sokkelen

  22.04.2022 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel. Lanseringen foregår på et heldagsseminar på Oljedirektoratet i Stavanger, fra klokka 08.30 til 16.00.

 • Produksjonstal mars 2022

  21.04.2022 Førebels produksjonstal i mars 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 960 000 fat olje, NGL og kondensat.

 • Klarsignal for Hod B

  20.04.2022 Myndighetene har gitt Aker BP samtykke til oppstart av Hod B-innretningen i Nordsjøen.

 • Boreløyve for brønnbane 2/8-19

  20.04.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 2/8-19, jf. ressursforskriften paragraf 13.

 • Nytt olje- og gassfunn ved Troll- og Framfeltet

  11.04.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 293 B, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/10-8 S. Brønnen er boret om lag 15 kilometer vest for Framfeltet i Nordsjøen og 140 kilometer nordvest for Bergen.

 • Utlysning: Areal for lagring av CO2 på norsk sokkel

  08.04.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har i dag lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.

 • Boreløyve for brønnbane 35/9-16 A

  08.04.2022 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønnbane 35/9-16 A, jf. ressursforskriften paragraf 13.

 • Tildeling: Tre selskap får tilbud om areal for lagring av CO2

  05.04.2022 5. april 2022 har tre selskap fått tilbud om letetillatelser til lagring av CO2 i to areal på norsk sokkel. Ett område i Nordsjøen og ett i Barentshavet ble lyst ut i september i fjor, og myndighetene har vurdert søknader fra fem selskap.

 • Avgrensning av det nedstengte gassfeltet Øst Frigg og tørr brønn nordøst for Alvheimfeltet i Nordsjøen – 25/2-23 A og 25/2-23 S

  01.04.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 873, har avsluttet boring av avgrensningsbrønn 25/2-23 A (Øst Frigg Alfa) og undersøkelsesbrønn 25/2-23 S.

 • Ledige stillinger

  18.03.2022 Kunne du tenke deg å jobbe hos oss? Vi skal ansette sikkerhetsrådgiver, ingeniør – fiskal måling, og HR-rådgiver.

 • Produksjonstal februar 2022

  18.03.2022 Førebels produksjonstal i februar 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 980 000 fat olje, NGL og kondensat.

 • Boreløyve for brønnbane 34/9-1 S

  17.03.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 34/9-1 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.

 • Boreløyve for brønnbane 7220/8-3

  15.03.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 7220/8-3, jf. ressursforskriften paragraf 13.

 • Tørr brønn nær Snorrefeltet i Nordsjøen, 34/4-18 S

  11.03.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 057 (del av Snorre Unit), har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 34/4-18 S.

 • Boreløyve for brønnbane 6507/5-11

  03.03.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 6507/5-11, jf. ressursforskriften paragraf 13.

 • Boreløyve for brønnbane 7220/8-2 S

  25.02.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 7220/8-2 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.

 • Ressursregnskapet for 2021: Økning i påviste ressurser og god reservetilvekst

  17.02.2022 I dag ble ressursregnskapet for norsk kontinentalsokkel 2021 lagt fram. Av regnskapet går det fram at det ble påvist mer olje og gass enn året før, og at nesten to tredjedeler av dette var gass.

 • Produksjonstal januar 2022

  16.02.2022 Førebels produksjonstal i januar 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 968 000 fat olje, NGL og kondensat.

 • Vil forstå behov hos leverandører

  16.02.2022 Jobber du i leverandørindustrien for olje- og gass? Har du tanker om hvordan data fra norsk sokkel kan brukes smartere – og hvordan øke samhandling? Delta i en undersøkelse og gi oss dine innspill.

 • Boreløyve for brønnbane 35/9-16 S

  15.02.2022 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønnbane 35/9-16 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.

 • Boreløyve for brønnbane 34/4-18 S og 35/10-8 S

  15.02.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 34/4-18 S og 35/10-8 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.

 • Tørr brønn nordvest for Draugenfeltet i Norskehavet – 6407/9-13

  14.02.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1060 har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6407/9-13.

 • Video: Lær mer om havbunnsmineraler

  11.02.2022 Se video med geologene Nils Rune Sandstå og Jan Stenløkk, og lær mer om havbunnsmineraler. Du kan enten se en kort eller lang versjon.

 • Boreløyve for brønnbane 6305/5-C-3 H

  31.01.2022 Oljedirektoratet har gitt AS Norske Shell boreløyve for brønnbane 6305/5-C 3 H, jf. ressursforskriften paragraf 13.

 • Boreløyve for brønnbane 35/4-3

  31.01.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 35/4-3, jf. ressursforskriften paragraf 13.

 • Boreløyve for brønnbane 34/4-17 S

  31.01.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 34/4-17 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.

 • Jakten på en ny vinner av IOR-prisen er i gang

  31.01.2022 - En stor anerkjennelse og veldig motiverende, svarer forsker Geir Evensen ved forskningsinstituttet Norce umiddelbart om hvordan det var å vinne prisen for økt utvinning (IOR) i 2020.

 • Tørr brønn nord for Gjøafeltet i nordlige Nordsjøen – 36/1-4 S

  27.01.2022 Wellesley Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 885, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 36/1-4 S.

 • Mer kunnskap tilgjengelig: 200 statusrapporter på faktasidene

  26.01.2022 I løpet av det siste året er mer enn 200 statusrapporter (tilbakeleveringsrapporter) gjort tilgjengelige på ODs Faktasider.

 • Produksjonstal desember 2021

  20.01.2022 Førebels produksjonstal i desember 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 108 000 fat olje, NGL og kondensat.

 • TFO 2021: 28 selskaper får tilbud om andeler

  18.01.2022 18. januar 2022 har 28 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 53 utvinningstillatelser på norsk sokkel i tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2021.

 • Tørr brønn øst for Ormen Lange-feltet i Norskehavet – 6306/9-1

  17.01.2022 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 886, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6306/9-1.

 • Rekordhøye inntekter fra norsk sokkel

  13.01.2022 Høy produksjon av olje og gass fra totalt 94 felt, stor etterspørsel og høye råvarepriser gjør at statens eksportinntekter fra petroleum er på et historisk høyt nivå. Mye av dette skyldes rekordhøye gasspriser.

 • Få med deg direktesending av Sokkelåret 2021

  12.01.2022 Torsdag 13. januar 2022 kl. 10.00 gir oljedirektør Ingrid Sølvberg en oppsummering av året som gikk på norsk sokkel.

 • Oljefunn nær Framfeltet i Nordsjøen – 35/10-7 S og 35/10-7 A

  07.01.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 630, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/10-7 S og avgrensningsbrønn 35/10-7 A.

 • Kurs for fiskerikyndige

  05.01.2022 Ved alle seismiske undersøkelser på norsk sokkel er det pålagt å ha minst en fiskerikyndig om bord.

 • Boreløyve for brønnbanene 25/2-23 S, 25/2-23 A og 25/2-23 B

  28.12.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbanene 25/2-23 S, 25/2-23 A og 25/2-23 B, jf. ressursforskriften paragraf 13.

 • Smartere databruk kan øke verdiskapingen

  21.12.2021 Oljedirektoratet har tatt initiativ overfor industrien for å diskutere hvilke grep som kan tas for å øke verdiskapingen ved bedre bruk av data.

 • Produksjonstal november 2021

  21.12.2021 Førebels produksjonstal i november 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 999 000 fat olje, NGL og kondensat.

 • Fem selskaper vil lagre CO2

  16.12.2021 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra fem selskaper i forbindelse med utlysningen av to områder knyttet til injeksjon og lagring av CO2 på norsk kontinentalsokkel.

 • Geobank holder stengt

  14.12.2021 Grunnet økende smitte holder Geobank stengt fra og med 15. desember. I første omgang gjelder dette ut året.

 • 160 millioner kroner til nye nasjonale sentre for petroleum

  13.12.2021 Norges forskningsråd har annonsert at to nye nasjonale petrosentre skal tildeles statlige midler, etter vedtak i Porteføljestyret for Petroleum.

 • Høring – veileder for tolkede data

  10.12.2021 Oljedirektoratet fremlegger med dette forslag til veileder for tolkede data til offentlig høring.

 • Kurs for fiskerikyndige

  09.12.2021 Ved alle seismiske undersøkelser på norsk sokkel er det pålagt å ha minst en fiskerikyndig om bord.

 • Tørr brønn nær Fenjafeltet i Norskehavet – 6306/3-1 S

  09.12.2021 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 937, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6306/3-1 S.

 • Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel

  02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.

 • IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat

  01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.

 • Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886

  23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.

 • Produksjonstal oktober 2021

  19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.

 • Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen

  11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.

 • Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid

  10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.

 • Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S

  10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.

 • Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7

  09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.

 • Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow

  03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.

 • Oljefunn nær Tyrihansfeltet i Norskehavet – 6407/1-9

  01.11.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 939, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6407/1-9.

 • Tørr brønn nær Snorrefeltet i Nordsjøen – 33/6-5 S

  27.10.2021 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 882, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 33/6-5 S.

 • Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060

  22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.

 • Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1

  22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.

 • Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885

  21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.

 • Produksjonstal september 2021

  20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.

 • Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041

  18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.

 • Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S

  13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.

 • Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12

  08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.

 • Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet

  07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet, som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.

 • 25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring

  30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.

 • Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15

  28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.

 • Avgrensing av olje- og gassfunnet 6507/3-13 sørvest for Norne-feltet i Norskehavet – 6507/3-14

  28.09.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 159 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6507/3-14.

 • Vil du jobbe hos oss?

  23.09.2021 Nå har vi ledige stillinger som petroleumsingeniør/feltutvikler, senior reservoaringeniør, miljørådgiver, dataforvalter og teknolog fiskal måling.

 • Produksjonstal august 2021

  23.09.2021 Førebels produksjonstal i august 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 114 000 fat olje, NGL og kondensat.

 • Boreløyve for brønn 7/11-14 S og A i utvinningsløyve 906

  17.09.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnene 7/11-14 S og A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.

 • Avgrensning av olje- og gassfunnet 16/1-29 S (Lille Prinsen) og lite oljefunn nær Edvard Grieg-feltet i Nordsjøen – 16/1-34 S og A

  16.09.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 167, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 16/1-34 S og avgrensningsbrønn 16/1-34 A på olje- og gassfunnet 16/1-29 S (Lille Prinsen).

 • Fortsatt stor interesse for leting i modne områder i TFO 2021

  15.09.2021 Myndighetene har mottatt søknader fra 31 selskap i tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2021.

 • Boreløyve for brønn 6306/3-1 S i utvinningsløyve 937

  13.09.2021 Oljedirektoratet har gitt INEOS E&P Norge AS boreløyve for brønn 6306/3-1 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.

 • Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel

  10.09.2021 Olje- og energidepartementet (OED) har 10. september 2021 lyst ut to områder for lagring av CO2.

 • Podcast: Lønnsom leting

  09.09.2021 Er leting etter olje og gass på norsk sokkel lønnsom? I denne podcasten skal vi svare på dette.

 • Boreløyve for brønnene 35/10-7 S og A i utvinningsløyve 630

  09.09.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnene 35/10-7 S og A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.

 • Boreløyve for brønn 7122/6-3 S i utvinningsløyve 901

  08.09.2021 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7122/6-3 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.

 • Avgrensing av oljefunnet 6406/3-10 (Bergknapp) nær Mariafeltet i Norskehavet – 6406/3-10 A

  06.09.2021 Wintershall Dea Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 836 S, har avsluttet boring av avgrensningsbrønn 6406/3-10 A på oljefunnet 6406/3-10 (Bergknapp).

 • Solveig har fått samtykke til oppstart

  02.09.2021 Myndighetene har gitt samtykke til oppstart av Solveig-feltet i Nordsjøen. Operatør Lundin planlegger oppstart i høst.

 • Avgrensning av oljefunnet 25/2-21 (Liatårnet) nordøst for Alvheimfeltet i Nordsjøen - 25/2-22 S

  01.09.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 442, har avsluttet boring av avgrensningsbrønn 25/2-22 S på oljefunnet 25/2-21 (Liatårnet).

 • Hva naturen selv driver med ved iskanten

  23.08.2021 Iskanten har vært mye debattert – både hvor og hvordan iskanten skulle defineres og hva den skal bety for videre næringsaktivitet i Barentshavet. Det skriver geologene Rune Mattingsdal og Stig-Morten Knutsen i Oljedirektoratet i et debattinnlegg i Teknisk ukeblad.

 • Produksjonstal juli 2021

  19.08.2021 Førebels produksjonstal i juli 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 035 000 fat olje, NGL og kondensat.

 • Boreløyve for brønn 33/6-5 S i utvinningsløyve 882

  19.08.2021 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 33/6-5 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.

 • Boreløyve for brønn 17/8-1 i utvinningsløyve 976

  18.08.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 17/8-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.

 • Yme starter opp igjen

  11.08.2021 Myndighetene har gitt Repsol samtykke til ny oppstart av Yme-feltet i Nordsjøen. Yme skal igjen produsere olje 20 år etter at feltet sist var i drift. Oppstarten planlegges i andre halvår 2021.

 • Boreløyve for brønn 2/5-15 i utvinningsløyve 006 C

  05.08.2021 Oljedirektoratet har gitt DNO Norge AS boreløyve for brønn 2/5-15, jf. ressursforskrifta paragraf 13.

 • Avgrensing av olje- og gassfunnet 25/8-19 S (Iving) nær Balderfeltet i Nordsjøen - 25/8-21 S og 25/8-22 S

  29.07.2021 MOL Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 820 S, har avsluttet boring av avgrensningsbrønnene 25/8-21 S og 25/8-22 S på olje- og gassfunnet 25/8-19 S (Iving).

 • Klarsignal for Duva

  28.07.2021 Myndighetene gir samtykke til oppstart for Duva-feltet i Nordsjøen hvor operatør Neptune Energy anslår reservene til om lag 11 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (71 millioner fat o.e.)

 • Stor aktivitet på norsk sokkel

  21.07.2021 Aktiviteten på norsk kontinentalsokkel har vært høy det første halvåret – til tross for koronasituasjonen. Det er gjort åtte funn, produksjonen er fortsatt høy og mange nye utbyggingsprosjekter er i støpeskjeen.

 • Produksjonstal juni 2021

  21.07.2021 Førebels produksjonstal i juni 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 883 000 fat olje, NGL og kondensat.

 • Lite gassfunn sør for gassfunnet 7435/12-1 (Korpfjell) i Barentshavet - 7234/6-1

  20.07.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 858, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7234/6-1.

 • Resultater av letebrønn sør for Oselvarfeltet i Nordsjøen – 1/3-13

  12.07.2021 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 970, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 1/3-13.

 • Geobank åpnes igjen

  09.07.2021 Geobank er igjen tilgjengelig for visning av kjerneprøver og for uttak av prøver for studier.

 • Tørr brønn nær Trollfeltet i Nordsjøen – 31/11-1 S

  07.07.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelsene 785 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 31/11-1 S.

 • Samtykke til oppstart av Troll fase 3

  02.07.2021 Rettighetshaverne i Troll nord i Nordsjøen får samtykke til å starte opp innretninger og modifikasjoner knyttet til Troll fase 3-prosjektet.

 • Ny teknologi gir innsikt fra gamle brønner

  01.07.2021 Det er fortsatt viktig å lete etter olje og gass på norsk sokkel – og gamle brønner kan bidra til at vi finner mer.

 • Boreløyve for brønn 16/1-34 A i utvinningsløyve 167

  01.07.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 16/1-34 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.

 • Tilbakeleveringsrapporter levert etter 1. januar 2021 er nå tilgjengelige

  01.07.2021 Ved årsskiftet trådte en endring i petroleumsforskriften § 85 i kraft som innebærer endringer i taushetspliktens lengde for statusrapporter (også kalt tilbakeleveringsrapporter).

 • Tilgjengelige statusrapporter

  01.07.2021 Oljedirektoratet har lagt til rette for at industrien kan laste ned statusrapporter levert inn etter 1. januar 2021.

 • Ole Einar Hass skal lede Harstad-kontoret

  25.06.2021 Ole Einar Hass (48) er ansatt som leder for Oljedirektoratets kontor i Harstad. Han tiltrer 1. oktober.

 • Sju selskap får tilbud om andeler

  23.06.2021 Sju selskap får tilbud om andeler i totalt fire utvinningstillatelser i 25. konsesjonsrunde på norsk sokkel.

 • Bidrar med fakta til Oljemuseet

  21.06.2021 En av Oljedirektoratets oppgaver er å formidle fakta om petroleumsressursene og -aktiviteten på norsk sokkel. Derfor har vi laget en ny video til Norsk oljemuseum om rollen vår og tanker rundt energiomstillingen.

 • Olje- og olje/gass-funn nær Balderfeltet i Nordsjøen - 25/8-20 S, 25/8-20 B og 25/8-20 C

  21.06.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelsen 027, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønnene 25/8-20 S og 25/8-20 B og avgrensningsbrønn 25/8-20 C.

 • Havbunnsteknologi: Et moderne industrieventyr

  18.06.2021 – Utviklingen av havbunnsteknologien på 1980-tallet var begynnelsen på et moderne norsk industrieventyr som har formet oss som petroleumsnasjon.

 • Produksjontal mai 2021

  18.06.2021 Førebels produksjonstal i mai 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 860 000 fat olje, NGL og kondensat.

 • Boreløyve for brønn 25/8-22 S i utvinningsløyve 820 S

  16.06.2021 Oljedirektoratet har gitt MOL Norge AS boreløyve for brønn 25/8-22 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.

 • Lite oljefunn nær Visundfeltet i Nordsjøen – 34/6-5 S

  14.06.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 554, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 34/6-5 S.

 • Flere brønndata blir tilgjengelig

  11.06.2021 Oljedirektoratet frigir prognose- og resultatdata fra undersøkelsesbrønner i tidsperioden 1990 til 2000. I fortsettelsen skal slike data gjøres regelmessig tilgjengelig via Faktasidene på npd.no.

 • Tørre brønner nær Framfeltet i Nordsjøen – 35/11-25 S og 35/11-25 A

  10.06.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 090, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønnene 35/11-25 S og 35/11-25 A.

 • Enestående Ekofisk

  09.06.2021 I disse dager for 50 år siden startet Ekofisk-feltet opp og gjorde Norge til en oljeproduserende nasjon. Og for en reise det har vært.

 • Utlysning av tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2021

  09.06.2021 Olje- og energidepartementet har 9. juni 2021 lyst ut TFO 2021, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

 • Boreløyve for brønn 1/3-13 i utvinningsløyve 970

  02.06.2021 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønn 1/3-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.

 • Tørr brønn nordvest for oljefunnet 7324/8-1 (Wisting) i Barentshavet – 7322/6-1 S

  01.06.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 722, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7322/6-1 S.

 • Boreløyve for brønn 6407/1-9 i utvinningsløyve 939

  31.05.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/1-9, jf. ressursforskrifta paragraf 13.

 • Boreløyve for brønn 6507/3-14 i utvinningsløyve 159B

  28.05.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor ASA boreløyve for brønn 6507/3-14, jf. ressursforskrifta paragraf 13.

 • Boreløyve for brønn 7234/6-1 og 7234/6-1 A i utvinningsløyve 858

  28.05.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 7234/6-1 og 7234/6-1 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.

 • Boreløyve for brønn 16/1-34 S i utvinningsløyve 167

  21.05.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 16/1-34 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.

 • Produksjonstal april 2021

  20.05.2021 Førebels produksjonstal i april 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 008 000 fat olje, NGL og kondensat.

 • Gass/kondensat- og oljefunn nær Dvalinfeltet i Norskehavet – 6507/4-2 S

  20.05.2021 Wintershall Dea Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 211, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6507/4-2 S.

 • Tørr brønn sør for Sleipner Øst-feltet i Nordsjøen – 15/12-26

  18.05.2021 Chrysaor Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 973, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 15/12-26.

 • Podcast: Effekten av skattepakken

  11.05.2021 Flere spør om skattepakken gagner fortsatt verdiskapning på norsk sokkel, noe som igjen kan smøre velferdsordningene i dette landet?

 • Myndigheter og forskningsmiljøer delte kunnskap om utsiving fra havbunnen

  11.05.2021 Årsaker, risiko og effekter knyttet til utsiving fra havbunnen var noen av temaene som ble belyst på et fagmøte med deltakere fra Petroleumstilsynet, Miljødirektoratet, Oljedirektoratet og flere fag- og forskningsmiljøer.

 • Petroleumsbransjen representerer arbeidsplasser for framtiden

  07.05.2021 De lave søkertallene til petroleumsrettede studier har vakt oppmerksomhet og debatt. Det skriver oljedirektør Ingrid Sølvberg i en kronikk i Stavanger Aftenblad.

 • Boreløyve for brønn 25/8-21 S i utvinningsløyve 820 S

  06.05.2021 Oljedirektoratet har gitt MOL Norge AS boreløyve for brønn 25/8-21 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.

 • Ytterligere utslippskutt fra Troll-feltet

  23.04.2021 Når Troll vest i Nordsjøen får elektrisk kraft gjennom kabler fra land i 2026 (Troll B, delvis og C helt) så gir det et kutt på 466 000 tonn CO₂ årlig, skriver operatør Equinor i en ny Plan for utbygging og drift (PUD) som ble levert fredag.

 • Produksjonstal mars 2021

  20.04.2021 Førebels produksjonstal i mars 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 094 000 fat olje, NGL og kondensat.

 • Boreløyve for brønn 35/11-25 S og 35/11-25 A i utvinningsløyve 090

  12.04.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-25 S og 35/11-25 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.

 • Avgrensing av oljefunnet 34/4-15 S (Dugong) i Nordsjøen – 34/4-16 S

  30.03.2021 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 882, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 34/4-16 S på oljefunnet 34/4-15 S (Dugong).

 • Boreløyve for brønn 25/8-20 S, 25/8-20 A, 25/8-20 B og 25/8-20 C i utvinningsløyve 027

  30.03.2021 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 25/8-20 S, 25/8-20 A, 25/8-20 B og 25/8-20 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.

 • Lite gass/kondensat-funn sørvest for Sleipner Øst-feltet i Nordsjøen - 15/12-25

  29.03.2021 Chrysaor Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 973, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 15/12-25.

 • Boreløyve for brønn 7322/6-1 S i utvinningsløyve 722

  29.03.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 7322/6-1 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.

 • Diskos-kontraktene er signert

  26.03.2021 Kontraktene for Diskos 2.0, som er inngått med Landmark og Kadme, er signert, og implementeringen er i gang.

 • Lite oljefunn ved Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-13 S

  26.03.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 359, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 16/4-13 S.

 • Viktig FN-posisjon for OD-geologen Harald Brekke

  25.03.2021 Seniorgeolog i Oljedirektoratet, Harald Brekke, er valgt til styreleder i Den juridiske og tekniske kommisjon underlagt Den internasjonale havbunnsmyndigheten (International Seabed Authority - ISA).

 • Oljefunn nær Framfeltet i Nordsjøen – 31/2-22 S og 31/2-22 A

  24.03.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelsen 090 I, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønnene 31/2-22 S og 31/2-22 A. Brønnene ble boret om lag 3 kilometer sørvest for Framfeltet i nordlige Nordsjøen og 120 kilometer nordvest for Bergen.

 • CO2-lagring på Teams

  23.03.2021 Vi har lang erfaring med CO2-håndtering (CCS). Siden 2010 har vi ledet et forum som tar for seg lagring av CO2, med Eva Halland i Oljedirektoratet (OD) i spissen.

 • Produksjonstal februar 2021

  19.03.2021 Førebels produksjonstal i februar 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 108 000 fat olje fat olje, NGL og kondensat.

 • Boreløyve for brønn 6406/3-10 A i utvinningsløyve 836 S

  16.03.2021 Oljedirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønn 6406/3-10 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.

 • Ny rettleiar for statusrapportar

  15.03.2021 Ny forskrift for statusrapportar trådde i kraft 1. januar 2021, og no er revidert rettleiar for statusrapportane klar.

 • Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet - 7220/7-4

  10.03.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/7-4.

 • 25. konsesjonsrunde på norsk sokkel – her er søkjarane

  25.02.2021 Sju selskap har søkt om utvinningsløyve i 25. konsesjonsrunde på norsk sokkel. Søknadsfristen gjekk ut 23. februar.

 • Oljedirektoratet lanserer nytt system for innmelding av geofysiske undersøkelser

  18.02.2021 Systemet forenkler innmeldingen av geofysiske undersøkelser. Det skal også bidra til bedre sameksistens med fiskeriinteresser og effektivisere saksbehandlingen for de etatene som er involvert i prosessen.

 • Mykje olje og gass igjen på norsk sokkel

  17.02.2021 I den oppdaterte ressursrekneskapen anslår Oljedirektoratet at det er 8 milliardar standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm3 o.e.) igjen på norsk kontinentalsokkel.

 • Produksjonstal januar 2021

  16.02.2021 Førebels produksjonstal i januar 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 137 000 fat olje, NGL og kondensat.

 • Boreløyve for brønn 34/6-5 S i utvinningsløyve 554

  11.02.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 34/6-5 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.

 • Tørr brønn ved Mandalhøgda i sørlige Nordsjøen – 2/9-6 S

  10.02.2021 MOL Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 617, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 2/9-6 S.

 • Boreløyve for brønn 7220/7-4 i utvinningsløyve 532

  08.02.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 7220/7-4, jf. ressursforskrifta paragraf 13.

 • Boreløyve for brønn 6507/4-2 S i utvinningsløyve 211

  05.02.2021 Oljedirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønn 6507/4-2 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.

 • Olje- og gassfunn nær Trollfeltet i Nordsjøen – 31/1-2 S og 31/1-2 A

  05.02.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 923, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 31/1-2 S og avgrensningsbrønn 31/1-2 A.

 • Boreløyve for brønn 34/4-16 S i utvinningsløyve 882

  04.02.2021 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy AS boreløyve for brønn 34/4-16 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.

 • Tørr brønn nordvest for olje/gass-funnet 7220/11-1 (Alta) i Barentshavet – 7219/11-1

  02.02.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 533 B, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7219/11-1.

 • Vil du bli IKT-lærling?

  29.01.2021 Vi ønsker deg som er selvstendig, ansvarsfull, lærevillig, kan ta eget initiativ og har gode samarbeidsevner.

 • Boreløyve for brønn 31/11-1 S i utvinningsløyve 785 S

  29.01.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 31/11-1 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.

 • Produksjonstal for desember 2020

  22.01.2021 Førebels produksjonstal i desember 2020 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 135 000 fat olje, NGL og kondensat.

 • TFO 2020: 30 selskaper får tilbud om andeler

  19.01.2021 30 selskaper har fått tilbud om andeler i totalt 61 utvinningstillatelser på norsk sokkel i tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2020.

 • Vi søker stedlig leder for Harstad-kontoret

  15.01.2021 Oljedirektoratet (OD) søker stedlig leder for Harstad-kontoret/leder innenfor ressursforvaltningen. Arbeidssted er Harstad.

 • Sokkelåret 2020 – høy aktivitet og store investeringer

  14.01.2021 Aktiviteten på norsk sokkel var høy i fjor, trass pandemien. Året har vært preget av høy produksjon og store investeringer i utbygginger og prosjekter på feltene.

 • Endringer i ressursforskriften og ny veileder

  11.01.2021 Forskrift av 13. desember 2017 nr. 2004 om ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten (ressursforskriften) er endret med virkning fra 1. januar 2021.

 • Boreløyve for brønn 15/12-26 i utvinningsløyve 973

  11.01.2021 Oljedirektoratet har gitt Chrysaor Norge AS boreløyve for brønn 15/12-26, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • Boreløyve for brønn 15/12-25 i utvinningsløyve 973

  11.01.2021 Oljedirektoratet har gitt Chrysaor Norge AS boreløyve for brønn 15/12-25, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • Følg oppsummering av året 2020 på norsk sokkel direkte

  07.01.2021 Torsdag 14. januar 2021 kl. 10-11 presenterer oljedirektør Ingrid Sølvberg Sokkelåret 2020.

 • Boreløyve for brønn 16/4-13 S i utvinningsløyve 359

  05.01.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway boreløyve for brønn 16/4-13 S, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • Oljefunn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet – 6507/5-10 S

  22.12.2020 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 891, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6507/5-10 S.

 • Sokkelåret 2020 nærmer seg – sett av datoen!

  21.12.2020 Torsdag 14. januar 2021 kl. 10-11 presenterer oljedirektør Ingrid Sølvberg Sokkelåret 2020.

 • Produksjonstal november 2020

  18.12.2020 Førebels produksjonstal i november 2020 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 026 000 fat olje, NGL og kondensat.

 • Klarsignal for Gjøa-utvidelse

  18.12.2020 Myndighetene gir samtykke til oppstart for en havbunnsinstallasjon med to nye brønner på Gjøa-feltet i Nordsjøen.

 • Tildeling av Diskos 2.0-kontrakter

  16.12.2020 Landmark og Kadme er innstilt til å få kontraktene for Diskos 2.0.

 • Tørr brønn nær Tordisfeltet i Nordsjøen – 34/7-37 S

  08.12.2020 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 089, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 34/7-37 S.

 • Tørr brønn i sørvestlige Barentshavet – 7018/5-1

  04.12.2020 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 960, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7018/5-1.

 • Boreløyve for brønn 2/9-6 S i utvinningsløyve 617

  04.12.2020 Oljedirektoratet har gitt MOL Norge AS boreløyve for brønn 2/9-6 S, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • Dette er de ti nye lederne

  02.12.2020 Nå er ti av de elleve lederne på nivå to i ODs nye organisasjon på plass. Tidligere i år ble seks nye direktører ansatt. Endringen i ledergruppen kommer i forbindelse med en ny lov for ansatte i staten.

 • FORCE feirer 25-årsjubileum

  26.11.2020 I år feirer samarbeidsforumet FORCE 25 år. De fleste selskapene i olje- og gassnæringen i Norge er med i forumet. Oljedirektoratet som myndighet har en aktiv rolle og leder sekretariatet.

 • Produksjonstal oktober 2020

  23.11.2020 Førebels produksjonstal i oktober 2020 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 877 000 fat olje, NGL og kondensat.

 • Boreløyve for brønn 31/2-22 S og 31/2-22 A i utvinningsløyve 090 I

  19.11.2020 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 31/2-22 S og 31/2-22 A, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • Utlysning av 25. konsesjonsrunde

  19.11.2020 Olje- og energidepartementet har 19. november 2020 lyst ut 25. konsesjonsrunde, som omfatter 136 blokker i Norskehavet og Barentshavet.

 • Boreløyve for brønn 31/1-2 S og 31/1-2 A i utvinningsløyve 923

  19.11.2020 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 31/1-2 S og 31/1-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • Tørr brønn øst for Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7221/4-1

  19.11.2020 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelsene 609 og 1027, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7221/4-1. Brønnen ble boret i utvinningstillatelsen 609 som en delt brønn mellom utvinningstillatelsen 609 og 1027.

 • Klarsignal for oppstart av Snorre expansion

  14.11.2020 Videreutbyggingen av Snorre-feltet i Nordsjøen består av seks havbunnsrammer som skal tilknyttes Snorre A. Nå har myndighetene gitt Equinor og partnerne samtykke til oppstart.

 • Lite gass- og oljefunn nordøst for olje/gass-funnet 6607/12-2 S (Alve Nord) i Norskehavet – 6607/12-4 og 6607/12-4 A

  12.11.2020 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 127 C, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6607/12-4 og avgrensningsbrønn 6607/12-4 A.

 • Ressursrapport: Nettversjon og tallgrunnlag klar

  11.11.2020 Nylig presenterte vi ny ressursrapport for leting. Rapporten viser blant annet at letevirksomheten på norsk sokkel er lønnsom i alle havområder og at mindre funn står for en stor del av verdiskapingen.

 • Gassfunn sørvest for Skarvfeltet i Norskehavet – 6507/4-1

  11.11.2020 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 1009, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6507/4-1.

 • Lite gassfunn nær Mariafeltet i Norskehavet – 6407/1-8 S

  02.11.2020 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 263 D, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6407/1-8 S. Brønnen er boret om lag 9 kilometer øst for Mariafeltet i Norskehavet, og om lag 210 kilometer nord for Kristiansund.

 • Produksjonstal september 2020

  28.10.2020 Førebels produksjonstal i september 2020 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 772 000 fat olje, NGL og kondensat.

 • Lite oljefunn og avgrensning av oljefunnet 6406/12-3 A (Bue) nær Fenjafeltet i Norskehavet – 6406/12-G-1 H

  28.10.2020 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 586, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6406/12-G-1 H, som er en forlengelse av observasjonsbrønn til oljefunnet 6406/12-3 A (Bue).

 • Lønnsom leting på norsk sokkel

  27.10.2020 Letevirksomheten på norsk sokkel er lønnsom i alle havområder og mindre funn står for en stor del av verdiskapingen. Det er fortsatt store gjenværende ressurser i alle havområder. Dette er blant hovedkonklusjonene i Oljedirektoratets nye ressursrapport for leting som ble lagt fram tirsdag 27. oktober.

 • Boreløyve for brønn 16/4-12 i utvinningsløyve 981

  26.10.2020 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 16/4-12, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • Boreløyve for brønn 7018/5-1 i utvinningsløyve 960

  23.10.2020 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 7018/5-1, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • Undersjøisk CO2-lagring: Historien om Johansen-formasjonen

  21.10.2020 I år ble en ny milepæl nådd for CO2-lagring i Nordsjøen. Den første letebrønnen ble boret i utnyttelsestillatelsen og en utbyggingsplan ble levert til myndighetene.

 • Klart for oppstart av Dvalin

  21.10.2020 Myndighetene har gitt samtykke til oppstart av Dvalin-feltet i Norskehavet. Operatør Wintershall Dea anslår at det kan utvinnes 18 milliarder standard kubikkmeter gass fra Dvalin.

 • OD legger fram ny ressursrapport for leting

  20.10.2020 Følg framleggelsen av rapporten på npd.no tirsdag 27. oktober kl. 10.00.

 • Statsbudsjettet: Fortsatt jevnt over god prosjektgjennomføring

  16.10.2020 De fleste prosjektene leveres på kost. Det viser Oljedirektoratets rapport "Prosjektgjennomføring på norsk sokkel", som ble lagt fram tidligere i år.

 • Veileder for søknad om produksjonstillatelse er nå oppdatert

  12.10.2020 Den reviderte veilederen for søknad om produksjonstillatelse er nå klar til bruk. Oppdateringen er del av arbeidet med å forenkle og effektivisere prosesser i Oljedirektoratet (OD).

 • Mineraltoktet vel i hamn

  09.10.2020 Oljedirektoratet (OD) har igjen jakta mineral på havbotnen – denne gongen med hjelp av ny teknologi, iallfall i denne samanhengen.

 • Boreløyve for brønn 6507/5-10 S i utvinningsløyve 891

  08.10.2020 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønn 6507/5-10 S, jf. ressursforskrifta paragraf 15. 

 • Viktige målinger danner grunnlag for enorme summer til statskassen

  05.10.2020 En av Oljedirektoratets oppgaver er å føre tilsyn med målinger av olje og gass som produseres fra norsk sokkel. Verdiene det dreier seg om er statens eierandeler på sokkelen (SDØE), oljeselskapenes inntekter og CO2-avgiften.

 • OD ansetter ti ledere

  02.10.2020 Oljedirektoratet (OD) fortsetter arbeidet med å avvikle rotasjonsordningen for ledere. I den forbindelse skal det ansettes ti ledere som skal rapportere til den nye hovedledelsen, som ble rekruttert før sommeren.

 • Ærfugl fase 1 klar for produksjon

  02.10.2020 Utbyggingen av gass- og kondensatfeltet Ærfugl i Norskehavet er planlagt i to faser. Myndighetene har gitt samtykke til oppstart til operatøren Aker BP for produksjonen fra fase 1.

 • Samtykke til oppstart av Tor II

  30.09.2020 Rettighetshaverne i Tor Unit i den sørlige Nordsjøen får samtykke til oppstart av Tor II-innretningene.

 • Olje- og gassfunn nær Framfeltet i Nordsjøen – 35/11-24 S, 35/11-24 A og 35/11-24 B

  29.09.2020 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 248 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/11-24 S og avgrensningsbrønnene 35/11-24 A og 35/11-24 B.

 • Se presentasjon av vinneren og de to andre finalistene av IOR-prisen på nett-tv

  28.09.2020 Forsker Geir Evensen ble tildelt Oljedirektoratets pris for økt utvinning 2020, IOR-prisen, i forbindelse med ONS Digital. Nylig presenterte vinneren og de to andre finalistene, oljeselskapet Lundin og rettighetshaverne på Granefeltet, arbeidet sitt knyttet til økt utvinning. Se opptaket av presentasjonen her. 

 • Mottok PUD for Breidablikk

  28.09.2020 Myndighetene har mottatt Plan for utbygging og drift (PUD) av oljefeltet Breidablikk i Nordsjøen. Equinor og partnerne planlegger oppstart i 2024. 

 • Produksjonstal august 2020

  25.09.2020 Førebels produksjonstal i august 2020 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 019 000 fat olje, NGL og kondensat.

 • Fortsatt stor interesse for leting i modne områder i TFO 2020

  25.09.2020 Myndighetene har mottatt søknader fra 33 selskap i tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2020. Søknadsfristen gikk ut 22. september.

 • Tørr brønn nord for Gjøafeltet i Nordsjøen – 6204/11-3

  18.09.2020 Wellesley Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 829, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6204/11-3. Brønnen er boret om lag 75 kilometer nord for Gjøafeltet i Nordsjøen og 60 kilometer nordvest for Florø.

 • Boreløyve for brønn 34/7-37 S i utvinningsløyve 089

  17.09.2020 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 34/7-37 S, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • Høring – forslag til endringer i ressursforskriften

  16.09.2020 Oljedirektoratet fremlegger med dette forslag til endringer i forskrift om ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten (ressursforskriften) med merknader til offentlig høring.

 • Revidert veileder for søknad om produksjonstillatelse

  14.09.2020 Revidert veileder for søknad om produksjonstillatelse vil bli publisert i begynnelsen av oktober.

 • Boreløyve for brønn 6406/12-G-1 H i utvinningsløyve 586

  14.09.2020 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy boreløyve for brønn 6406/12-G-1 H, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • Veiledning og vedlegg for årlig statusrapport for felt i produksjon nå klar

  02.09.2020 Den reviderte veiledningen for årlig statusrapport for felt i produksjon og tilhørende vedlegg er nå tilgjengelig.

 • Forsker Geir Evensen vinner pris for økt utvinning

  01.09.2020 For 16. gang delte Oljedirektoratet ut en pris for økt utvinning. Denne gang gikk IOR-prisen til forsker Geir Evensen ved forskningsinstituttet NORCE.

 • Snart får du vite hvem som vinner IOR-prisen 2020

  26.08.2020 Hvem vinner prisen for økt utvinning 2020? Tirsdag 1. september klokken 12:20 overrekker oljedirektør Ingrid Sølvberg Oljedirektoratets IOR-pris.

 • Profilintervju med oljedirektøren

  26.08.2020 Oljedirektør Ingrid Sølvberg er intervjuet i "Profilen" i siste utgave av magasinet Teknisk Ukeblad.

 • Produksjonstal juli 2020

  24.08.2020 Førebels produksjonstal i juli 2020 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.

 • Boreløyve for brønn 6204/11-3 i utvinningsløyve 829

  10.08.2020 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 6204/11-3, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • Oljefunn nær Snorrefeltet i Nordsjøen – 34/4-15 S og 34/4-15 A

  05.08.2020 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 882, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 34/4-15 S og avgrensningsbrønn 34/4-15 A.

 • Tørr brønn nær Ivar Aasen-feltet i Nordsjøen – 16/1-33 S

  05.08.2020 Spirit Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 780, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/1-33 S.

 • Boreløyve for brønn 6507/4-1 i utvinningsløyve 1009

  03.08.2020 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønn 6507/4-1, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • Tørr brønn nær Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7219/9-3

  31.07.2020 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7219/9-3.

 • Boreløyve for brønn 6407/1-8 S og A i utvinningsløyve 263 D

  29.07.2020 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/1-8 S og A, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • Avgrensning av gass-/kondensatfunnet 6506/11-10 (Hades) nær Morvinfeltet i Norskehavet – 6506/11-12 S

  28.07.2020 OMV Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 644, er i ferd med å avslutte boring av avgrensningsbrønn 6506/11-12 S på gass-/kondensatfunnet 6506/11-10 (Hades).

 • Halvårsrapport: Aktiviteten i petroleumsnæringen øker igjen etter turbulens i årets første måneder

  17.07.2020 I første halvår har virksomheten på norsk sokkel vært preget av koronasituasjonen med restriksjoner på aktivitet, etterspørselsvikt og fall i oljeprisen.

 • Produksjonstal juni 2020

  17.07.2020 Førebels produksjonstal i juni 2020 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 857 000 fat olje, NGL og kondensat.

 • Lite oljefunn nær Vigdisfeltet i Nordsjøen – 34/7-E-4 AH

  14.07.2020 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 089, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 34/7-E-4 AH like nordvest for Vigdis Vest-feltet i den nordlige delen av Nordsjøen og 160 kilometer vest for Florø.

 • Tre til finalen i IOR-prisen 2020

  10.07.2020 Tre finalister er nominert til Oljedirektoratets IOR-pris for 2020. Disse er rettighetshaverne på Grane-feltet i Nordsjøen, forskeren Geir Evensen og oljeselskapet Lundin.

 • Geir Evensen

  10.07.2020 Geir Evensen har i mange år gjort en uvurderlig innsats i utviklingen av ensemblebaserte modelleringsmetoder. Metodene har bidratt til stor verdiskaping på norsk sokkel.

 • Lundin

  10.07.2020 Olje- og gasselskapet Lundin Energy Norway utmerker seg ved å ha standardisert bruken av formasjons- og langtidstesting av reservoarer før de tar viktige avgjørelser om å bygge ut funn.

 • Rettighetshaverne på Granefeltet

  10.07.2020 Granefeltet i den midtre delen av Nordsjøen har siden oppstarten i 2003 vært blant de mestproduserende feltene på norsk sokkel.

 • Gass- og kondensatfunn nær Kvitebjørnfeltet i Nordsjøen – 30/2-5 S

  08.07.2020 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 878, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 30/2-5 S.

 • Tørr brønn nord for Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7321/8-2 S

  06.07.2020 Spirit Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 719, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7321/8-2 S.

 • Forenkling av mal for årlig statusrapport for felt i produksjon

  02.07.2020 Det er blitt gjort forenklinger i mal for årlig statusrapport (ÅSR) for felt i produksjon fra 2019 til 2020. Frist for å sende ÅSR 2020 til Oljedirektoratet er 15. oktober.

 • 25. konsesjonsrunde - forslag om å lyse ut ni områder

  01.07.2020 Olje- og energidepartementet foreslår å lyse ut ni områder i 25. konsesjonsrunde. Forslaget ble sendt på offentlig høring 24. juni 2020.

 • Snart er nesten halvparten av norsk petroleumsproduksjon drevet av kraft fra land

  26.06.2020 Selskapene vurderer flere elektrifiseringsprosjekter som kan redusere utslippene betydelig.

 • Dette er ODs nye hovedledelse

  24.06.2020 De seks direktørene som sammen med oljedirektør Ingrid Sølvberg skal utgjøre Oljedirektoratets hovedledelse er nå ansatt.

 • Planlegger reutvikling av Hod-feltet

  24.06.2020 Operatør Aker BP har på vegne av rettighetshaverne levert Plan for utbygging og drift (PUD) for en reutvikling av Hod-feltet i Valhallområdet i Nordsjøen.

 • Boreløyve for brønn 6607/12-4 og 6607/12-4 A i utvinningsløyve 127 C

  24.06.2020 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 6607/12-4 og 6607/12-4 A jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • Nordsjøen: Nye tider, nye metoder og nye muligheter

  23.06.2020 Det er mer enn 50 år siden det første kommersielle funnet av olje ble gjort i Nordsjøen. Gigantfeltet Johan Sverdrup – som begynte å produsere i 2019 – skal etter planen holde på i 50 nye år.

 • Boreløyve for brønn 16/1-33 S i utvinningsløyve 780

  22.06.2020 Oljedirektoratet har gitt Spirit Energy Norway AS boreløyve for brønn 16/1-33 S, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • Produksjonstal mai 2020

  19.06.2020 Førebels produksjonstal i mai 2020 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 029 000 fat olje, NGL og kondensat.

 • Utlysning av tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2020

  19.06.2020 Olje- og energidepartementet har 19. juni 2020 lyst ut TFO 2020, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

 • Boreløyve for brønn 35/11-24 S og A i utvinningsløyve 248 C

  17.06.2020 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy boreløyve for brønn 35/11-24 S og A, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • Boreløyve for brønnane 34/4-15 S og 34/4-15 A i utvinningsløyve 882

  12.06.2020 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønnane 34/4-15 S og 34/4-15 A, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • Kan maskiner finne hydrokarboner som er oversett?

  03.06.2020 Siden 2018 har Oljedirektoratet bidratt i et maskinlæringsprosjekt med Oil and Gas Authority (OGA) i Storbritannia.

 • Ny podkast: Kritiske ressurser i krisetider

  28.05.2020 I denne podkasten snakker vi med Kalmar Ildstad, direktør for utbygging og drift i Oljedirektoratet om kritiske ressurser i krisetider. Hva er egentlig status på norsk sokkel?

 • Boreløyve for brønn 6506/11-12 S i utvinningsløyve 644

  27.05.2020 Oljedirektoratet har gitt OMV Norge AS boreløyve for brønn 6506/11-12 S, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • Produksjonstal april 2020

  20.05.2020 Førebels produksjonstal i april 2020 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 117 000 fat olje, NGL og kondensat.

 • Tørr brønn nær Framfeltet i Nordsjøen – 35/10-6

  18.05.2020 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 827 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/10-6.

 • Historisk: Northern Lights har levert plan for utbygging og drift (PUD) for første prosjekt for CO2-lagring

  15.05.2020 Alliansen Northern Lights med operatør Equinor og partnere Shell og Total har levert plan for en viktig del av det norske fullskala-prosjektet for transport og lagring av CO2 på norsk sokkel.

 • Sølvberg gjest i ONS Energy Talks

  14.05.2020 Oljedirektør Ingrid Sølvberg er gjest i ONS Energy Talks i dag, torsdag 14. mai kl. 14.

 • Boreløyve for brønn 7321/8-2 S i utvinningsløyve 719

  12.05.2020 Oljedirektoratet har gitt Spirit Energy Norway AS boreløyve for brønn 7321/8-2 S, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • Boreløyve for brønn 7219/11-1 i utvinningsløyve 533 B

  12.05.2020 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 7219/11-1 jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • Boreløyve for brønn 30/2-5 S i utvinningsløyve 878

  11.05.2020 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 30/2-5 S, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • Nyansatt - i koronaens tid

  06.05.2020 Nylig begynte Øyvind Idland i ny jobb som systemutvikler i Oljedirektoratet (OD). På sin første dag var han på kontoret i Stavanger. Der var han nesten den eneste.

 • Podcast med oljedirektøren: – Vi må fortsatt tenke langsiktig

  04.05.2020 Like etter at den nye oljedirektøren, Ingrid Sølvberg, tiltrådte i januar, ble verden snudd på hodet. Oljenæringen blør i skyggen av Covid-19.

 • Kutter i oljeproduksjonen

  30.04.2020 Norske myndigheters beslutning om å kutte i oljeproduksjonen fra juni gjøres for å bidra til en raskere stabilisering av oljemarkedet enn det markedsmekanismen alene kan sørge for.

 • Direktørjakt i Oljedirektoratet

  30.04.2020 I januar i år tiltrådte Ingrid Sølvberg stillingen som oljedirektør. Det har vært travle dager. Arbeidet med organisasjonsjusteringen startet umiddelbart, med formål å videreutvikle Oljedirektoratet (OD) til et fremtidsrettet, effektivt og fleksibelt direktorat. Nå lyser vi ut direktørstillingene til den nye hovedledelsen.

 • Vi ser etter en IT-systemutvikler

  30.04.2020 Vil du være med å videreutvikle Oljedirektoratets digitale løsninger? Liker du å identifisere og løse brukernes behov, og kontinuerlig forbedre IT-løsninger? Da kan det være deg vi er på jakt etter!

 • Tørr brønn nær Osebergfeltet i Nordsjøen – 30/6-31 S

  30.04.2020 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 053, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/6-31 S.

 • Mineraler fra havets dyp

  27.04.2020 Vi har vært der ingen mennesker har vært før oss. 3000 meter nede i havdypet, på en undersjøisk fjellkjede, hvor varmt anriket vann fra jordens indre siver ut. Roboter har plukket stein for stein, på jakt etter verdifulle mineraler – som kan brukes i industrien.

 • Over 6,5 kilometer geologi av høy kvalitet er publisert på Faktasidene

  24.04.2020 Nylig har Oljedirektoratet lagt ut høyoppløselige kjernebilder av 94 såkalte grunne boringer i Norskehavet og Barentshavet.

 • Tørr brønn nær Heidrunfeltet i Norskehavet – 6507/8-10 S

  24.04.2020 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 889, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6507/8-10 S. Brønnen er boret om lag 10 kilometer øst for Heidrunfeltet i Norskehavet og 215 kilometer vest for Brønnøysund.

 • Klarsignal for Ærfugl-brønn

  22.04.2020 Operatør Aker BP starter produksjonen fra andre utbyggingstrinn (fase to) på Ærfugl-feltet i Norskehavet. Det skjer fra eksisterende brønnramme på det nærliggende Skarv-feltet.

 • Ti ekstra år for Troll B

  20.04.2020 Myndighetene har gitt operatør Equinor og de andre rettighetshaverne samtykke til 10 års levetidsforlengelse for Troll B-innretningen i Nordsjøen.

 • Produksjonstal mars 2020

  17.04.2020 Førebels produksjonstal i mars 2020 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 038 000 fat olje, NGL og kondensat.

 • Om olje og klima på video fra Oljedirektoratet til ungdomsskole i Oslo

  16.04.2020 Det begynte med en telefon til Oljedirektoratet i Stavanger fra lærer Hedda Greni på Skullerud ungdomsskole i Oslo. Og endte med at en geolog og en sivilingeniør fra Oljedirektoratet var med i to skoletimer på videokonferanse for å snakke med elevene i 9a og 9b om olje og klima.

 • Ny utgave av Norsk sokkel

  08.04.2020 Den nye utgaven av magasinet Norsk sokkel er nå klar i digital versjon med masse godt lesestoff. Artiklene i magasinet ble skrevet før koronakrisen.

 • Redusert letevirksomhet, produksjonen opprettholdes foreløpig

  08.04.2020 Letevirksomheten på sokkelen reduseres, og produksjonen opprettholdes foreløpig til tross for korona-utbruddet og fallet i oljepris. Samtidig har selskapene varslet og satt i gang flere tiltak som vil kunne medføre langsiktige konsekvenser for produksjonen og totalt ressursuttak.

 • Oljefunn nær Mariafeltet i Norskehavet – 6406/3-10

  07.04.2020 Wintershall Dea Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 836 S, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6406/3-10. Brønnen er boret om lag 8 kilometer vest for Mariafeltet i Norskehavet og 200 kilometer nord for Kristiansund.

 • Lite gassfunn sørvest for Skarvfeltet i Norskehavet – 6506/5-1 S

  06.04.2020 Aker BP, operatør for utvinningstillatelse 1008, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6506/5-1 S. Brønnen er boret om lag 50 kilometer sørvest for Skarvfeltet i Norskehavet og 210 kilometer vest for Brønnøysund.

 • Olje- og gassfunn nær Balderfeltet i Nordsjøen - 25/8-19 S og 25/8-19 A

  18.03.2020 MOL Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 820 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/8-19 S og avgrensningsbrønn 25/8-19 A.

 • Oljedirektoratet ivaretar sine oppgaver fra hjemmekontor

  16.03.2020 Medarbeiderne i Oljedirektoratet har hjemmekontor, men dette påvirker ikke den daglige driften av direktoratet. Alle typer søknader blir behandlet som vanlig.

 • Boreløyve for brønn 35/8-7S i utvinningsløyve 880

  16.03.2020 Oljedirektoratet har gitt Capricorn Norge AS boreløyve for brønn 35/8-7S, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • Boreløyve for brønn 34/7-E-4 AH i utvinningsløyve 089

  13.03.2020 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 34/7-E-4 AH, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • Produksjonstal februar 2020

  12.03.2020 Førebels produksjonstal i februar 2020 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 106 000 fat olje, NGL og kondensat.

 • Begrensninger på besøk i forbindelse med spredningen av koronavirus

  11.03.2020 Oljedirektoratet har innført begrensninger når det gjelder tilstedeværelse i direktoratets lokaler for personer som har vært i områder med vedvarende spredning av koronavirus.

 • Boreløyve for brønn 35/10-5 i utvinningsløyve 827 S

  10.03.2020 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/10-5, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • Cook- og Johansenformasjonene egner seg godt til CO2-lagring – 31/5-7

  05.03.2020 Equinor Energy AS, operatør for utnyttelsestillatelse 001, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 31/5-7.

 • Tildeling av andeler i TFO 2019

  03.03.2020 Kongen i Statsråd tildelte 14. februar 2020 69 nye utvinningstillatelser i forhåndsdefinerte områder (TFO-områdene).

 • Lite oljefunn nær Gudrunfeltet i Nordsjøen – 15/3-12 S og 15/3-12 A

  02.03.2020 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 025, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønnene 15/3-12 S og 15/3-12 A i midtre del av Nordsjøen.

 • Ledige stillinger som IT-systemutvikler og IT-arkitekt

  26.02.2020 Vil du være med og videreutvikle Oljedirektoratets digitale løsninger? Liker du å identifisere og løse brukernes behov, og kontinuerlig forbedre IT-løsninger?  Da kan det være deg vi er på jakt etter!

 • Tørr avgrensningsbrønn på gassfunnet 6604/5-1 (Balderbrå) nord i Norskehavet – 6604/5-2 S

  26.02.2020 Wintershall Dea Norge AS, operatør for utvinningstillatelse PL 894, er i ferd med å avslutte boring av avgrensningsbrønn 6604/5-2 S.

 • Grønt lys for Skogul

  24.02.2020 Oljedirektoratet har gitt samtykke til oppstart for Skogul-feltet i Nordsjøen.

 • Ressursrekneskapen for 2019 er no klart

  20.02.2020 Oljedirektoratets estimat for totale påviste og ikkje påviste petroleumsressursar på norsk kontinentalsokkel er om lag 15,7 milliardar standard kubikkmeter oljeekvivalentar.

 • Produksjonstal januar 2020

  19.02.2020 Førebels produksjonstal i januar 2020 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 963 000 fat olje, NGL og kondensat.

 • Boreløyve for brønn 7221/4-1 i utvinningsløyve 609

  18.02.2020 Oljedirektoratet har gitt Lundin Norway AS boreløyve for brønn 7221/4-1 jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7- 9 S

  12.02.2020 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 917, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-9 S.

 • Det meste av beløpet Oljedirektoratet ble svindlet for er tilbake

  11.02.2020 I november i fjor ble Oljedirektoratet (OD) utsatt for et betalingsbedrageri på 17,6 millioner kroner. Det aller meste av pengene, rundt 17 millioner kroner, er nå tilbakeført til direktoratet.

 • Utbyggingsprosjektene gjennomføres bedre

  07.02.2020 En gjennomgang av 66 utbyggingsprosjekter på norsk sokkel i perioden mellom 2007 og 2018 viser at de fleste av prosjektene ender opp med utbyggingskostnader i samsvar med estimatene angitt i Plan for utbygging og drift (PUD).

 • Hvem fortjener pris for økt utvinning 2020?

  03.02.2020 Tradisjonen tro deler vi ut en pris for økt utvinning (IOR) på ONS 2020. Vet du om noen som fortjener prisen? Kom med forslag innen 1. mars 2020.

 • Utbygginger på sokkelen – hva har vi lært?

  31.01.2020 I hvor stor eller liten grad rammes utbyggingsprosjekter på norsk sokkel av forsinkelser og kostnadsoverskridelser? Oljedirektoratet har sett på utviklingen i fra 2007 til 2018 og presenterer funnene den 7. februar.

 • Vil du bli lærling hos oss?

  17.01.2020 Vi søker en kontorlærling fra august 2020 til august 2022. Kan det være deg – eller kanskje din datter eller sønn?

 • Dialog er nøkkelen til god sameksistens på havet

  17.01.2020 Samordning er et nøkkelord for god sameksistens mellom næringer på havet. Verdien av dialog og god kommunikasjon mellom næringene var tema da Oljedirektoratet nylig var vert for det aller første felles myndighetsmøtet for seismikkindustrien.

 • Produksjonstal for desember 2019

  17.01.2020 Førebels produksjonstal i desember 2019 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 082 000 fat olje, NGL og kondensat. Det er ein oppgang på 95 000 fat per dag samanlikna med november.

 • TFO 2019: 28 selskap får tilbud om andeler

  14.01.2020 28 selskap har fått tilbud om andeler i totalt 69 utvinningstillatelser på norsk sokkel i tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2019.

 • Lite olje- og gassfunn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-8 S

  14.01.2020 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 917, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-8 S.

 • Grunnlag for økt gasstransport fra Barentshavet sør

  13.01.2020 Gassco la i dag fram en ny rapport om transport av gass fra Barentshavet sør. Rapporten viser at det kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt å øke transportkapasiteten for gass. Dermed kan verdiskapingen i Barentshavet øke ytterligere.

 • Sokkelåret 2019 – et godt år på det jevne

  09.01.2020 I fjor var aktiviteten på sokkelen høy. Det ligger store ressurser i felt og funn, og det er mer å finne i alle havområder. Rekordmange felt er i produksjon.

 • Boreløyve for brønn 6507/8-10 S i utvinningsløyve 889

  08.01.2020 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 6507/8-10 S, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • Boreløyve for brønn 25/2-22 S i utvinningsløyve 442

  08.01.2020 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 25/2-22 S, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6604/6-1

  08.01.2020 Wintershall Dea Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 894, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 6604/6-1.

 • Se nett-tv og les mer om Sokkelåret 2019

  03.01.2020 Torsdag 9. januar oppsummerte Ingrid Sølvberg, den nye oljedirektøren, Sokkelåret 2019. Hun presenterte også investerings- og produksjonsprognoser for de neste fem årene.

 • Boreløyve for brønn 6604/5-2 S i utvinningsløyve 894

  23.12.2019 Oljedirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønn 6604/5-2 S, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • Boreløyve for brønn 30/6-31 S i utvinningsløyve 053

  23.12.2019 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 30/6-31 S, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • Boreløyve for brønn 7219/9-3 i utvinningsløyve 532

  19.12.2019 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 7219/9-3, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • Boreløyve for brønn 6506/5-1 S i utvinningsløyve 1008

  18.12.2019 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 6506/5-1 S, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • Øker utvinningen fra Balder-feltet

  17.12.2019 Vår Energi leverte tirsdag en endret Plan for utbygging og drift (PUD) for Balder-feltet og den tilhørende Ringhorne-forekomsten i Nordsjøen. Utbyggingen skal bidra til å øke utvinningen fra Balder.

 • Sokkelåret 2019 nærmer seg – påmelding åpen

  13.12.2019 Hver januar legger Oljedirektoratet fram Sokkelåret. Dette er en oppsummering av året som gikk; resultater av leting, produksjon og investerings- og produksjonsprognoser for de neste fem årene.

 • Lite olje- og gassfunn nær Heidrun-feltet i Norskehavet – 6507/7-16 S

  13.12.2019 DNO North Sea (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 888, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 6507/7-16 S.

 • Oljedirektoratet utsatt for faktura- og betalingsbedrageri

  13.12.2019 I november ble OD utsatt for et betalingsbedrageri på 17,6 millioner kroner. Betalingen gjelder et kartleggingsoppdrag av havbunnsmineraler.

 • Produksjonstal for november 2019

  12.12.2019 Førebels produksjonstal i november 2019 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 016 000 fat olje, NGL og kondensat. Det er ein oppgang på 235 000 fat per dag samanlikna med oktober.

 • Tørr avgrensningsbrønn på olje- og gassfunnet 35/11-23 nær Fram-feltet i Nordsjøen – 35/11-23 A

  09.12.2019 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 090, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 35/11-23 A.

 • Boreløyve for brønn 25/7-9 S i utvinningsløyve 917

  08.12.2019 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønn 25/7-9 S, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • Boreløyve for brønn 31/5-7 i utnyttelsesløyve 001

  29.11.2019 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 31/5-7, jf. forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen § 15.

 • Håper på tørr brønn ved Troll

  28.11.2019 For første gang bores det en letebrønn der formålet ikke er å finne olje eller gass.

 • Boreløyve for brønn 6604/6-1 i utvinningsløyve 894

  26.11.2019 Oljedirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønn 6604/6-1, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • Boreløyve for brønnane 15/3-12 S og 15/3-12 A i utvinningsløyve 025

  26.11.2019 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnane 15/3-12 S og 15/3-12 A, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • Lite oljefunn i Norskehavet - 6611/1-1

  26.11.2019 Wintershall Dea Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 896, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6611/1-1.

 • Produksjonstal for oktober

  19.11.2019 Førebels produksjonstal i oktober 2019 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 828 000 fat olje, NGL og kondensat. Det er ein oppgang på 264 000 fat per dag samanlikna med september.

 • Olje- og gassfunn nær Balder-feltet i Nordsjøen – 25/7-7

  12.11.2019 ConocoPhillips Scandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-7.

 • Avgrensing av Draugen-feltet i Norskehavet - 6407/9-12

  12.11.2019 OKEA ASA, operatør for utvinningstillatelse 093 D, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6407/9-12 på Draugen-feltet mot øst.

 • Siste sjanse for påmelding til populært kurs

  08.11.2019 Vi minner om "Kurs for næringen" som avholdes 14. november i lokalene våre i Stavanger. Kurset gir en innføring i Oljedirektoratets rolle og oppgaver, og hva det betyr for din arbeidshverdag i olje- og gassnæringen.

 • Lite oljefunn sør for Gyda-feltet i Nordsjøen – 2/1-17 S

  08.11.2019 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 019 C, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 2/1-17 S.

 • Olje- og gassfunn nær Fram-feltet i Nordsjøen – 35/11-23

  06.11.2019 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 090, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 35/11-23. Brønnen er boret om lag 3 kilometer sørvest for Fram-feltet i nordlige del av Nordsjøen og 120 kilometer nordvest for Bergen.

 • Mer teknologi for å skape verdi

  31.10.2019 Oljedirektoratet ønsker å bidra til at næringen utvikler og bruker enda mer teknologi for å skape verdier på norsk sokkel. En arbeidsgruppe har lagt frem ni forslag til tiltak for å få dette til.

 • Påminnelse: Meld deg på populært kurs

  29.10.2019 Vi minner om "Kurs for næringen" som avholdes 14. november i lokalene våre i Stavanger. Kurset gir en innføring i Oljedirektoratets rolle og oppgaver, og hva det betyr for din arbeidshverdag i olje- og gassnæringen.

 • Tørr brønn nær Troll-feltet i Nordsjøen – brønn 32/4-3 S

  29.10.2019 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 921, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 32/4-3 S.

 • Avgrensning av gass-/kondensatfunn 6506/11-10 nær Morvin-feltet i Norskehavet – brønn 6506/11-11 S

  24.10.2019 OMV Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 644, er i ferd med å avslutte boring av avgrensningsbrønn 6506/11-11 S på gass/kondensatfunnet 6506/11-10 (Iris).

 • Boreløyve for brønn 25/7-8 S i utvinningsløyve 917

  21.10.2019 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønn 25/7-8 S, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • Produksjonstal for september 2019

  15.10.2019 Førebels produksjonstal i september 2019 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 574 000 fat olje, NGL og kondensat. Det er ein nedgang på 86 000 fat per dag samanlikna med august.

 • Lite olje- og gassfunn sørøst for Skarv-feltet i Norskehavet – 6507/5-9 S og 6507/5-9 A

  15.10.2019 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 838, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6507/5-9 S og avgrensningsbrønn 6507/5-9 A.

 • Tørr brønn nær Yme-feltet i Nordsjøen – 9/2-12

  15.10.2019 Repsol Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 910, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 9/2-12. Brønnen er boret om lag seks kilometer nordøst for Yme-feltsenteret i Nordsjøen.

 • Ingrid Sølvberg blir ny oljedirektør ved årsskiftet

  14.10.2019 Ingrid Sølvberg tar over som direktør i Oljedirektoratet etter Bente Nyland.

 • Sammen om 50 år på norsk sokkel

  14.10.2019 Det er nå 50 år siden det første kommersielle funnet av olje på norsk sokkel. I den anledning arrangerer samarbeidsforumet Force et to dagers seminar med fokus på historiefortelling og hva vi har lært som kan videreføres til yngre generasjoner.

 • Boreløyve for brønn 25/8-19 S i utvinningsløyve 820 S

  14.10.2019 Oljedirektoratet har gitt MOL Norge AS boreløyve for brønn 25/8-19 S, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • Boreløyve for brønn 35/11-23 i utvinningsløyve 090

  14.10.2019 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-23, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • God gang i Norskehavet

  09.10.2019 I Norskehavet er det mye som skjer! I dette havområdet, som er dobbelt så stort som Nordsjøen, er 19 felt i produksjon, flere funn bygges ut og det er boret rundt 350 letebrønner i løpet av de siste 40 årene.

 • Boreløyve for brønn 6507/7-16 S i utvinningsløyve 888

  09.10.2019 Oljedirektoratet har gitt DNO North Sea (Norge) boreløyve for brønn 6507/7-16, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • Nominer kandidat til pris for økt utvinning

  07.10.2019 Hvem er best på økt utvinning? Kom med forslag til hvem du mener bør vinne IOR-prisen 2020. Fristen er 1. mars 2020.

 • Oljeproduksjonen i gang

  05.10.2019 Ni år etter feltet ble påvist, så startet produksjonen på nordsjøgiganten Johan Sverdrup lørdag. Døgnet rundt i de neste 40 årene skal olje fra dette feltet sikre store inntekter til Norge.

 • Klarsignal for ny innretning på Valhall

  02.10.2019 Oljedirektoratet har gitt samtykke til å starte opp innretningen Valhall flanke vest i Nordsjøen. Oppstart skjer i høst.

 • Boreløyve for brønn 6507/5-9 A i utvinningsløyve 838

  02.10.2019 Oljedirektoratet har gitt PGNiG Upstream Norway AS boreløyve for brønn 6507/5-9 A, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • Fortsatt høy aktivitet på norsk sokkel

  27.09.2019 Selv etter mer enn 50 år er det store muligheter for å skape verdier på norsk sokkel.

 • Påminnelse: Presentasjon av ressursrapporten

  25.09.2019 Er du påmeldt? Eller vil du følge med live? På fredag 27. september kl. 10 presenterer vi ressursrapporten for felt og funn.

 • Produksjonstal for august 2019

  24.09.2019 Førebels produksjonstal i august 2019 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 647 000 fat olje, NGL og kondensat. Det er ein nedgang på 67 000 fat per dag samanlikna med juli.

 • Gassfunn sør for Marulk-feltet i Norskehavet – 6507/2-5 S

  17.09.2019 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 942 har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6507/2-5 S.

 • Påmelding åpen for populært kurs

  12.09.2019 Nå kan du melde deg på “Kurs for næringen” som avholdes 14. november i lokalene våre i Stavanger. Påmeldingsfristen er 8. november.

 • Tordis- og Vigdis-innretningene får produsere lenger

  12.09.2019 Oljedirektoratet har gitt Equinor samtykke til bruk av innretningene på feltene Tordis og Vigdis ut over vedtatt levetid.

 • Boreløyve for brønn 6611/1-1 i utvinningsløyve 896

  12.09.2019 Oljedirektoratet har gitt DEA Norge AS boreløyve for brønn 6611/1-1, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • Presentasjon av ny ressursrapport

  11.09.2019 Fredag 27. september presenterer Ingrid Sølvberg, direktør for utbygging og drift, den nye ressursrapporten for felt og funn.

 • Tørr brønn nær Mikkel-feltet i Norskehavet - 6407/3-2 S

  10.09.2019 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 796 og 796 B, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6407/3-2 S.

 • Vellykket leting etter havbunnsmineraler

  09.09.2019 Oljedirektoratet (OD) har nettopp avsluttet et vellykket datainnsamlingstokt på Mohnsryggen nordvest i Norskehavet med fartøyet Seabed Constructor.

 • Veiledningen til årlig statusrapport for felt i produksjon er oppdatert

  06.09.2019 Veiledningen til årlig statusrapport (ÅSR) er oppdatert, til ÅSR2019. Veiledningen er uendret fra fjorårets (ÅSR2018), med unntak av kapittel 3.2, «Reserves and resources – status».

 • Fortsatt stor interesse for leting i modne områder i TFO 2019

  04.09.2019 Myndighetene har mottatt søknader fra 33 selskap i tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2019. De fleste selskapene som er aktive på norsk sokkel har levert søknader i årets TFO-runde.

 • Boreløyve for brønn 9/2-12 i utvinningsløyve 910

  04.09.2019 Oljedirektoratet har gitt Repsol Norge AS boreløyve for brønn 9/2-12, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • Tørr brønn sør for Oseberg-feltet i Nordsjøen – 30/12-2

  04.09.2019 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 986, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/12-2. Brønnen er boret om lag 70 kilometer sør for Oseberg feltsenter og 160 kilometer vest for Bergen i den nordlige delen av Nordsjøen.

 • Grønt lys for gigantfeltet

  02.09.2019 Oljedirektoratet har gitt samtykke til oppstart av Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen. Feltet forventes å produsere olje i de neste 40 årene.

 • Vil du jobbe med digitale løsninger?

  30.08.2019 Liker du å finne og løse brukernes behov? Å jobbe i et fagmiljø med å forbedre IT-løsninger?

 • Boreløyve for brønn 32/4-2 i utvinningsløyve 921

  22.08.2019 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 32/4-2, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • Oljefunn nord for oljefunnet 7324/8-1 (Wisting) i Barentshavet – 7324/6-1

  20.08.2019 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 855 har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7324/6-1.

 • Tørr brønn nordøst for Norne-feltet i Norskehavet – 6608/6-1

  20.08.2019 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 762, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/6-1.

 • Lite oljefunn sør for Edvard Grieg-feltet - 16/5-8 S

  19.08.2019 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 815, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 16/5-8 S.

 • På ny jakt etter mineraler

  16.08.2019 Den neste måneden bytter kollega Jan Stenløkk kontoret i Stavanger med fartøyet "M/V Seabed Constructor" i Norskehavet.

 • Produksjonstal for juli 2019

  16.08.2019 Førebels produksjonstal i juli 2019 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 713 000 fat olje, NGL og kondensat. Det er ein oppgang på 316 000 fat per dag samanlikna med juni.

 • Boreløyve for brønn 6507/5-9 S i utvinningsløyve 838

  16.08.2019 Oljedirektoratet har gitt PGNiG Upstream Norway AS boreløyve for brønn 6507/5-9 S jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • Samtykke til oppstart for Utgard-feltet

  14.08.2019 Oljedirektoratet har gitt samtykke til oppstart for Utgard-feltet i Nordsjøen. Operatør Equinor planlegger oppstart i løpet av høsten 2019.

 • Lite gassfunn nær Bøyla-feltet i Nordsjøen - 24/9-13 og 24/9-13 A

  07.08.2019 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 869, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/9-13 og avgrensningsbrønn 24/9-13 A.

 • Boreløyve for brønn 30/12-2 i utvinningsløyve 986

  05.08.2019 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 30/12-2, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • Tørr brønn nær Norne-feltet i Norskehavet – 6608/11-9

  05.08.2019 Capricorn Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 842, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/11-9.

 • Boreløyve for brønn 2/1-17 S i utvinningsløyve 019 C

  01.08.2019 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 2/1-17 S jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • Boreløyve for brønn 25/7-7 i utvinningsløyve 782 S

  31.07.2019 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønn 25/7-7 jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • Avgrensing av oljefunnet 16/1-29 S i Nordsjøen - 16/1-30 S og A

  26.07.2019 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 167, har avsluttet boring av avgrensningsbrønnene 16/1-30 S og 16/1-30 A.

 • Oljefunn nordøst for Alvheim-feltet i Nordsjøen – 25/2-21

  23.07.2019 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 442, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/2-21 (Liatårnet).

 • Tørr brønn vest for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen - 16/5-7

  16.07.2019 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 502, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 16/5-7.

 • Høy aktivitet første halvår

  13.07.2019 Produksjonen på norsk sokkel holder seg fortsatt på et høyt nivå. Mange prosjekt er under utbygging eller i planleggingsfasen.

 • Produksjonstal for juni 2019

  12.07.2019 Førebels produksjonstal i juni 2019 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 409 000 fat olje, NGL og kondensat. Det er ein nedgang på 184 000 fat per dag samanlikna med mai.

 • Tørr brønn sørøst for Nornefeltet i Norskehavet – 6508/1-3

  10.07.2019 Capricorn Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 758, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6508/1-3.

 • Søker ny oljedirektør

  02.07.2019 Etter tolv år som oljedirektør, fullfører Bente Nyland sitt åremål ved utløpet av 2019. Nå søker Olje- og energidepartementet hennes etterfølger.

 • Planlegger re-utbygging av Tor

  01.07.2019 Operatør Conoco Phillips har på vegne av rettighetshaverne levert Plan for utbygging og drift (PUD) for en re-utbygging av Tor-feltet i Ekofisk-området i Nordsjøen.

 • Lite oljefunn og avgrensning av oljefunnet 24/9-12 S (Frosk) i Nordsjøen – 24/9-15 S og 24/9-15 A

  01.07.2019 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 340, har ferdigstilt resultatene etter boringen av undersøkelsesbrønn 24/9-15 S (Froskelår Nordøst) og avgrensningsbrønn 24/9-15 A.

 • Tørr brønn nord for Gina Krog-feltet i Nordsjøen – 15/6-16 S

  27.06.2019 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 777, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 15/6-16 S. Brønnen er boret om lag 10 kilometer nord for Gina Krog-feltet og 220 kilometer vest for Stavanger i den midtre delen av Nordsjøen.

 • Boreløyve for brønn 6608/11-9 i utvinningsløyve 842

  26.06.2019 Oljedirektoratet har gitt Capricorn Norge AS boreløyve for brønn 6608/11-9 jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • Ledig traineestilling

  24.06.2019 Vi skal ansette en IT-systemutvikler.

 • Boreløyve for brønn 6508/1-3 i utvinningsløyve 758

  20.06.2019 Oljedirektoratet har gitt Capricorn Norge AS boreløyve for brønn 6508/1-3 jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • Boreløyve for brønn 6608/6-1 i utvinningsløyve 762

  20.06.2019 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 6608/6-1 jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • Avgrensning av Edvard Grieg-feltet i Nordsjøen – 16/1-31 S og 16/1-31 A

  20.06.2019 Avgrensning av Edvard Grieg-feltet i Nordsjøen – 16/1-31 S og 16/1-31 A Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 338, har avsluttet boring av letebrønnene 16/1-31 S og 16/1-31 A.

 • Produksjonstal for mai 2019

  20.06.2019 Førebels produksjonstal i mai 2019 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 599 000 fat olje, NGL og kondensat.

 • Boreløyve for brønn 6507/2-5 S i utvinningsløyve 942

  19.06.2019 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6507/2-5 S jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • Lær mer om forvaltningen, sett av dato nå

  18.06.2019 Til høsten holder vi Oljedirektoratet for fjerde år på rad kurs om vår rolle og våre oppgaver, og hva det betyr for din arbeidshverdag i olje- og gassnæringen.

 • Boreløyve for brønn 25/2-20 i utvinningsløyve 442

  17.06.2019 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 25/2-20, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • Olje- og gassfunn sørvest for Norne-feltet i Norskehavet – 6507/3-13

  17.06.2019 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 159 B, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6507/3-13.

 • Tørr brønn nær gassfunnet 7435/12-1 (Korpfjell) i Barentshavet – 7335/3-1

  17.06.2019 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 859, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7335/3-1.

 • Analyse viser innholdsrike havbunnsmineraler

  07.06.2019 Oljedirektoratets kjemiske analyser av sulfider og manganskorper fra norsk sokkel viser høyt innhold av kobber, sink og kobolt.

 • Tørr brønn i Nordsjøen – 15/6-15

  04.06.2019 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 814, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 15/6-15.

 • Utlysning av tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2019

  29.05.2019 Olje- og energidepartementet har 29. mai 2019 lyst ut TFO 2019, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

 • Boreløyve for brønn 16/5-7 i utvinningsløyve 502

  27.05.2019 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 16/5-7, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • Tørr brønn nær Trym-feltet i sørlig del av Nordsjøen - 3/7-11 S

  24.05.2019 MOL Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 539, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 3/7-11 S.

 • Produksjonstal for april 2019

  22.05.2019 Førebels produksjonstal i april 2019 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 729 000 fat olje, NGL og kondensat.

 • Boreløyve for brønn 7324/6-1 i utvinningsløyve 855

  20.05.2019 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 7324/6-1 jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • Boreløyve for brønn 6506/11-11 S i utvinningsløyve 644

  15.05.2019 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønn 6506/11-11 S, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • Boreløyve for brønn 16/1-31 A i utvinningsløyve 338

  14.05.2019 Oljedirektoratet har gitt Lundin Norway AS boreløyve for brønn 16/1-31 A, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • Klart for oppstart av Trestakk

  13.05.2019 Oljedirektoratet har gitt samtykke til oppstart for Trestakk-feltet i Norskehavet. Operatør Equinor planlegger oppstart i løpet av andre kvartal 2019.

 • Tørr brønn sør for Grane-feltet - 25/11-29 S

  10.05.2019 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 916, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/11-29 S.

 • Boreløyve for brønnane 16/1-30 S og 16/1-30 A i utvinningsløyve 167

  09.05.2019 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnane 16/1-30 S og 16/1-30 A, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • Framtiden er i nord

  08.05.2019 Oljedirektoratets estimater viser at mer enn halvparten av oljen og gassen som ennå ikke er funnet ligger i Barentshavet. Resten er fordelt på Norskehavet og Nordsjøen. Mulighetene er størst i Barentshavet, der store områder ennå ikke er utforsket.

 • Boreløyve for brønn 15/6-16 S i utvinningsløyve 777

  08.05.2019 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 15/6-16 S, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • Boreløyve for brønn 15/6-15 i utvinningsløyve 814

  08.05.2019 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 15/6-15 jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • Nye rapporter om norske havområder

  03.05.2019 30. april leverte Faglig forum for norske havområder ti fagrapporter til Klima- og miljødepartementet.

 • Tørr brønn nordøst for Jotun-feltet i Nordsjøen – 25/6-6 S

  26.04.2019 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 870, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/6-6 S. Brønnen er boret i Stordabassenget nordøst for Utsirahøgda, om lag 35 kilometer nordøst for Jotun-feltet og 170 kilometer nordvest for Stavanger i den midtre delen av Nordsjøen.

 • Timesats for tilsyn oppjustert

  25.04.2019 Et vedtak fra fra Olje- og energidepartementet gjør at satsen for tilsyn med ressursforvaltningen har økt fra 850 kr til 1 150 fra og med 1. september 2018.

 • Boreløyve for brønn 7335/3-1 i utvinningsløyve 859

  24.04.2019 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 7335/3-1, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • Boreløyve for brønn 25/11-29 S i utvinningsløyve 916

  16.04.2019 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 25/11-29 S, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • Boreløyve for brønnbane 6507/3-13 og 6507/3-13 A i utvinningsløyve 159 B

  15.04.2019 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnane 6507/3-13 og 6507/3-13 A jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • Kontinentalsokkelens utstrekning utenfor Bouvetøya avklart

  12.04.2019 Bouvetøya er en norsk øy som ligger i den aller sørligste delen av Atlanterhavet.

 • Produksjonstal for mars 2019

  12.04.2019 Førebels produksjonstal i mars 2019 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 765 000 fat olje, NGL og kondensat.

 • Tørr brønn nær gassfunnet 35/3-2 (Agat) i nordlige Nordsjøen – 36/1-3

  03.04.2019 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 885, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 36/1-3. Brønnen er boret om lag 15 kilometer øst for gassfunnet 35/3-2 (Agat) og 55 kilometer nordvest for Florø, i den nordlige delen av Nordsjøen.

 • Tørr brønn sørøst i Barentshavet – 7132/2-2

  02.04.2019 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 857, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7132/2-2. Brønnen er boret om lag 175 kilometer nord for Vardø, sørøst i Barentshavet.

 • Ny rapport om petroleumsvirksomhet i nordområdene

  02.04.2019 I dag legger Oljedirektoratet fram rapporten Petroleumsvirksomhet i nordområdene. Rapporten setter petroleumsvirksomheten i nord inn i en historisk, internasjonal og teknologisk ramme.

 • Avgrensning av Hod-feltet og tørr brønn nær Hod-feltet i Nordsjøen – 2/11-12 S og 2/11-12 A

  28.03.2019 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 033, har avsluttet boring av avgrensningsbrønn 2/11-12 S og undersøkelsesbrønn 2/11-12 A.

 • Leverte utbyggingsplan for Solveig

  27.03.2019 Myndighetene har mottatt Plan for utbygging og drift (PUD) for oljefunnet Solveig i Nordsjøen.

 • Boreløyve for brønn 3/7-11 S i utvinningsløyve 539

  26.03.2019 Oljedirektoratet har gitt MOL Norge AS boreløyve for brønn 3/7-11 S, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • Boreløyve for brønn 16/5-8 S i utvinningsløyve 815

  26.03.2019 Oljedirektoratet har gitt Lundin Norway AS boreløyve for brønn 16/5-8 S, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • Oda-feltet i produksjon

  19.03.2019 Oda-feltet begynte å produsere olje og gass 16 mars. Feltet, som ligger 13 kilometer øst for Ula i Nordsjøen, opereres av Spirit Energy.

 • Gass og oljefunn nordvest for Bøyla-feltet i Nordsjøen - 24/9-14 S og 24/9-14 A

  19.03.2019 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 869, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/9-14 S og en horisontal avgrensningsbrønn 24/9-14 A.

 • Produksjonstal for februar 2019

  15.03.2019 Førebels produksjonstal i februar 2019 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 745 000 fat olje, NGL og kondensat. Det er ein nedgang på 75 000 fat per dag samanlikna med januar.

 • Mange ledige stillinger

  14.03.2019 Kunne du tenke deg å jobbe hos oss? Vi har nå flere ledige stillinger innen ulike fagområder. Søknadsfristen er 18. mars 2019.

 • Velkommen til vårt nye nettsted

  14.03.2019 Vi har oppgradert nettstedet vårt. Innholdet er stort sett som før, men vi har forsøkt å forbedre, forenkle og fornye for at du skal få en bedre brukeropplevelse.

 • Video

  14.03.2019 Her finner du et utvalg av våre videoer om blant annet jakt etter havbunnsmineraler, Sokkelåret og revidert nasjonalbudsjett.

 • Tørr brønn nord for Vilje-feltet i Nordsjøen – 25/1-13

  12.03.2019 Wellesley Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 871, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 25/1-13.

 • Leverandørkonferanse for Diskos

  07.03.2019 Oljedirektoratet og Diskos-ledelsen inviterer potensielle Diskos-leverandører til en konferanse på torsdag, 21. mars 2019.

 • Lite oljefunn nær Visund-feltet i Nordsjøen - 34/8-18 S

  04.03.2019 Equinor Energy  AS, operatør for utvinningstillatelse 120, har avsluttet  boring av undersøkelsesbrønn 34/8-18 S.

 • Gullfaks C kan brukes til 2036

  04.03.2019 Oljedirektoratet gir grønt lys for at C-plattformen på Gullfaks-feltet i Nordsjøen kan brukes fram til 30. juni 2036. Det er like lenge som utvinningstillatelsen varer.

 • Tørr brønn nord for Snøhvit-feltet i Barentshavet - 7121/1-2 S

  25.02.2019 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 767, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 7121/1-2 S.

 • Leverte utbyggingsplan for Duva

  21.02.2019 Rettighetshaverne, med operatør Neptune Energy i spissen, leverte torsdag Plan for utbygging og drift (PUD) for Duva-feltet i Nordsjøen.

 • 25/6-6 S

  21.02.2019 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 25/6-6 S, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • Avgrensning av olje- og gassfunnet 31/7-1 (Brasse) nær Brage-feltet i Nordsjøen - 31/7-3 S og 31/7-3 A

  19.02.2019 Faroe Petroleum Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 740, har avsluttet boring av avgrensningsbrønnene 31/7-3 S og 31/7-3 A.

 • Januar 2019

  19.02.2019 Førebels produksjonstal i januar 2019 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 822 000 fat olje, NGL og kondensat.

 • Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet - 6706/6-2 S

  18.02.2019 Wintershall Norge A/S, operatør for utvinningstillatelse 847, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6706/6-2 S.

 • Tørr brønn nær gassfunnet 35/2-1 (Peon) i Nordsjøen - 35/4-2

  15.02.2019 Wellesley Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 931, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-2.

 • Lite oljefunn nær Fram-feltet i Nordsjøen - 35/11-22 S

  15.02.2019 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 248 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/11-22 S.

 • Tørr brønn sørøst i Barentshavet - 7132/2-1

  12.02.2019 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 857, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7132/2-1. Brønnen er boret om lag 175 kilometer nord for Vardø, sørøst i Barentshavet.

 • 24/9-14 A

  07.02.2019 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/9-14 A, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • 24/9-15 S og 24/9-15 A

  06.02.2019 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/9-15 S og 24/9-15 A, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • Forlenger levetiden for Norne FPSO

  04.02.2019 Oljedirektoratet har gitt samtykke til videreføring av produksjonen på Norne FPSO med tilhørende innretninger for feltene Norne, Urd og Skuld i Norskehavet.

 • 16/1-31 S

  29.01.2019 Oljedirektoratet har gitt Lundin Norway AS boreløyve for brønn 16/1-31 S, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • Åsgard A skal produsere lenger

  28.01.2019 Oljedirektoratet har godkjent operatør Equinors søknad om forlenget teknisk levetid for Åsgard A innretningen i Norskehavet til 2027. Det betyr produksjon tolv år lenger enn opprinnelig antatt.

 • Lite gassfunn og avgrensningsbrønn sørøst for Kristin-feltet i Norskehavet - 6406/6-6 S og 6406/6-6 A

  25.01.2019 Total E&P Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 255 B, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6406/6-6 S og avgrensningsbrønn 6406/6-6 A.

 • Desember 2018

  22.01.2019 Førebels produksjonstal i desember 2018 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 849 000 fat olje, NGL og kondensat.

 • Ønsker du fortsatt å motta nyheter fra oss?

  17.01.2019 Vi innhenter nå samtykke fra deg som ønsker å motta nyhetsbrev fra Oljedirektoratet. I den forbindelse må du melde deg på vårt nyhetsbrev om igjen dersom du fortsatt ønsker å abonnere.

 • Lite gass/kondensat-funn nær Kristin-feltet i Norskehavet - 6406/2-9 S

  16.01.2019 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 199, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 6406/2-9 S.

 • 25/1-13

  16.01.2019 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 25/1-13, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • Rekordtildeling i TFO 2018

  15.01.2019 I dag, 15. januar, har 33 selskap fått tilbud om andeler i totalt 83 utvinningstillatelser på norsk sokkel i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2018. Dette er den største tildelingen noensinne.

 • Ny plan skal øke utvinningen fra Gullfaks

  15.01.2019 En ny, endret Plan for utbygging og drift (PUD) beskriver neste fase i produksjonen fra kalkbergarter over Gullfaks-feltet i Nordsjøen. De økte reservene er estimert til 2,8 millioner standard kubikkmeter (nær 18 millioner fat) oljeekvivalenter.

 • Tildeling av utnyttelsestillatelse for lagring av CO2

  14.01.2019 Myndighetene har gitt Equinor tillatelse til å utnytte et areal for lagring av CO2 på norsk sokkel.

 • Nytt nummer av Norsk sokkel

  14.01.2019 I et intervju understreker Kristin Færøvik, styreleder i bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass, viktigheten av at myndighetene «sikrer at vi også i fortsettelsen har stabile rammebetingelser på norsk sokkel.» Og hun oppfordrer selskapene til fortsatt å lete etter olje og gass.

 • Sokkelåret 2018

  10.01.2019 Oljedirektoratets prognoser viser at olje- og gassproduksjonen, etter en liten nedgang i 2019, vil øke fra 2020 og fram mot 2023. Den samlede produksjonen vil da nærme seg rekordåret 2004.

 • Tørr brønn ved Mandalshøgda i sørlige del av Nordsjøen - 2/6-6 S

  09.01.2019 MOL Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 860, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 2/6-6 S.

 • Tørr brønn nord for Oda-feltet i Nordsjøen - 8/10-7 S

  09.01.2019 Spirit Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 405, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 8/10-7 S.

 • Klart for oppstart av Oda

  07.01.2019 Myndighetene har godkjent søknaden om oppstart av Oda-feltet i Nordsjøen. Operatør Spirit Energy forventer oppstart i februar/mars.

 • Avgrensning av Goliat-feltet i Barentshavet - 7122/7-7 S

  03.01.2019 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 229, er i ferd med å avslutte boring av avgrensningsbrønn 7122/7-7 S på oljefeltet Goliat.

 • RSS

  01.01.2019 Her kan du abonnere på RSS-feeds for ulike tema.

 • 2/11-12 S

  21.12.2018 Oljedirektoratet har gitt AkerBP ASA boreløyve for brønn 2/11-12 S jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • 2/11-12 A

  21.12.2018 Oljedirektoratet har gitt AkerBP ASA boreløyve for brønn 2/11-12 A jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • Tørr brønn nær Njord-feltet i Norskehavet - 6307/1-1 S

  20.12.2018 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 830, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6307/1-1 S.

 • 7132/2-2

  19.12.2018 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 7132/2-2, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • November 2018

  19.12.2018 Førebels produksjonstal i november 2018 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 880 000 fat olje, NGL og kondensat. 

 • Presentasjon av Sokkelåret 2018

  17.12.2018 Oljedirektør Bente Nyland legger 10. januar fram resultater av leting og produksjon i 2018 og investerings- og produksjonsprognoser for de neste fem årene.

 • Justering av avgiftsatser for arealavgift

  13.12.2018 Arealavgiftsatsene i petroleumsforskriften § 39 første ledd er justert med virkning fra 1.1.2019.

 • Tørr brønn og lite oljefunn sørvest for Vega-feltet i Nordsjøen - 35/10-4 S og 35/10-4 A

  13.12.2018 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 630, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønnene 35/10-4 S og 35/10-4 A.

 • Tørr brønn nær Njord-feltet i Norskehavet - 6407/11-1

  12.12.2018 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 751, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 6407/11-1. Brønnen er tørr.

 • 35/4-2

  12.12.2018 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 35/4-2, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • 36/1-3

  10.12.2018 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 36/1-3, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • Fra steinlager til Geobank

  06.12.2018 «Geobank» er det nye navnet på steinlageret vårt. Her er det nemlig mer enn bare steinprøver.

 • 35/11-22 S

  05.12.2018 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-22 S, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • 7132/2-1

  05.12.2018 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 7132/2-1, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • 24/9-14 S

  03.12.2018 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/9-14 S, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • 6406/6-6 A

  28.11.2018 Oljedirektoratet har gitt Total E&P Norge AS boreløyve for brønn 6406/6-6 A, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • 7121/1-2 S

  28.11.2018 Oljedirektoratet har gitt Lundin Norway AS boreløyve for brønn 7121/1-2 S, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • 30/6-30

  23.11.2018 Faroe Petroleum Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 825, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 30/6-30.

 • 7122/7-7 S

  22.11.2018 Oljedirektoratet har gitt Eni Norge AS boreløyve for brønn 7122/7-7 S, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • Velkommen

  22.11.2018 Oljedirektoratet inviterer til seminar om leteteknologi 5. desember kl. 10-12. Seminaret finner sted i ODs auditorium Valhall, og etter seminaret blir det servert lunsj. Seminaret foregår på engelsk.

 • 7324/3-1

  22.11.2018 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 615, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7324/3-1.

 • Oktober 2018

  20.11.2018 Førebels produksjonstal i oktober 2018 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 874 000 fat olje, NGL og kondensat.

 • 8/10-7 S

  12.11.2018 Oljedirektoratet har gitt Spirit Energy Norge AS boreløyve for brønn 8/10-7 S, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • Bli med på laget vårt!

  09.11.2018 For tiden har vi 6 ledige stillinger innenfor en rekke ulike fagfelt. Alle har søknadsfrist 24. november.

 • 24/9-13

  01.11.2018 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for undersøkingsbrønn 24/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • 31/7-3 S

  31.10.2018 Oljedirektoratet har gitt Faroe Petroleum Norge AS boreløyve for brønn 31/7-3 S, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • 35/11-21 S og 35/11-21 A

  29.10.2018 Wellesley Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 248 I, har avsluttet boring av avgrensningsbrønnene 35/11-21 S og 35/11-21 A på olje- og gassfunnet 35/12-2 (Grosbeak).

 • 7220/5-3

  29.10.2018 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/5-3. Brønnen påviste olje.

 • 34/8-18 S

  29.10.2018 Oljedirektoratet har gitt Equinor ASA boreløyve for brønn 34/8-18 S, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • Støtt tv-aksjonen og få unik lavastein

  19.10.2018 En lavastein fra ca. 2500 meters havdyp er ett av auksjonsobjektene du kan by på i forbindelse med NRK TV-aksjonen søndag 21. oktober.

 • 25/4-13 S og 25/4-13 A

  19.10.2018 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 203, har avsluttet boring av avgrensningsbrønnene 25/4-13 S og 25/4-13 A på gass- og oljefunnet 25/4-3 (Gekko).

 • September 2018

  19.10.2018 Førebels produksjonstal i september 2018 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 607 000 fat olje, NGL og kondensat.

 • 6706/6-2 S

  17.10.2018 Oljedirektoratet har gitt Wintershall Norge AS boreløyve for brønn 6706/6-2 S, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • Forlenget liv for Snorre

  10.10.2018 Equinor har fått samtykke til videreføring av bruk av innretningene Snorre A og Snorre B ut 2040.

 • 6608/10-18, 6608/10-18 A og 6608/10-18 B

  04.10.2018 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 128 D, er i ferd med å avslutte boringen av avgrensingsbrønnene 6608/10-18, 6608/10-18 A og 6608/10-18 B.

 • 7321/4-1

  28.09.2018 DEA Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 721, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7321/4-1. Brønnen er tørr.

 • 7220/11-5 S

  25.09.2018 Lundin Norway AS, operatør for utvinningsstillatelse 609, har avsluttet boring av og prøveproduksjon fra avgrensningsbrønn 7220/11-5 S på olje- og gassfunnet 7220/11-1 (Alta) i sørvestlige del av Barentshavet.

 • 25/10-16 S, A og C og 25/10-16 B

  21.09.2018 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 028 B, har avsluttet boring av avgrensningsbrønnene 25/10-16 S, A og C på Hanz-feltet samt undersøkelsesbrønn 25/10-16 B boret inn i utvinningstillatelse 915 like sørøst for Hanz-feltet.

 • 7324/3-1

  18.09.2018 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 7324/3-1, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • August 2018

  18.09.2018 Førebels produksjonstal i august 2018 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 870 000 fat olje, NGL og kondensat.

 • Nye mineralforekomster i dyphavet

  11.09.2018 Oljedirektoratet har nettopp avsluttet et vellykket tre-ukers datainnsamlingstokt på Mohnsryggen vest i Norskehavet.

 • 30/6-30

  11.09.2018 Oljedirektoratet har gitt Faroe Petroleum Norge AS boreløyve for brønn 30/6-30, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • Northern Lights søker om å få injisere og lagre CO2 på norsk sokkel

  10.09.2018 Fredag leverte Equinor sammen med partnerne Shell og Total søknad om utnyttelsestillatelse for et undersjøisk reservoar til injeksjon og lagring av karbondioksid (CO2).

 • 6407/11-1

  10.09.2018 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/11-1, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • 38 selskaper har søkt om areal i TFO 2018

  07.09.2018 Myndighetene har mottatt søknader fra 38 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2018. Søknadsfristen gikk ut 4. september.

 • Raskt IOR-prosjekt på Visund

  05.09.2018 Operatør Equinor har startet produksjonen på Visund nord i Nordsjøen. Prosjektet er gjennomført på 21 måneder.

 • Oppdatert veiledning til årlig statusrapport 2018 for felt i produksjon

  03.09.2018 Veiledning til årlig statusrapport (ÅSR) 2018 er nå oppdatert. Det er gjort noen justeringer fra 2017-rapporteringen.

 • Klart for oppstart av Aasta Hansteen

  31.08.2018 Oljedirektoratet har gitt samtykke til oppstart for Aasta Hansteen-innretningen i Norskehavet. Operatør Equinor planlegger oppstart i løpet av høsten 2018.

 • Doblet reservene, fikk IOR-prisen

  28.08.2018 Rettighetshaverne for Alvheim-feltet i Nordsjøen får IOR-prisen fordi de har vært villige til å ta risiko.

 • ONS’ ærespris til Bente Nyland

  27.08.2018 Oljedirektør Bente Nyland er tildelt ONS’ ærespris 2018 for sin betydelige innsats for å utvikle norsk olje- og gassindustri.

 • 16/1-28 S

  27.08.2018 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 338C, har avsluttet boring av avgrensningsbrønn 16/1-28 S. 

 • 2/6-6 S

  24.08.2018 Oljedirektoratet har gitt Mol Norge AS boreløyve for brønn 2/6-6 S jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • Klarsignal for Oseberg H

  24.08.2018 Oljedirektoratet har gitt samtykke til at innretningen Oseberg H, en ny ubemannet brønnhodeplattform som hører til utbyggingsprosjektet Oseberg vestflanken 2 i Nordsjøen, kan starte produksjonen i september.

 • 6406/2-9 S

  24.08.2018 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6406/2-9 S jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • 7321/4-1

  23.08.2018 Oljedirektoratet har gitt DEA Norge AS boreløyve for brønn 7321/4-1, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • IOR-seminar på ONS

  17.08.2018 ODs IOR-pris deles ut på ONS. Prisen, som deles ut annen hvert år på ONS, gis til utvinningstillatelser, selskaper, prosjekter eller enkeltpersoner som forventes å skape merverdi på norsk kontinentalsokkel gjennom nyskapende arbeid knyttet til økt utvinning av olje og gass.

 • 15/3-11

  16.08.2018 Equinor Energy AS, operatør for utvinningsstillatelse 025, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 15/3-11 på olje- og gass- funnet 15/3-4 (Sigrun).

 • Juli 2018

  16.08.2018 Førebels produksjonstal i juli 2018 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 911 000 fat olje, NGL og kondensat.

 • 7322/7-1

  13.08.2018 Spirit Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 852, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7322/7-1. Brønnen er tørr.

 • Oljedirektoratet kartlegger mineralforekomster i dyphavet

  09.08.2018 Etter at Olje- og energidepartementet fikk forvaltningsansvaret for mineralforekomster på kontinentalsokkelen, har Oljedirektoratet fått i oppgave å kartlegge mulige forekomster av disse.

 • 6304/3-1

  08.08.2018 A/S Norske Shell, operatør for utvinningstillatelse 832, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6304/3-1. Brønnen er tørr.

 • 7220/5-3

  27.07.2018 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 7220/5-3, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • 6406/6-5 S

  27.07.2018 Oljedirektoratet har gitt Total E&P Norge AS boreløyve for brønn 6406/6-5 S, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • 35/12-7

  25.07.2018 Wellesley Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 925, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 35/12-7 i Nordsjøen.

 • Ny utgave av magasinet Norsk sokkel

  18.07.2018 Utbyggingen av Aasta Hansteen-feltet samt oppgraderingen av Nyhamna gassanlegg skaper et nytt tyngdepunkt for gassleveransene fra Norge til Europa. Og gass spiller en viktig rolle i framtidens energiforsyning.

 • 35/10-4 S, 35/10-4 A og 35/10-4 B

  18.07.2018 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnane 35/10-4 S, 35/10-4 A og 35/10-4 B, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • 35/11-21 S

  18.07.2018 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 35/11-21 S, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • 20 utbyggingsprosjekter på norsk sokkel

  12.07.2018

 • Mange utbygginger og høy leteaktivitet

  12.07.2018 For tiden pågår det hele 20 utbyggingsprosjekter på norsk sokkel, og 13 letebrønner i første halvår har gitt 6 funn. Produksjonen har vært noe lavere i årets seks første måneder enn i samme periode i fjor.

 • Juni 2018

  11.07.2018 Førebels produksjonstal i juni 2018 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 747 000 fat olje, NGL og kondensat.

 • 34/5-2 S

  06.07.2018 A/S Norske Shell, operatør for utvinningstillatelse 373S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 34/5-2 S.

 • 6506/9-4 S og 6506/9-4 A

  05.07.2018 Spirit Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 433, har avsluttet boring av avgrensingsbrønnene 6506/9-4 S og 6506/9-4 A på gass- og kondensat-funnet 6506/9-2 S (Fogelberg).

 • 35/12-6 S og 35/12-6 A

  04.07.2018 Wellesley Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 925, er i ferd med å avslutte boringen av  undersøkelsesbrønn 35/12-6 S og avgrensningsbrønn 35/12-6 A i Nordsjøen.

 • Bygger ut Troll fase tre

  03.07.2018 Operatør Equinor og partnerne har levert Plan for utbygging og drift (PUD) for tredje utbyggingstrinn av Troll-feltet i Nordsjøen.

 • 6307/1-1 S

  02.07.2018 Oljedirektoratet har gitt Lundin Norway AS boreløyve for brønn 6307/1-1 S, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • 6608/10-18, 6608/10-18 A og 6608/10-18 B

  27.06.2018 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnane 6608/10-18, 6608/10-18 A og 6608/10-18 B, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • 34/8-19 S

  26.06.2018 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 120, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 34/8-19 S. Brønnen er boret ved nordsiden av Visund-feltet i nordlig del av Nordsjøen.

 • Fortsatt mye å finne på norsk sokkel

  21.06.2018 I dag legger OD fram Ressursrapport Leting 2018. Rapporten viser at produksjonen av olje og gass kommer til å øke framover – men skal den opprettholdes på samme nivå etter midten av 2020-tallet, må det gjøres nye og større funn.

 • 7322/7-1

  20.06.2018 Oljedirektoratet har gitt Spirit Energy Norge AS boreløyve for brønn 7322/7-1, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • 25/10-16 S, 25/10-16 A og 25/10-16 B

  20.06.2018 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnane 25/10-16 S, 25/10-16 A og 25/10-16 B, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • 6304/3-1

  19.06.2018 Oljedirektoratet har gitt A/S Norske Shell boreløyve for brønn 6304/3-1, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • Mai 2018

  19.06.2018 Førebels produksjonstal i mai 2018 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 629 000 fat olje, NGL og kondensat.

 • 12 utvinningstillatelser tilbys til 11 selskap i 24. konsesjonsrunde

  18.06.2018 I forbindelse med 24. konsesjonsrunde sender Olje- og energidepartementet i dag, 18. juni, ut tilbud om 12 nye utvinningstillatelser til 11 selskap.

 • Har du meldt deg på?

  14.06.2018 Vi presenterer ny ressursrapport for leting torsdag 21. juni klokka 10. Den inneholder blant annet et oppdatert estimat for uoppdagede ressurser på sokkelen.

 • Klart for mer vanninjeksjon

  14.06.2018 Oljedirektoratet har gitt samtykke til oppstart av den Conoco Phillips-opererte installasjonen Ekofisk 2/4 VC i Nordsjøen.

 • 16/1-29 S

  08.06.2018 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 167, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 16/1-29 S i midtre del av Nordsjøen.

 • Tre finalister til IOR-prisen

  04.06.2018 Det er nominert tre finalister til årets IOR-pris. Vinneren blir annonsert på ONS i Stavanger 28. august.  

 • Velkommen til presentasjon av Oljedirektoratets nye ressursrapport

  31.05.2018 I rapporten presenteres blant annet et oppdatert estimat for uoppdagede ressurser på norsk sokkel og en analyse av lønnsomhet av leting.

 • 35/12-7

  30.05.2018 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 35/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • 7221/12-1

  30.05.2018 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 659, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7221/12-1.

 • Forlenget levetid for Oseberg øst

  25.05.2018 Equinor har fått samtykke til videreføring av bruk av Oseberg øst-innretningen fram til 31. mars 2031.

 • 25/4-12 S og A

  22.05.2018 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 25/4-12 S og brønn 25/4-12 A, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • Stor suksess med unik struktur

  16.05.2018 Måten vi er organisert på er unikt i staten og får oppmerksomhet. – Vi har bred kultur for at ansatte påvirker og engasjerer seg. Det viser seg at det virker, og har vært en stor suksess, forteller Carl Erik Leitao, organisasjonsutvikler i OD.

 • Leverte utbyggingsplan for Nova

  16.05.2018 Rettighetshaverne med operatør Wintershall i spissen, leverte onsdag en plan for utbygging og drift (PUD) av oljefeltet Nova (tidligere «Skarfjell») i Nordsjøen. Utbyggingskostnadene er beregnet til 9,9 milliarder kroner.

 • 34/5-2 S

  16.05.2018 Oljedirektoratet har gitt A/S Norske Shell boreløyve for brønn 34/5-2 S, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • April 2018

  16.05.2018 Førebels produksjonstal i april 2018 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 868 000 fat olje, NGL og kondensat.

 • 15/3-10

  03.05.2018 Oljedirektoratet har gitt Statoil Petroleum AS boreløyve for brønn 15/3-10, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • Ledige stillinger

  30.04.2018 Vi skal ansette økonomer og reservoarteknologer/-geologer.

 • 35/12-6 S

  23.04.2018 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 35/12-6 S, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • 7221/12-1

  20.04.2018 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 7221/12-1, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • Mars 2018

  19.04.2018 Førebels produksjonstal i mars 2018 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 901 000 fat olje, NGL og kondensat.

 • 34/2-5 S

  17.04.2018 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 790, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 34/2-5 S. Brønnen er tørr.

 • Kurs for næringen – Hva gjør OD?

  11.04.2018 Vi arrangerer et endagskurs for oljeselskapene om ODs oppgaver og roller. Kurset går på norsk den 12. juni.

 • 6507/5-8

  10.04.2018 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 212, har avsluttet boringen av en kombinert undersøkelses- og avgrensningsbrønn 6507/5-8, henholdsvis nær og på Ærfugl.

 • Nytt kontor i Harstad

  09.04.2018 Oljedirektoratet har flyttet inn i nye lokaler i Harstad.

 • Endringer i PUD/PAD-veilederen

  04.04.2018 Olje- og energidepartementet har endret veilederen til utarbeidelse av plan for utbygging og drift av petroleumsforekomst (PUD) og plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).

 • Ny rapport om stenging og fjerning av installasjoner

  04.04.2018 De neste årene skal flere innretninger i Nordsjøbassenget stenges ned og fjernes. Økt aktivitet åpner store muligheter for leverandørindustrien.

 • 6506/11-10

  04.04.2018 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelsene 644 og 644 B, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6506/11-10 i tillatelse 644 B.

 • 35/9-13, 35/9-14 og 35/9-14 A

  26.03.2018 Spirit Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 682, er i ferd med å avslutte boringen av  undersøkelsesbrønnene 35/9-13 og 35/9-14 og avgrensningsbrønn 35/9-14 A på Måløy-skråningen i Nordsjøen. Brønnene er boret om lag seks kilometer nordvest for Gjøa-feltet, 19 kilometer nordøst for oljefunnet 35/9-7 Nova og 66 kilometer vest av Florø.

 • 6604/5-1

  26.03.2018 Wintershall Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 894, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6604/5-1. Brønnen er boret om lag 115 kilometer sørvest for Aasta Hansteen-feltet nord i Norskehavet.

 • 16/4-11

  26.03.2018 Lundin Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 359, har avsluttet boring av avgrensningsbrønn 16/4-11. 

 • Heldagskurs om ODs oppgaver og roller 12. juni

  22.03.2018 Vi fortsetter med vårt populære kurs. Målgruppen er medarbeidere i oljeselskap, medlemmer i lisenskomiteene for leting, funn og felt, andre fagfolk og myndighetskontakter.

 • Februar 2018

  21.03.2018 Førebels produksjonstal i februar 2018 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 944 000 fat olje, NGL og kondensat.

 • 34/8-19 S

  12.03.2018 Oljedirektoratet har gitt Statoil Petroleum AS boreløyve for brønn 34/8-19 S, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • 16/1-28 S

  08.03.2018 Oljedirektoratet har gitt Lundin Norway AS boreløyve for brønn 16/1-28 S, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • 24/9-12 S og 24/9-12 A

  02.03.2018 Aker BP ASA operatør for utvinningstillatelse 340, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/9-12 S og avgrensningsbrønn 24/9-12 A, som ble boret 850 meter sørvest for funnbrønnen 24/9-12 S.

 • 7220/11-5 S

  27.02.2018 Oljedirektoratet har gitt Lundin Norway AS boreløyve for brønn 7220/11-5 S, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • Januar 2018

  21.02.2018 Foreløpige produksjonstal i januar 2018 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 019 000 fat olje, NGL og kondensat. Det er ein oppgang på 89 000 fat per dag samanlikna med desember.

 • 16/1-29 S

  07.02.2018 Oljedirektoratet har gitt Statoil Petroleum AS boreløyve for brønn 16/1-29 S, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • 6507/5-8

  31.01.2018 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 6507/5-8, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • 35/9-14

  24.01.2018 Oljedirektoratet har gitt Spirit Energy Norge AS boreløyve for brønnbane 35/9-14, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • Desember 2017

  23.01.2018 Foreløpige produksjonstal i desember 2017 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 932 000 fat olje, NGL og kondensat. Det er ein oppgang på 26 000 fat per dag samanlikna med november.

 • Vil du bli kontorlærling hos oss?

  18.01.2018 Har du bestått to år på videregående skole med salg-, service og sikkerhet med gode resultater og lite fravær? Da kan du være aktuell for å bli kontorlærling hos oss i to år fra august.

 • 75 nye utvinningstillatelser i TFO 2017

  16.01.2018 I dag, 16. januar, får 34 selskaper tilbud om til sammen 75 nye utvinningstillatelser på norsk kontinentalsokkel.

 • Hvem fortjener IOR-prisen?

  16.01.2018 Vet du om noen som fortjener Oljedirektoratets pris for økt utvinning – IOR-prisen 2018?

 • 6506/9-4 S

  16.01.2018 Oljedirektoratet har gitt Spirit Energy Norge AS boreløyve for brønn 6506/9-4 S jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • 7219/12-3 S

  12.01.2018 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 533, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 7219/12-3 S.

 • 1. Økende olje og gassproduksjon i neste femårsperiode

  11.01.2018 Oljedirektoratets produksjonsprognose fram mot 2022 viser en stigning fra 2020, når Johan Sverdrup har kommet i produksjon.

 • 2. Investerings‐ og kostnadsprognoser

  11.01.2018 Petroleumsnæringen har gjort et omfattende arbeid med å redusere kostnadsnivået. Dette har medført store innsparinger. Kostnadsnivået for feltutbygginger er gått ned. Tilsvarende har det vært en betydelig reduksjon både i drifts‐ og letekostnadene.

 • 3. Utbygging og drift

  11.01.2018

 • 4. Leting

  11.01.2018

 • Sokkelåret 2017

  11.01.2018 Aldri tidligere er det blitt solgt så mye gass fra norsk sokkel som i 2017. Oljeproduksjonen gikk litt ned, likevel øker totalproduksjonen for fjerde år på rad.

 • Se presentasjon av Sokkelåret 2017 på nett-tv

  10.01.2018 Følg direktesending om Sokkelåret 2017, på nett-tv 11. januar fra klokka 10.

 • Vellykket seismikkinnsamling på Gardarbankhøgda

  09.01.2018 I løpet av høsten 2017 har Oljedirektoratet samlet inn om lag 4500 kilometer 2D seismikk på Gardarbankhøgda, som ligger øst og nordøst for Bjørnøya og sør for Hopen.

 • 16/4-11

  05.01.2018 Oljedirektoratet har gitt Lundin Norway AS boreløyve for brønn 16/4-11, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

 • 15/6-14 S

  04.01.2018 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 029 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 15/6-14 S.

 • Leverte storstilt Snorre-plan

  21.12.2017 Myndighetene mottok torsdag en endret Plan for utbygging og drift (PUD) for Snorre expansion project. Utbyggingen er et av de største prosjektene for økt utvinning (IOR) på norsk sokkel.

 • November 2017

  20.12.2017 Foreløpige produksjonstal i november 2017 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 813 000 fat olje, NGL og kondensat. Det er ein nedgang på 102 000 fat per dag samanlikna med oktober.

 • Leverte ny plan for Yme-utbygging

  19.12.2017 Operatør Repsol leverte tirsdag inn endret Plan for utbygging og drift (PUD) for Yme-feltet i Nordsjøen. Det skal investeres over åtte milliarder kroner i utbyggingen. Planlagt oppstart er i 2020.

 • Leverte utbyggingsplan Fenja

  19.12.2017 Rettighetshaverne med operatør VNG i spissen, leverte tirsdag en plan for utbygging og drift (PUD) av Fenja i Norskehavet. Investeringene er beregnet om lag ti milliarder kroner.

 • 34/2-5 S

  19.12.2017 Oljedirektoratet har gitt Aker BP boreløyve for brønn 34/2-5 S, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • 24/9-12 S, 24/9-12 A og 24/9-12 B

  19.12.2017 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/9-12 S, 24/9-12 A og 24/9-12 B, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • Leverte tre utbyggingsplaner

  15.12.2017 Aker BP leverte i dag Plan for utbygging og drift (PUD) for tre prosjekter. De samlede investeringene blir på rundt 15,5 milliarder kroner.

 • Solide søkjarar vil leite i 24. runde

  05.12.2017 11 selskap har søkt om utvinningsløyve i 24. konsesjonsrunde på norsk sokkel. Søknadsfristen gjekk ut 30. november.

 • En milepæl for Barentshavet

  05.12.2017 Rettighetshaverne i Johan Castberg-funnet i Barentshavet leverte i dag en Plan for utbygging og drift (PUD) til myndighetene.

 • Tidligere vinnere av IOR-prisen

  30.11.2017

 • 6604/5-1

  23.11.2017 Oljedirektoratet har gitt Wintershall Norge AS boreløyve for brønn 6604/5-1, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • 7219/12-2 S og 7219/12-2 A

  22.11.2017 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 533, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønnene 7219/12-2 S og 7219/12-2 A.

 • Oktober 2017

  21.11.2017 Foreløpige produksjonstal i oktober 2017 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 901 000 fat olje, NGL og kondensat.

 • 6506/11-10

  17.11.2017 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS  boreløyve for brønn 6506/11-10 jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • Klargjøring i Goliat-saken

  16.11.2017 Det har kommet fram flere påstander om Oljedirektoratets rolle i saken om lønnsomhet for Goliat-feltet i Barentshavet. Vi vil gjerne komme med noen presiseringer.

 • Klart for oppstart av Maria-feltet

  16.11.2017 Når Oljedirektoratet nå gir samtykke til oppstart av Maria-feltet i Norskehavet, så er det til en utbygging som kommer i drift nesten ett år før opprinnelig plan, til reduserte kostnader og med litt økte oljereserver.

 • 30/8-5

  15.11.2017 Oljedirektoratet har gitt Statoil Petroleum AS boreløyve for brønnbane 30/8-5, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • 7219/12-3 S

  06.11.2017 Oljedirektoratet har gitt Lundin Norway AS boreløyve for brønnbane 7219/12-3 S, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • 7219/12-2 A

  03.11.2017 Oljedirektoratet har gitt Lundin Norway AS boreløyve for brønnbane 7219/12-2 A S, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • Nye standarder for transport og lagring av CO2

  01.11.2017 I dag lanseres to internasjonale standarder for lagring og transport av karbondioksid (CO2). Standardene er utviklet av eksperter fra 16 land.

 • September 2017

  19.10.2017 Foreløpige produksjonstal i september 2017 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 772 000 fat olje, NGL og kondensat.

 • Ny utgåve av sokkelkartet

  12.10.2017 Nå kan du laste ned eller bestille den siste utgåva av Oljedirektoratet sitt sokkelkart.

 • 7317/9-1

  09.10.2017 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 718, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7317/9-1. Brønnen er tørr.

 • 15/6-14 S

  06.10.2017 Oljedirektoratet har gitt Statoil Petroleum AS boreløyve for brønn 15/6-14 S, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • Kurs for næringen – hva gjør OD?

  04.10.2017 OD arrangerer et endagskurs for oljeselskapene om ODs oppgaver og roller. Kurset går på norsk 14. november og på engelsk 15. november.

 • 25/2-19 S og 25/2-19 A

  03.10.2017 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 442, har avsluttet boring av avgrensningsbrønn 25/2-19 S og undersøkelsesbrønn 25/2-19 A.

 • Bidrar i rapport om sikkerhet i petroleumsvirksomheten

  29.09.2017 I dag leverer en partssammensatt arbeidsgruppe sin rapport om sikkerhet i petroleumsindustrien til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. Oljedirektoratet (OD) er blant bidragsyterne.

 • 7220/6-3

  29.09.2017 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 609, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/6-3. Brønnen er tørr.

 • 35/9-13

  28.09.2017 Oljedirektoratet har gitt Bayerngas Norge AS boreløyve for brønn 35/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • Lanserer standarder for CO2-fangst og lagring (CCS)

  28.09.2017 Nye internasjonale standarder for lagring (CCS) og transport av karbondioksid (CO2) skal presenteres på et seminar hos Oljedirektoratet i Stavanger 1. november.

 • 7122/10-1 S

  27.09.2017 Eni Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 697, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/10-1 S. Brønnen, som er boret om lag 10 kilometer sørvest for Goliat-feltet, er tørr.

 • Lagring av seismiske data

  27.09.2017 God forvaltning med sikker og rask tilgang til seismiske data av høy kvalitet er essensielt for effektiv leteaktivitet og reservoarforvaltning.

 • 7324/8-3

  18.09.2017 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 537, har avsluttet boring av avgrensningsbrønn 7324/8-3 på oljefunnet 7324/8-1 (Wisting) i Barentshavet.

 • 33/9-22 S

  15.09.2017 Wellesley Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 881, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 33/9-22 S. Brønnen er tørr.

 • SMIL

  15.09.2017 Oljedirektoratet (OD) har lansert en ny og utvidet versjon av SMIL-portalen.

 • August 2017

  15.09.2017 Foreløpige produksjonstal i august 2017 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 918 000 fat olje, NGL og kondensat. Det er ein nedgang på 41 000 fat per dag samanlikna med juli.

 • Åpning av Barentshavet sørøst er basert på korrekte tall

  08.09.2017 Det er stor oppmerksomhet rundt tallgrunnlaget for åpning av Barentshavet sørøst for petroleumsvirksomhet.

 • Oppdatert veiledning til årlig statusrapport for felt i produksjon

  07.09.2017 Veiledning til årlig statusrapport (ÅSR) er nå oppdatert. Mens det høsten 2016 ble gjort vesentlige endringer, er det for 2017 kun gjort mindre justeringer.

 • Ny letedirektør

  01.09.2017 Torgeir Stordal er ansatt som direktør for leting i Oljedirektoratet. Han tiltrer i dag, 1. september.

 • Oljedirektoratet er med på #hack4no

  31.08.2017 Vi sitter på store mengder åpne data fra norsk sokkel. Har du tanker om hvordan vi kan bruke disse på en ny og spennende måte?

 • 7435/12-1

  29.08.2017 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 859, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 7435/12-1.

 • 7220/11-4 og 7220/11-4 A

  28.08.2017 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 609, har avsluttet boring av avgrensningsbrønnene 7220/11-4 og 7220/11-4 A på olje- og gassfunnet 7220/11-1 (Alta).

 • 25/4-11

  28.08.2017 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 677, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/4-11. Brønnen er tørr.

 • Ressursrapport 2017 - felt og funn

  25.08.2017 De store gjenværende ressursene i funn og felt gjør det mulig å skape verdier for fellesskapet i mange tiår framover, viser Oljedirektoratets nye rapport.

 • 6507/8-9

  24.08.2017 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 124, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6507/8-9.

 • 7122/10-1 S

  23.08.2017 Oljedirektoratet har gitt Eni Norge AS boreløyve for brønn 7122/10-1 S, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • 25/2-19 S

  21.08.2017 Oljedirektoratet har gitt AkerBP ASA boreløyve for brønn 25/2-19 S, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • 25/2-19 A

  21.08.2017 Oljedirektoratet har gitt AkerBP ASA boreløyve for brønnbane 25/2-19 A, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • 33/9-22 S

  18.08.2017 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 33/9-22 S, jfr. ressursforskrifta paragraf 8.

 • Juli 2017

  18.08.2017 Foreløpige produksjonstal i juli 2017 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 000 000 fat olje, NGL og kondensat.

 • 7325/4-1

  07.08.2017 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 855, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7325/4-1. Brønnen påviste olje og gass.

 • 7317/9-1

  04.08.2017 Oljedirektoratet har gitt Statoil Petroleum AS boreløyve for brønn 7317/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • 7324/8-3

  01.08.2017 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønn 7324/8-3, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • Byrding er i gang

  28.07.2017 Det Statoil-opererte feltet Byrding nord for Troll-feltet i Nordsjøen begynte å produsere 15. juli.

 • 7435/12-1

  28.07.2017 Oljedirektoratet har gitt Statoil Petroleum AS boreløyve for brønn 7435/12-1, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • 25/4-11

  27.07.2017 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 25/4-11, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • 31/7-2S og 31/7-2A

  25.07.2017 Faroe Petroleum Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 740, har avsluttet boring av avgrensningsbrønnene 31/7-2S og 31/7-2A.

 • 6507/8-9 og 6507/8-U2

  18.07.2017 Oljedirektoratet har gitt Statoil Petroleum AS boreløyve for brønn 6507/8-9 og 6507/8-U2, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • 7121/8-1

  17.07.2017 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 849, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7121/8-1.

 • 7220/11-4 A

  17.07.2017 Oljedirektoratet har gitt Lundin Norway AS boreløyve for brønn 7220/11-4 A jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • Oppsummering første halvår 2017

  13.07.2017 Det er stor aktivitet på norsk sokkel. I første halvår er det gjort seks funn, seks utbyggingsplaner er godkjent og tre nye felt er satt i produksjon.

 • Juni 2017

  11.07.2017 Foreløpige produksjonstal i juni 2017 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 884 000 fat olje, NGL og kondensat.

 • 7219/12-2 S

  07.07.2017 Oljedirektoratet har gitt Lundin Norway AS boreløyve for brønn 7219/12-2 S, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • 7325/4-1

  03.07.2017 Oljedirektoratet har gitt Statoil Petroleum AS boreløyve for brønn 7325/4-1, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • Revidert veiledning til PUD og PAD

  03.07.2017 Olje- og energidepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet har revidert veiledning til utarbeidelse av plan for utbygging og drift av petroleumsforekomst (PUD) og plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).

 • 7219/9-2

  03.07.2017 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7219/9-2. Brønnen påviste olje.

 • Gina Krog er i gang

  03.07.2017 Det Statoil-opererte feltet Gina Krog i Nordsjøen begynte å produsere 30. juni.

 • 31/7-2 A

  03.07.2017 Oljedirektoratet har gitt Faroe Petroleum Norge AS boreløyve for brønn 31/7-2 A jf. Ressursforskrifta paragraf 8.

 • 7220/6-3

  29.06.2017 Oljedirektoratet har gitt Lundin Norway AS boreløyve for brønn 7220/6-3, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • Norsk sokkel nr. 1-2017

  28.06.2017 Det er vel to år til oppstart av Johan Sverdrup. Byggingen av plattformene til den største, norske feltutbyggingen på mange år, er kommet halvveis.

 • Revidert veiledning

  26.06.2017 Oljedirektoratet har utarbeidet en revidert veiledning til petroleumsforskriftens § 30a om samtykke til oppstart og videreføring.

 • 24. konsesjonsrunde

  21.06.2017 Olje- og energidepartementet (OED) har i dag 21. juni 2017, lyst ut 24. konsesjonsrunde. I denne runden lyses det ut 102 blokker/deler av blokker, fordelt på 9 i Norskehavet og 93 i Barentshavet.

 • Mai 2017

  21.06.2017 Foreløpige produksjonstal i mai 2017 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 980 000 fat olje, NGL og kondensat. Det er ein nedgang på 128 000 fat per dag samanlikna med april.

 • 24/9-11 S

  19.06.2017 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 150 B, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/9-11 S.

 • OD søker to nye medarbeidere

  15.06.2017 Oljedirektoratet lyser ut to midlertidige stillinger: En prosjektmedarbeider i Dokumentsenteret, og en geolog. Søknadsfristen er 25. juni.

 • Ressursrapport felt og funn 2017 på nett-tv

  14.06.2017 Følg direktesending til ressursrapport for felt og funn 2017 – Verdier for framtiden – på nett-tv 15. juni fra klokka 10 til 11.

 • 7219/9-2

  07.06.2017 Oljedirektoratet har gitt Statoil Petroleum AS boreløyve for brønn 7219/9-2, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • Ressursrapport felt og funn 2017

  06.06.2017 Oljedirektoratet presenterer ressursrapport for felt og funn 2017 torsdag 15. juni klokken 10.00.

 • Klart for oppstart av Gina Krog

  24.05.2017 Oljedirektoratet har gitt samtykke til produksjonsstart for Gina Krog-feltet i Nordsjøen. Operatør Statoil planlegger oppstart sent juni 2017.

 • Styrker pådriverrollen

  19.05.2017 For å sikre kapasitet til å utøve enda bedre pådriv innen utbygging av nye felt og økt utvinning fra felt i drift, har Oljedirektoratet tildelt rammeavtaler til elleve leverandører innen ulike teknologiområder.

 • April 2017

  19.05.2017 Foreløpige produksjonstal i april 2017 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 111 000 fat olje, NGL og kondensat. Det er ein nedgang på 38 000 fat per dag (ca. 2 prosent) samanlikna med mars.

 • Barentshavet nord-rapporten er tilgjengelig

  16.05.2017 Rapporten som inneholder de nye ressursestimatene for de østlige delene av Barentshavet nord er nå tilgjengelig på nett og papir.

 • 6705/7-1

  12.05.2017 Repsol Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 705, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6705/7-1.

 • OED får ansvaret for mineralførekomstar på sokkelen

  11.05.2017 Den 1. april overtok Olje- og energidepartementet forvaltningsansvaret for undersøking og utvinning av mineralførekomstar på kontinentalsokkelen.

 • 31/7-2 S

  04.05.2017 Oljedirektoratet har gitt Faroe Petroleum Norge AS boreløyve for brønn 31/7-2 S jf. Ressursforskrifta paragraf 8.

 • 7120/1-5

  03.05.2017 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 492, er i ferd med å avslutte boring av avgrensingsbrønn 7120/1-5 på olje- og gassfunnet 7120/1-3 (Gohta).

 • Program

  02.05.2017 Følg direktesending om ressursestimatet for Barentshavet nord, og bakgrunnen for kartleggingen, på nett-tv 16. mai fra klokka 10 til 13.

 • TFO 2017 - Utlysning

  02.05.2017 Olje- og energidepartementet har den 2. mai 2017 lyst ut TFO 2017, som omfatter forhåndsdefinerte områder med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

 • Dobler ressursanslaget for Barentshavet

  25.04.2017 De uoppdagede olje- og gassressursene i Barentshavet er dobbelt så store som tidligere antatt. Det viser Oljedirektoratets nye beregninger.

 • Venter leterekord i Barentshavet

  25.04.2017 Oljedirektoratet venter ny rekord i antall letebrønner i Barentshavet i år. 15 brønner er planlagt boret, to flere enn i toppåret 2014.

 • Mars 2017

  25.04.2017 Foreløpige produksjonstal i mars 2017 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 145 000 fat olje, NGL og kondensat.

 • 16/1-27

  24.04.2017 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 338, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 16/1-27 på oljefeltet Edvard Grieg i den midtre delen av Nordsjøen.

 • Internasjonalt dataforum møtes hos OD

  18.04.2017 Oljedirektoratet er vertskap for en internasjonal konferanse om lagring og bruk av petroleumsdata fra 6. til 8. juni. Interesserte har fortsatt tid til å melde seg på.

 • 7121/8-1

  07.04.2017 Oljedirektoratet har gitt Statoil Petroleum AS boreløyve for brønn 7121/8-1, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • 24/9-11 S

  07.04.2017 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boretillatelse for brønn 24/9-11 S, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • 6000 brønner på norsk sokkel

  04.04.2017 I slutten av mars ble brønn nummer 6000 registrert som ferdigstilt på Oljedirektoratets Faktasider.

 • God tilbakemelding fra brukerne

  31.03.2017 En brukerundersøkelse besvart av offentlige og private aktører i petroleumssektoren viser at Oljedirektoratet nyter høy tillit og utøver sin rolle på en trygg måte.

 • Øker reservene på Goliat

  30.03.2017 Det skal bores to brønner fra Goliat i Barentshavet for å starte produksjonen fra Snadd-formasjonen. Dette øker oljereservene på Goliat med 1,2 millioner standard kubikkmeter (7,5 millioner fat).

 • Oppstart av Flyndre-feltet

  28.03.2017 Det Maersk-opererte feltet Flyndre i Nordsjøen startet produksjonen 26. mars.

 • 7220/11-4

  28.03.2017 Oljedirektoratet har gitt Lundin Norway AS boreløyve for brønn 7220/11-4, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • Mottok to utbyggingsplaner

  27.03.2017 Rettighetshaverne for Njord-feltet og det nærliggende Bauge-funnet i Norskehavet leverte i dag to PUD-er (Plan for utbygging og drift) til myndighetene.

 • 34/10-55 S

  24.03.2017 Statoil Petroleum AS, operatør for Gimle Unit og utvinningstillatelse 193, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 34/10-55 S.

 • OD søker sommervikarer

  23.03.2017 Oljedirektoratet lyser ut tre sommerjobber: En innenfor letestrategi, en på dokumentsenteret, og en innen petroleumssystemer. Søknadsfristen er 6. april.

 • Forlenger levetiden på Sigyn

  23.03.2017 Oljedirektoratet gir samtykke til videre bruk av undervannsinnretningene på Sigyn-feltet i Nordsjøen fra utgangen av 2017 til utgangen av 2022.

 • Februar 2017

  21.03.2017 Foreløpige produksjonstal i februar 2017 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 082 000 fat olje, NGL og kondensat.

 • 7318/12-2

  16.03.2017 Eni Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 716, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7318/12-2. Brønnen, som er boret om lag 80 kilometer nordvest for funnet 7220/8-1 Johan Castberg i Barentshavet, er tørr.

 • 6507/3-12 og 6507/3-12 A

  10.03.2017 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 159 B, har avsluttet  boringen av undersøkelsesbrønn 6507/3-12 og avgrensningsbrønn 6507/3-12 A. Brønnene påviste gass.

 • 6507/3-12 A

  01.03.2017 Oljedirektoratet har gitt Statoil Petroleum AS boreløyve for brønn 6507/3-12 A, jf. ressursforskrifta Paragraf 8.

 • 7219/12-1 og 7219/12-1 A

  24.02.2017 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 533, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7219/12-1 og avgrensningsbrønn 7219/12-1 A (Filicudi). Brønnen påviste olje og gass.

 • 6705/7-1

  23.02.2017 Oljedirektoratet har gitt Repsol Norge AS boreløyve for brønn 6705/7-1, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • Januar 2017

  21.02.2017 Foreløpige produksjonstal i januar 2017 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 024 000 fat olje, NGL og kondensat.

 • Økt gassutvinning fra Ormen Lange

  10.02.2017 Oljedirektoratet har gitt samtykke til oppstart for utvidelsen av gassanlegget på Nyhamna i Møre og Romsdal.

 • 16/1-27

  08.02.2017 Oljedirektoratet har gitt Lundin Norway AS boreløyve for brønn 16/1-27, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • 16/2-22 S

  03.02.2017 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 265, har avsluttet boring av avgrensningsbrønn 16/2-22 S på oljefeltet Johan Sverdrup i midtre del av Nordsjøen, 155 kilometer vest for Karmøy.

 • 34/11-6 S

  03.02.2017 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 193 D, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 34/11-6 S. Brønnen er boret fra Valemon-innretningen 160 kilometer nordvest for Bergen.

 • 7219/12-1 A

  19.01.2017 Oljedirektoratet har gitt Lundin Norway AS boreløyve for brønn 7219/12-1 A, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • 6507/3-12

  18.01.2017 Oljedirektoratet har gitt Statoil Petroleum AS boreløyve for brønn 6507/3-12, jf. ressursforskrifta paragraf 8.  

 • 6608/10-17 S

  17.01.2017 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 128, er i ferd  med å ferdigstille boringen av undersøkelsesbrønn 6608/10-17 S. Brønnen påviste olje og gass.

 • Desember 2016

  17.01.2017 Foreløpige produksjonstal i desember 2016 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 094 000 fat olje, NGL og kondensat.

 • Sokkelåret 2016

  12.01.2017 Olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel er høy. Omstillingene har vært omfattende, men kostnadsreduksjonene som bransjen har gjennomført legger grunnlaget for lønnsom aktivitet i mange år framover.

 • Pressekonferanse om Sokkelåret 2016

  12.01.2017

 • 1 Investerings- og kostnadsprognoser

  12.01.2017 Petroleumsnæringens arbeid med å redusere kostnader samt fall i leverandørpriser har gitt et betydelig lavere kostnadsnivå. Dette reflekteres både i lavere investeringer i nye prosjekt, reduserte kostnader på nye utvinningsbrønner på felt i drift, og i reduserte drifts- og letekostnader.

 • 2 Petroleumsproduksjon

  12.01.2017 Oljeproduksjonen økte for tredje år på rad, og oppstarten av Goliat gjør at Barentshavet for første gang bidrar til oljeproduksjonen. Gassalget fra norsk sokkel opprettholdes på samme rekordhøye nivå som i 2015. Produksjonen ventes å holde seg på et relativt stabilt nivå i de nærmeste årene.

 • 3 Leting

  12.01.2017

 • 4 Feltutbygginger

  12.01.2017

 • 25/2-18 S, 25/2-18 A, 25/2-18 B og 25/2-18 C

  23.12.2016 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 442, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/2-18 S og avgrensningsbrønnene 25/2-18 A, 25/2-18 B og 25/2-18 C.

 • 7318/12-1

  22.12.2016 Oljedirektoratet har gitt Eni Norge AS boreløyve for brønn 7318/12-1, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • 16/2-22 S

  21.12.2016 Oljedirektoratet har gitt Statoil Petroleum AS boreløyve for brønn 16/2-22 S, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • November 2016

  21.12.2016 Foreløpige produksjonstal i november 2016 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 153 000 fat olje, NGL og kondensat.

 • Norsk sokkel nr. 2-2016

  19.12.2016 Med økt oljevirksomhet i nordområdene spiller Svalbard en stadig viktigere rolle for å forstå geologien.

 • 7120/1-5

  16.12.2016 Oljedirektoratet har gitt Lundin Norway AS boreløyve for brønn 7120/1-5, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • OD kurser næringen om OD

  15.12.2016 Bortimot 150 medarbeidere fra petroleumsnæringen deltok på Oljedirektoratets (ODs) første kurs om OD tirsdag 13. desember.

 • Behandler utbyggingsplan for Oda-funnet

  30.11.2016 Operatør Centrica leverte i dag Plan for utbygging og drift (PUD) av Oda-funnet i Nordsjøen til myndighetene.

 • 6608/10-17 S

  23.11.2016 Oljedirektoratet har gitt Statoil Petroleum AS boreløyve for brønn 6608/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • 7220/6-2 R

  22.11.2016 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 609, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/6-2 R. Brønnen påviste olje og gass.

 • Ledige stillinger

  21.11.2016 Flere av våre dyktige medarbeidere slutter, derfor har vi ledige stillinger innen flere fagområder.

 • Oktober 2016

  18.11.2016 Foreløpige produksjonstal i oktober 2016 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 099 000 fat olje, NGL og kondensat.

 • OD gjennomfører brukerundersøkelse

  16.11.2016 Oljedirektoratet (OD) vil vite hva viktige aktører i vår omverden mener om arbeidet vi gjør, og gjennomfører derfor en brukerundersøkelse hvert tredje år.

 • Kurser næringen

  11.11.2016 Oljedirektoratet setter opp kurs for ansatte i oljeselskaper som ønsker å lære mer om myndighetenes roller og oppgaver i petroleumsforvaltningen.

 • Leverte utbyggingsplan for Trestakk-funnet

  01.11.2016 Rettighetshaverne i Trestakk-funnet i Norskehavet leverte i dag en Plan for utbygging og drift (PUD) til myndighetene. Forventede investeringer er 5,5 milliarder kroner.

 • Russland og Norge utveksler seismiske data fra Barentshavet

  26.10.2016 Oljedirektoratet og russiske petroleumsmyndigheter (Federal subsoil resources management agency, Rosnedra) har inngått en avtale om å utveksle seismiske data fra områdene rundt delelinja i Barentshavet.

 • Grønt lys for oppstart av Ivar Aasen

  24.10.2016 Oljedirektoratet har gitt samtykke til produksjonsstart på Ivar Aasen-feltet i Nordsjøen. Operatør AkerBP planlegger oppstart i desember.

 • 6407/7-9 S og 6407/7-9 A

  18.10.2016 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 107 C, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønnene 6407/7-9 S og 6407/7-9 A.

 • 25/2-18 B

  18.10.2016 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 25/2-18 B jf. Ressursforskrifta paragraf 8.

 • September 2016

  18.10.2016 Foreløpige produksjonstal i september 2016 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 591 000 fat olje, NGL og kondensat.

 • 30/4-3 S

  17.10.2016 Total E & P Norge, operatør for utvinningstillatelse 043, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 30/4-3 S.

 • Dette må du vite om Oljedirektoratet (OD)

  10.10.2016 OD inviterer oljeselskapene på kurs. Sett av tirsdag 13 desember.

 • Mottok ubyggingsplan for Dvalin

  03.10.2016 Olje og energidepartementet og Oljedirektoratet (OD) har mottatt planen for utbygging og drift (PUD) for Dvalin-funnet i utvinningstillatelse 435 i Norskehavet.

 • Fem milliarder fat olje og gass fra Statfjord-feltet

  30.09.2016 Produksjonen fra Statfjord, som ble funnet i 1974, startet i 1979. Opprinnelig var planen å stenge feltet sent på 1990-tallet. Nå er planen i alle fall å produsere til midt på 2020-tallet.

 • 7220/11-3 AR

  30.09.2016 Lundin Norway AS, operatør for utvinningsstillatelse 609, har avsluttet boring av fordypningen 7220/11-3 AR på olje- og gassfunnet 7220/11-1 (Alta).

 • Fortsatt stor interesse for å lete i modne områder – TFO 2016

  21.09.2016 Da søknadsfristen for tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2016 gikk ut 6. september, hadde myndighetene mottatt søknader fra 33 selskaper.

 • Nominasjon av blokker til 24. konsesjonsrunde

  20.09.2016 Olje- og energidepartementet har i brev av 29. august og 8. september invitert oljeselskapene til å nominere blokker i forbindelse med 24. konsesjonsrunde.

 • 7219/12-1

  20.09.2016 Oljedirektoratet har gitt Lundin Norway AS boreløyve for brønn 7219/12-1, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • August 2016

  20.09.2016 Foreløpige produksjonstal i august 2016 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 929 000 fat olje, NGL og kondensat.

 • 36/7-4

  16.09.2016 ENGIE E&P Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 636, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 36/7-4. Brønnen påviste olje og gass.

 • 35/11-19 S, 35/11-20 S, 35/11-20 A og 35/11-20 B

  15.09.2016 Wintershall Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 248 F, er i ferd med å avslutte boring av fire brønner i Nordsjøen.

 • 1/5-5

  09.09.2016 Total Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 618, er i ferd med å avslutte boringen av un­dersøkelsesbrønn 1/5-5. Brønnen er tørr. 

 • 25/2-18 A

  05.09.2016 Oljedirektoratet har gitt Det norske oljeselskap ASA boreløyve for brønn 25/2-18 A jf. Ressursforskrifta paragraf 8.

 • Beste stand på ONS 2016

  01.09.2016 Standen til Oljedirektoratet (OD) og Olje- og energidepartementet (OED) er kåret til beste stand på over 50 kvadratmeter på ONS 2016.

 • Ny utgåve av sokkelkartet

  01.09.2016 No kan du laste ned eller bestille den nye utgåva av Oljedirektoratets sokkelkart.

 • Ny veiledning for årlig statusrapport for felt i produksjon

  31.08.2016 Mal for årlig statusrapport er endret fra og med høsten 2016.

 • IOR-prisen til rettighetshaverne i Åsgard

  30.08.2016 Oljedirektoratets pris for økt utvinning 2016 tildeles rettighetshaverne i Åsgard-feltet i Norskehavet.

 • Utbyggingskostnadene nesten halvert

  29.08.2016 Prisen på å bygge ut et felt på norsk sokkel har i gjennomsnitt falt med over 40 prosent siden høsten 2014. Det viser ODs analyse av åtte planlagte utbygginger som nærmer seg oppstart.

 • Nye retningslinjer for makulering

  26.08.2016 Oljedirektoratet mottar stadig henvendelser fra oljeselskaper om hvordan og hvorvidt data kan makuleres eller tilintetgjøres. For å avklare framgangsmåten i slike saker, har OD utarbeidet en veiledning.

 • Samtykker til levetidsforlengelse på Gullfaks B

  25.08.2016 Oljedirektoratet gir grønt lys for at B-plattformen på Gullfaks-feltet i Nordsjøen kan brukes fram til 1. januar 2036. Det er like lenge som utvinningstillatelsen varer.

 • Oppdatering av ODs ressursklassifikasjonssystem

  24.08.2016 ODs ressursklassifikasjonssystem fra 2001 er nå oppdatert. Det nye systemet avviker lite fra det forrige, og alle «boksene» er de samme.

 • Vil inngå rammeavtaler innen teknologi

  23.08.2016 Oljedirektoratet utlyser en anbudskonkurranse for å supplere sin teknologikompetanse og -kapasitet.

 • Samtykker til fjerning av Yme-innretningen

  23.08.2016 OD har gitt samtykke til at rettighetshaverne i utvinningstillatelsene 316 og 316B kan fjerne produksjonsinnretningen på Yme. Feltet opereres av Repsol.

 • Oljedirektoratet på ONS

  22.08.2016 Oljedirektoratet (OD) er til stede på oljemessen ONS i Stavanger 29. august til 1. september. OD har felles stand med Olje- og energidepartementet (OED).

 • Utbyggingsplan for Byrding-funnet

  19.08.2016 Oljedirektoratet har mottatt Plan for utbygging og drift (PUD) for Byrding-funnet i Nordsjøen. Funnet er tidligere omtalt som «Astero».

 • Juli 2016

  16.08.2016 Foreløpige produksjonstal i juli 2016 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 136 000 fat olje, NGL og kondensat.

 • Behandler utbyggingsplanen for Utgard-funnet

  10.08.2016 Oljedirektoratet mottok 9. august planen for utbygging og drift (PUD) for Utgard-funnet i Nordsjøen.

 • 35/11-20 B

  09.08.2016 Oljedirektoratet har gitt Wintershall Norge AS boreløyve for brønn 35/11-20 B, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • Søkerseminar for DEMO 2000

  08.08.2016 Teknologiprogrammet DEMO 2000 har lyst ut 125 millioner kroner til utvikling av ny teknologi til bruk på norsk sokkel, med søknadsfrist 12. oktober 2016.

 • 25/10-15 S

  04.08.2016 Det norske oljeselskap AS, operatør for utvinningstillatelse 626, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/10-15 S. Brønnen er tørr.

 • 7222/1-1

  04.08.2016 Eni Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 226, er i ferd med å ferdigstille boring av undersøkelsesbrønn 7222/1-1. Brønnen er tørr.

 • 25/2-18 S

  27.07.2016 Oljedirektoratet har gitt Det norske oljeselskap ASA boreløyve for brønn 25/2-18 S, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • 30/11-14 og 30/11-14 B

  27.07.2016 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 272, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønnene 30/11-14 og 30/11-14 B.

 • 7220/6-2 R

  26.07.2016 Oljedirektoratet har gitt Lundin Norway AS boreløyve for brønn 7220/6-2 R, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • 6407/7-9 S

  26.07.2016 Oljedirektoratet har gitt Statoil petroleum ASA boreløyve for brønn 6407/7-9 S, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • Juni 2016

  20.07.2016 Foreløpige produksjonstal i juni 2016 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 820 000 fat olje, NGL og kondensat.

 • ROV-tokt på dypt vann i Norskehavet

  14.07.2016 Oljedirektoratet (OD) har utført 4 vellykkede ROV-dykk (fjernstyrt undervannsfarkost) samt innsamlet dybdedata (batymetri) ved Vøringutstikkeren vest i Norskehavet, og har fra årets tokt over 100 kg med prøvemateriale fra havbunn i dyphavet til rådighet. Det dypeste gjennomførte ROV-dykket var på 3570 m.

 • 31/7-1 og 31/7-1 A

  13.07.2016 Faroe Petroleum Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 740, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 31/7-1 og avgrensningsbrønn 31/7-1 A. 

 • OD selger 3D-seismikk

  12.07.2016 3D-seismikken som legges ut for salg omfatter blokk 31/5 (samt en mindre del av blokk 31/4).

 • 16/5-6

  11.07.2016 Tullow Oil Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 776, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/5-6. Brønnen er tørr.

 • Samtykker til oppstart av havbunnsinnretning på Balder-feltet

  11.07.2016 Oljedirektoratet har gitt ExxonMobil, operatør og eneste rettighetshaver i utvinningstillatelse 001, samtykke til å starte opp en havbunnsinnretning for produksjonsbrønn 25/11-E-29 AH på Balder-feltet.

 • Samtykke til forlenget levetid for Tambar-innretningen

  08.07.2016 Oljedirektoratet gir grønt lys for at innretningen på Tambar-feltet i Nordsjøen kan brukes fram til 1. januar 2022. Det tilsvarer utløpet av utvinningstillatelse 065.

 • 35/11-20 A

  06.07.2016 Oljedirektoratet har gitt Wintershall Norge AS boreløyve for brønn 35/11-20 A, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • Ny utgave av magasinet

  24.06.2016 Norsk sokkel kommer med ny utgave og distribusjonen av det trykte magasinet starter fredag.

 • 31/7-1 A

  21.06.2016 Oljedirektoratet har gitt Faroe Petroleum Norge AS boreløyve for brønn 31/7-1 A jf. Ressursforskrifta paragraf 8.

 • 25/10-15 S

  17.06.2016 Oljedirektoratet har gitt Det norske oljeselskap ASA boreløyve for brønn 25/10-15 S, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • Mai 2016

  17.06.2016 Foreløpige produksjonstal i mai 2016 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 944 000 fat olje, NGL og kondensat.

 • Nytt utbyggingskonsept på Oseberg

  15.06.2016 Når Oseberg Vestflanken 2 settes i produksjon i 2018, representerer det et nytt konsept på norsk sokkel. Ubemannede brønnhodeplattformer kan være aktuelt for kommende utbygginger.

 • 7222/1-1

  13.06.2016 Oljedirektoratet har gitt Eni Norge AS boreløyve for brønn 7222/1-1, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • Samtykker til oppstart av Rutil

  13.06.2016 Oljedirektoratet har gitt samtykke til at rettighetshaverne i Gullfaks  (utvinningstillatelse 050) kan starte opp innretningene på forekomsten Rutil i Gullfaks Sør og begynne å produsere.

 • 7220/11-3 AR

  09.06.2016 Oljedirektoratet har gitt Lundin Norway AS boreløyve for brønn 7220/11-3 AR, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • 30/11-13

  09.06.2016 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 272, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/11-13. Brønnen påviste gass/kondensat.

 • Fortsetter kartleggingen av dyphavet

  08.06.2016 I sommer fortsetter OD innsamlingen av geologiske prøver og dyphavsmineraler i Norskehavet. Hensikten er å øke forståelsen for ressurser og den geologiske utviklingen av Nord-Atlanteren.

 • 36/7-4

  07.06.2016 Oljedirektoratet har gitt ENGIE E&P Norge AS boreløyve for brønn 36/7-4, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • 30/11-14, 30/11-14 A og 30/11-14 B

  30.05.2016 Oljedirektoratet har gitt Statoil Petroleum AS boreløyve for brønnane 30/11-14, 30/11-14 A og 30/11-14 B jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • Status på utslipp fra petroleumssektoren

  30.05.2016 I 2015 ble det sluppet ut 13,5 millioner tonn CO2 fra petroleumsvirksomheten. Det er 400 000 tonn (3 prosent) mer enn året før.

 • 30/11-12 S og 30/11-12 A

  30.05.2016 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 035, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 30/11-12 S og avgrensningsbrønn 30/11-12 A.

 • 16/1-26 S og 16/1-26 A

  27.05.2016 Det norske oljeselskap AS, operatør for utvinningstillatelse 001 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønnene 16/1-26 S og 16/1-26 A.

 • Studerer kjerner fra Barentshavet nordøst

  25.05.2016 Høsten 2015 fikk OD boret sju grunne brønner i Barentshavet nordøst. 1000 meter med grunne stratigrafiske borekjerner blir nå gjennomgått med lupe, linjal og saltsyre i steinlageret i Stavanger.

 • 35/8-6 S og 35/8-6 A

  23.05.2016 Wintershall Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 248, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønnene 35/8-6 S og 35/8-6 A.

 • April 2016

  20.05.2016 Foreløpige produksjonstal i april 2016 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 029 000 fat olje, NGL og kondensat.

 • 31/7-1

  19.05.2016 Oljedirektoratet har gitt Faroe Petroleum Norge AS boreløyve for brønn 31/7-1 jf. Ressursforskrifta paragraf 8.

 • 13 selskap får tilbud om ti utvinningstillatelser i 23. konsesjonsrunde

  18.05.2016 Olje- og energidepartementet (OED) har i dag sendt ut tilbud om nye utvinningstillatelser i 23. konsesjonsrunde på norsk sokkel. Alle de ti utvinningstillatelsene ligger i Barentshavet.

 • 16/5-6

  18.05.2016 Oljedirektoratet har gitt Tullow Oil Norge AS boreløyve for brønnbane 16/5-6.

 • 30/4-3 S

  18.05.2016 Oljedirektoratet har gitt Total E&P Norge AS boreløyve for brønn 30/4-3 S  jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • 35/11-19 S

  13.05.2016 Oljedirektoratet har gitt Wintershall Norge AS boreløyve for brønnbane 35/11-19 S, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • 30/11-13

  19.04.2016 Oljedirektoratet har gitt Statoil Petroleum AS boreløyve for brønn 30/11-13  jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • Mars 2016

  15.04.2016 Foreløpige produksjonstal i mars 2016 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 012 000 fat olje, NGL og kondensat.

 • 16/1-26 A

  14.04.2016 Oljedirektoratet har gitt Det norske oljeselskap AS boreløyve for brønn 16/1-26 A, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • Oljedirektoratet har fortsatt stor tro på norsk sokkel

  14.04.2016 Oljedirektoratets oppdatering av estimatet for uoppdagede ressurser viser at de totale gjenværende ressursene på norsk sokkel kan gi grunnlag for olje- og gassproduksjon i mange tiår framover.

 • 30/11-11 S og 30/11-11 A

  13.04.2016 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 035/272, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønnene 30/11-11 S og 30/11-11 A.

 • 30/11-12 S og 30/11-12 A

  13.04.2016 Oljedirektoratet har gitt Statoil Petroleum AS boreløyve for brønnane 30/11-12 S og 30/11-12 A, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • 35/8-6 A

  13.04.2016 Oljedirektoratet har gitt Wintershall Norge AS boreløyve for brønn 35/8- A  jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • Presentasjon av ny ressursrapport

  07.04.2016 Oljedirektoratet legger fram sin nye ressursrapport den 14. april.

 • 7324/7-3 S

  06.04.2016 OMV Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 537, er i ferd med å avslutte boring av avgrensningsbrønn 7324/7-3 S på oljefunnet 7324/8-1 (Wisting).

 • Ny rapport positiv til ubemannede brønnhodeplattformer

  06.04.2016 Oljedirektoratet er positiv til ubemannede brønnhodeplattformer som et alternativt utbyggingkonsept til havbunnsutbygginger.

 • TFO 2016 - Utlysning

  17.03.2016 Olje- og energidepartementet har 17. mars 2016 lyst ut TFO 2016, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

 • Februar 2016

  17.03.2016 Foreløpige produksjonstal i februar 2016 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 050 000 fat olje, NGL og kondensat.

 • Ny og bedre versjon av Norskpetroleum.no

  16.03.2016 Innholdet på NorskPetroleum.no er nå oppdatert med brukervennlige og oversiktlige fakta og prognoser om norsk petroleumsvirksomhet.

 • 35/8-6 S

  14.03.2016 Oljedirektoratet har gitt Wintershall Norge AS boreløyve for brønn 35/8-6 S, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • 30/11-11 S

  11.03.2016 Oljedirektoratet har gitt Statoil Petroleum AS boreløyve for brønn 30/11-11 S, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • 30/11-11 B

  11.03.2016 Oljedirektoratet har gitt Statoil Petroleum AS boreløyve for brønn 30/11-11 B, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • 16/1-26 S

  10.03.2016 Oljedirektoratet har gitt Det norske oljeselskap ASA boreløyve for brønn 16/1-26 S, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • 16/4-10

  07.03.2016 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 544, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-10. Brønnen er tørr.

 • Felt- og funninformasjon er oppdatert

  02.03.2016 All informasjon om felt og funn på norsk sokkel er gjennomgått og oppdatert på Oljedirektoratets Faktasider på npd.no, og på Oljedirektoratets og Olje-og energidepartementets felles nettsted norskpetroleum.no.

 • 7224/2-1

  02.03.2016 Wintershall Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 611, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 7224/2-1. Brønnen er tørr.

 • 34/6-4

  02.03.2016 Total E&P Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 554, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 34/6-4. Brønnen er tørr.

 • 30/9-28 S

  25.02.2016 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/9-28 S.

 • Svak økning i ressursgrunnlaget på norsk sokkel

  25.02.2016 Oljedirektoratets estimat for totale oppdagede og uoppdagede petroleums­ressurser på norsk ­sokkel har økt med 0,1 milliarder standard kubikkmeter olje­ekvivalenter (Sm3 o.e.) fra forrige årsskifte til om lag 14,2 milliarder Sm3 o.e.

 • Januar 2016

  19.02.2016 Foreløpige produksjonstal i januar 2016 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 037 000 fat olje, NGL og kondensat.

 • Samler styrker i Stavanger

  02.02.2016 Forumet Force vil styrke samarbeidet i forsknings- og utviklingsprosjekter (F&U) på et to-dagers seminar hos Oljedirektoratet. Seminaret Joining forces åpner i dag.

 • Hvem fortjener IOR-prisen?

  01.02.2016 Vet du om noen som fortjener Oljedirektoratets pris for økt oljeutvinning – IOR-prisen 2016?

 • 6407/10-4

  20.01.2016 Lundin Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 700 B, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6407/10-4.

 • Tilbud om andeler i TFO 2015

  19.01.2016 I dag, 19. januar, sendes det ut tilbud til 36 selskaper om 56 nye utvinningstillatelser på norsk kontinentalsokkel.

 • 25/10-14 S

  18.01.2016 Suncor Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 571, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 25/10-14 S.

 • Desember 2015

  15.01.2016 Foreløpige produksjonstal i desember 2015 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 023 000 fat olje, NGL og kondensat.

 • Investerings- og kostnadsprognoser

  14.01.2016 Fra et historisk høyt aktivitetsnivå i 2013 og 2014 har fallet i oljepris gitt betydelige utfordringer for petroleumsnæringen, og prosjekt på felt i drift og nye utbygginger utsettes.

 • Petroleumsproduksjon

  14.01.2016 Oljeproduksjonen økte for andre år på rad, og det er satt ny rekord for gassalg. Produksjonen ventes å holde seg på et stabilt nivå i de nærmeste årene.

 • Leting

  14.01.2016 Fortsatt letes det mye på norsk sokkel, selv om aktiviteten ble noe redusert på slutten av året. Det er gjort 17 funn, 11 i Nordsjøen og 6 i Norskehavet. Funnene er gjennomgående små og feltnære.

 • Sokkelåret 2015

  14.01.2016 Lave oljepriser har gitt betydelige utfordringer for petroleumsnæringen. Store gjenværende ressurser kan gjennom kostnadsreduksjoner og økt effektivitet sikre et fortsatt høyt aktivitetsnivå og framtidig lønnsomhet.

 • Feltutbygginger

  14.01.2016 I 2015 ble fire nye felt satt i produksjon på norsk kontinentalsokkel, alle i Nordsjøen. Myndighetene godkjente fire planer for utbygging og drift (PUD), mot kun én i 2014.

 • Pressekonferanse om Sokkelåret 2015

  06.01.2016 Oljedirektør Bente Nyland legger fram investerings- og produksjonsprognoser samt resultater av leting og produksjon i 2015.

 • 7130/4-1

  31.12.2015 Lundin Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 708, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 7130/4-1. Brønnen er boret om lag 85 kilometer nordøst for Berlevåg.

 • 16/1-25 S

  23.12.2015 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 338 C, har avsluttet boring av letebrønn 16/1-25 S.

 • 7324/7-3 S

  22.12.2015 Oljedirektoratet har gitt OMV Norge AS boreløyve for brønn 7324/7-3 S, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • 1/5-5

  21.12.2015 Oljedirektoratet har gitt Total E&P Norge AS boreløyve for brønn 1/5-5, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • 7224/2-1

  21.12.2015 Oljedirektoratet har gitt Wintershall Norge AS boreløyve for brønnbane 7224/2-1, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • Oseberg Vestflanken skal bygges ut

  18.12.2015 Statoil og partnerne har i dag, fredag 18. desember, levert plan for utbygging og drift (PUD) for Oseberg Vestflanken 2 i Nordsjøen.

 • November 2015

  18.12.2015 Foreløpige produksjonstal i november 2015 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 993 000 fat olje, NGL og kondensat.

 • 35/11-18 og 18 A

  10.12.2015 Wintershall Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 248, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 35/11-18 og avgrensningsbrønn 35/11-18 A.

 • 26 selskaper vil lete i nord

  04.12.2015 Søknadsfristen for utvinningstillatelser for 23. konsesjonsrunde gikk ut 2. desember, og 26 selskaper søkte om å få tildelt leteområder innen utgangen av tidsfristen.

 • Streaming av søkerseminar for DEMO 2000

  03.12.2015 DEMO 2000 lyser ut 100 millioner kroner til nye teknologier til nytte for norsk sokkel, med søknadsfrist 17. februar 2016.

 • Nytt nummer av Norsk sokkel

  01.12.2015 Hovedtemaet  i dette nummeret, som i forrige utgave, er at det er 50 år siden første konsesjonsrunde på norsk kontinentalsokkel. Denne gang belyser vi utviklingen av sikkerhetsarbeidet på sokkelen.

 • Edvard Grieg startet produksjonen

  30.11.2015 Ett nytt felt startet produksjonen i Nordsjøen lørdag 28. november. Edvard Grieg er operatørselskapet Lundins første store utbyggingsprosjekt på norsk sokkel.

 • 16/4-10

  30.11.2015 Oljedirektoratet har gitt Lundin Norway AS boreløyve for brønn 16/4-10, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • Plugging av brønner kan hindre verdiskaping

  23.11.2015 Gjenbruk av brønner på norsk sokkel kan være god butikk. Derfor er Oljedirektoratet (OD) skeptisk til forslag om å plugge brønner som tiltak for å holde borerigger i aktivitet.

 • Force – still going strong etter 20 år

  20.11.2015 I 20 år har oljeselskaper og myndigheter møttes på ekskursjoner, lunsjmøter og seminarer for å diskutere hvordan oljeutvinningen kan økes og letingen bli mer effektiv.

 • 34/8-16 S

  20.11.2015 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 120, har avsluttet boring av letebrønn 34/8-16 S.

 • Grønt lys for oppstart på Edvard Grieg

  16.11.2015 Oljedirektoratet har gitt samtykke til at produksjonen kan starte på det Lundin Norway-opererte Edvard Grieg-feltet i utvinningstillatelse 338 i Nordsjøen.

 • 7130/4-1

  13.11.2015 Oljedirektoratet har gitt Lundin Norway AS boreløyve for brønn 7130/4-1, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • Oktober 2015

  13.11.2015 Foreløpige produksjonstal i oktober 2015 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 946 000 fat olje, NGL og kondensat.

 • Driftskostnadene på norsk sokkel

  11.11.2015 Driftskostnadene var 67 milliarder kroner. Dette tilsvarer 20 prosent av de totale kostnadene på sokkelen, som i 2014 var 334 milliarder kroner.

 • 6406/12-5 S

  10.11.2015 VNG Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 586, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6406/12-5 S.

 • Samtykke til oppstart av to rørledninger

  06.11.2015 Oljedirektoratet har gitt samtykker til oppstart av Edvard Grieg oljerør og Utsirahøgda gassrørledning.

 • DEMO 2000

  04.11.2015 Programmet DEMO 2000 i Norges forskningsråd lyser ut 100 millioner kroner til innovasjon, energieffektivisering og sysselsetting i petroleumsnæringen. Søknadsfristen er 17. februar 2016.

 • Ny studie om ubemannede brønnhodeplattformer

  23.10.2015 Oljedirektoratet ønsker at ubemannede brønnhodeplattformer oftere vurderes opp mot havbunnsutbygginger når utbyggingsbeslutninger skal tas.

 • CO2-lagring på tapetet i Stavanger

  21.10.2015 I to dager skal representanter fra myndigheter, forskningsinstitusjoner og industri diskutere og lære mer om prosjekter som innebærer lagring av CO2 i undergrunnen.

 • Reviderte retningslinjer for ODs ansatte om å eie og handle med aksjer og verdipapirer

  21.10.2015 Oljedirektøren har vedtatt reviderte retningslinjer for ODs ansatte om å eie og handle med aksjer og verdipapirer.

 • September 2015

  14.10.2015 Foreløpige produksjonstal i september 2015 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 864 000 fat olje, NGL og kondensat.

 • 6306/5-2

  13.10.2015 Repsol Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 642, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6306/5-2. Brønnen er tørr.

 • 6406/6-4 S

  02.10.2015 Maersk Oil Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 510, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6406/6-4 S.

 • 25/11-28

  01.10.2015 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 169, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 25/11-28. Brønnen er tørr.

 • 7220/11-3 og 7220/11-3 A

  30.09.2015 Lundin Norway AS, operatør for utvinningsstillatelse 609, har avsluttet boring av avgrensingsbrønnene 7220/11-3 og 7220/11-3 A på olje- og gassfunnet 7220/11-1 (Alta).

 • Mer olje fra Gullfaks

  23.09.2015 En av de store melkekyrne på norsk Sokkel, Gullfaksfeltet, som har vært i produksjon i snart 30 år, står foran ytterligere investeringer for å øke produksjonen og forlenge feltets levetid.

 • August 2015

  23.09.2015 Foreløpige produksjonstal i august 2015 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 924 000 fat olje, NGL og kondensat.

 • 25/10-14 S

  18.09.2015 Oljedirektoratet har gitt Suncor Energy Norge AS boreløyve for brønn 25/10-14 S, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • 6406/12-4 S og A

  17.09.2015 VNG Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 586, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønnene 6406/12-4 S og 6406/12-4 A.

 • 6407/10-5

  14.09.2015 A/S Norske Shell, operatør for utvinningstillatelse 793, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 6407/10-5.

 • Utbyggingsplanen for Maria godkjent

  11.09.2015 Olje- og energidepartementet har godkjent utbyggingsplanen for oljefunnet Maria på Haltenbanken i Norskehavet.

 • 7220/11-3 A

  10.09.2015 Oljedirektoratet har gitt Lundin Norway AS boreløyve for brønn 7220/11-3 A, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • Stor interesse for TFO 2015

  09.09.2015 Ved utløpet av søknadsfristen for tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2015 på norsk sokkel har myndighetene mottatt søknader fra 43 selskaper. Det er omtrent som i fjor.

 • 16/1-25 S

  09.09.2015 Oljedirektoratet har gitt Lundin Norway AS boreløyve for brønn 16/1-25 S, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • 30/9-27 S

  04.09.2015 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/9-27 S.

 • Samtykker til oppstart av Goliat

  04.09.2015 Oljedirektoratet har gitt samtykke til at rettighetshaverne i oljefeltet Goliat (utvinningstillatelse 229) kan starte opp innretningene på feltet og begynne å produsere.

 • Har delt petroleumsdata gjennom Diskos i 20 år

  03.09.2015 I år er det 20 år siden den felles databasen Diskos ble opprettet. Basen har vært og er viktig for selskapene på sokkelen for tilgang til seismikk, brønn- og produksjonsdata.

 • 3/7-10 S

  03.09.2015 Premier Oil Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 539, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 3/7-10 S.

 • 16/7-11

  31.08.2015 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 72 B, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønnen 16/7-11 på vegne av utvinningstillatelsene 72 B, 72 D og 72 E.

 • 25/11-28

  27.08.2015 Oljedirektoratet har gitt Statoil Petroleum AS boreløyve for brønn 25/11-28, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • 6407/10-5

  26.08.2015 Oljedirektoratet har gitt A/S Norske Shell boreløyve for brønn 6407/10-5 jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • Polarforskere tilbake etter ett år på isflak i Polhavet

  26.08.2015 22. august kom Yngve Kristoffersen og Audun Tholfsen til Longyearbyen etter å ha gjennomført en bragd ingen har gjort siden Nansen og Johansen  - overvintring alene i det sentrale Polhavet.

 • Samtykker til bruk av utstyr for økt utvinning på Gullfaks

  25.08.2015 Oljedirektoratet har gitt rettighetshaverne i Gullfaks Sør samtykke til oppstart og drift av ny undervanns våtgasskompressor og kontrollkabel på Gullfaks-feltet i utvinningstillatelse 050.

 • 16/1-23 S

  25.08.2015 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 338, er i ferd med å avslutte boring av avgrensningsbrønnen 16/1-23 S på oljefeltet Edvard Grieg i midtre del av Nordsjøen.

 • Ny utgåve av sokkelkartet

  25.08.2015 No kan du laste ned eller bestille den nye utgåva av Oljedirektoratets sokkelkart.

 • 35/11-18

  19.08.2015 Oljedirektoratet har gitt Wintershall Norge AS boreløyve for brønn 35/11-18, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • 6406/12-4 A

  17.08.2015 Oljedirektoratet har gitt VNG Norge AS boreløyve for brønn 6406/12-4 A, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • Juli 2015

  13.08.2015 Foreløpige produksjonstal i juli 2015 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 946 000 fat olje, NGL og kondensat. Det er det same som juni 2015.

 • 16/7-11

  12.08.2015 Oljedirektoratet har gitt Statoil Petroleum AS boreløyve for brønn 16/7-11, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • 16/4-9 S

  12.08.2015 Lundin Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 359, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 16/4-9 S.

 • 6507/3-11 S

  12.08.2015 E.ON E&P Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 650, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6507/3-11 S. Brønnen er tørr.

 • 2/4-23 S

  23.07.2015 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 146, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 2/4-23 S. Brønnen påviste gass/kondensat.

 • 2/11-11

  22.07.2015 Edison Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 616, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 2/11-11.

 • Juni 2015

  16.07.2015 Foreløpige produksjonstal i juni 2015 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 948 000 fat olje, NGL og kondensat.

 • 10/4-1

  15.07.2015 Wintershall Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 734, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 10/4-1.

 • 7220/6-2

  13.07.2015 Oljedirektoratet har gitt Lundin Norway AS boreløyve for brønn 7220/6-2, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • 3/7-10 S

  02.07.2015 Oljedirektoratet har gitt Premier Oil Norge AS boreløyve for brønn 3/7-10 S, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • 16/1-22 S, 16/1-22 A og 16/1-22 B

  02.07.2015 Det norske oljeselskap AS, operatør for Ivar Aasen-feltet, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønnene 16/1-22 S, 16/1-22 A og 16/1-22 B.

 • Behandler endret plan for utbygging og drift av Gullfaks

  01.07.2015 Oljedirektoratet (OD) har mottatt endret plan for utbygging og drift (PUD) for Gullfaksfeltet i Nordsjøen.

 • 15/6-13, 15/6-13 A og 15/6-13 B

  01.07.2015 Statoil Petroleum AS, operatør for Gina Krog Unit, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 15/6-13 og avgrensningsbrønnene 15/6-13 A and 15/6-13 B.

 • 6507/3-11 S

  29.06.2015 Oljedirektoratet har gitt E.ON E&P Norge AS boreløyve for brønn 6507/3-11 S, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • 6507/11-11

  26.06.2015 Tullow Oil Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 591, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6507/11-11.

 • 25/10-13 S

  24.06.2015 Suncor Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 571, har avsluttet boring av letebrønn 25/10-13 S. Brønnen er tørr.

 • Mai 2015

  24.06.2015 Foreløpige produksjonstal i mai 2015 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 866 000 fat olje, NGL og kondensat.

 • 10/4-1

  23.06.2015 Oljedirektoratet har gitt Wintershall Norge AS boreløyve for brønn 10/4-1.

 • 35/12-5 S

  18.06.2015 Wintershall Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 378, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 35/12-5 S.

 • 6306/5-2

  17.06.2015 Oljedirektoratet har gitt Repsol Exploration Norge AS boreløyve for brønn 6306/5-2, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • 6406/12-4 S

  17.06.2015 Oljedirektoratet har gitt VNG Norge AS boreløyve for brønn 6406/12-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • 7220/11-2 og 7220/11-2 A

  12.06.2015 Lundin Norway AS, operatør for utvinningsstillatelse 609, har avsluttet boring av avgrensingsbrønnene 7220/11-2 og 7220/11-2 A på olje- og gassfunnet 7220/11-1 (Alta).

 • 16/1-23 S

  10.06.2015 Oljedirektoratet har gitt Lundin Norway AS boreløyve for brønn 16/1-23 S, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • 6706/11-2

  09.06.2015 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 602, har avsluttet boring av undersøkelsebrønn 6706/11-2. Brønnen påtraff gass.

 • SMIL

  08.06.2015 Fra 9. juni kan utvinningstillatelsene sende søknader til myndighetene om forlengelse av frister i leteperioden (initiell periode) via nettportalen SMIL i stedet for å sende vanlige søknadsbrev.

 • 33/2-2 S

  04.06.2015 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 579, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 33/2-2 S.

 • 15/6-13 A og 15/6-13 B

  29.05.2015 Oljedirektoratet har gitt Statoil Petroleum AS boreløyve for brønn 15/6-13 A og B, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • 16/1-22 A

  28.05.2015 Oljedirektoratet har gitt Det norske oljeselskap AS boreløyve for brønn 16/1-22 A, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • 7220/11-3

  27.05.2015 Oljedirektoratet har gitt Lundin Norway AS boreløyve for brønn 7220/11-3, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • 2/11-11

  26.05.2015 Oljedirektoratet har gitt Edison Norge AS boreløyve for brønn 2/11-11.

 • Mer olje enn for ti år siden

  26.05.2015 Det er nå mer olje igjen å produsere fra felt og funn enn det var i 2005, og i tillegg antas det å være mer olje igjen å finne.

 • 6407/8-7 og 6407/8-7 A

  22.05.2015 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 348 C, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønnene 6407/8-7 og 6407/8-7 A.

 • 6706/11-2

  22.05.2015 Oljedirektoratet har gitt Statoil Petroleum AS boreløyve for brønn 6706/11-2, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • 25/10-13 S

  21.05.2015 Oljedirektoratet har gitt Suncor Energy Norge AS boreløyve for brønn 25/10-13 S, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • Nytt nummer av Norsk sokkel

  21.05.2015 Hovedhistorien i dette nummeret av Norsk Sokkel er at det er 50 år siden første konsesjonsrunde på norsk kontinentalsokkel.

 • 15/12-24 S

  20.05.2015 Talisman Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 672, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 15/12-24 S.

 • Havforum.no

  19.05.2015 Det nye nettstedet Havforum.no samler arbeidet med helhetlig forvaltning av norske havområder.

 • April 2015

  19.05.2015 Foreløpige produksjonstal i april 2015 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 963 000 fat olje, NGL og kondensat.

 • 34/4-14 S

  15.05.2015 Suncor Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 375, har avsluttet boring av avgrensningsbrønn 34/4-14 S på oljefunnet 34/4-11.

 • 7324/8-2

  15.05.2015 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 537, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 7324/8-2.

 • 6507/11-11

  13.05.2015 Oljedirektoratet har gitt Tullow Oil Norge AS boreløyve for brønn 6507/11-11, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • Plan for ny utbygging - 6406/3-8

  05.05.2015 Oljedirektoratet mottok i dag, 5. mai, plan for utbygging og drift (PUD) for oljefunnet Maria.

 • 6407/8-7

  05.05.2015 Oljedirektoratet har gitt Statoil Petroleum AS boreløyve for brønn 6407/8-7, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • 6406/2-8

  28.04.2015 Wintershall Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 589, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6406/2-8. Brønnen påviste olje.

 • 35/12-5 S

  28.04.2015 Oljedirektoratet har gitt Wintershall Norge AS boreløyve for brønn 35/12-5 S, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • Vil sikre ressursene på Johan Sverdrup

  27.04.2015 Regjeringen la fredag fram en proposisjon for Stortinget om plan for utbygging og drift (PUD) av første byggetrinn på Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen.

 • 16/1-21 S og 16/1-21 A

  22.04.2015 Det norske oljeselskap AS, operatør for utvinningstillatelse 001 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønnene 16/1-21 S og 16/1-21 A på Ivar Aasen-feltet.

 • TFO 2015 - Utlysning

  21.04.2015 Olje- og energidepartementet har 21. april 2015 lyst ut TFO 2015, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

 • Nettsted erstatter faktaheftet

  20.04.2015 Fram til 2014 publiserte Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet et trykt hefte med faktainformasjon om norsk petroleumsvirksomhet.

 • Valemon offiesielt åpnet

  17.04.2015 I går markerte olje- og energiminister Tord Lien den offisielle åpningen av det Statoil-opererte Valemon-feltet i Nordsjøen.

 • 34/3-5

  17.04.2015 BG Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 373 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 34/3-5. Brønnen er tørr.

 • 7324/8-2

  17.04.2015 Oljedirektoratet har gitt OMV Norge AS boreløyve for brønn 7324/8-2, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • Mars 2015

  17.04.2015 Foreløpige produksjonstal i mars 2015 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 935 000 fat olje, NGL og kondensat.

 • 6706/12-3

  13.04.2015 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 602, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6706/12-3. Brønnen påviste gass.

 • 16/1-22 S

  10.04.2015 Oljedirektoratet har gitt Det norske oljeselskap AS boreløyve for brønn 16/1-22 S, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • 25/6-5 S

  10.04.2015 Total E&P Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 627, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 25/6-5 S.

 • 15/12-24 S

  10.04.2015 Oljedirektoratet har gitt Talisman Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/12-24 S, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • 50 år siden første konsesjonsrunde

  09.04.2015 I dag er det 50 år siden de første konsesjonsreglene for norsk sokkel ble fastsatt i kongelig resolusjon av 9. april 1965.

 • 15/6-13

  27.03.2015 Oljedirektoratet har gitt Statoil Petroleum AS boreløyve for brønn 15/6-13, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • 6706/12-2

  18.03.2015 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 218, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6706/12-2.

 • 16/1-24

  17.03.2015 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 338 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 16/1-24. Brønnen er tørr.

 • 6706/12-3

  13.03.2015 Oljedirektoratet har gitt Statoil Petroleum AS boreløyve for brønn 6706/12-3, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • Februar 2015

  12.03.2015 Foreløpige produksjonstal i februar 2015 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 925 000 fat olje, NGL og kondensat.

 • Ressursregnskap 2014

  02.03.2015 Oljedirektoratets ressursregnskap anslår de totale utvinnbare petroleumsressursene til 14,1 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) oljeekvivalenter (o.e.).

 • 2/4-23

  02.03.2015 Oljedirektoratet har gitt Statoil Petroleum AS boreløyve for brønn 2/4-23.

 • 25/6-5 S

  27.02.2015 Oljedirektoratet har gitt Total E&P Norge AS boreløyve for brønn 25/6-5 S, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • Januar 2015

  20.02.2015 Foreløpige produksjonstal i januar 2015 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 931 000 fat olje, NGL og kondensat.

 • 6706/12-2

  18.02.2015 Oljedirektoratet har gitt Statoil Petroleum AS boreløyve for brønn 6706/12-2, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • 34/3-4 S og 34/3-4 A

  16.02.2015 BG Group AS, operatør for utvinningstillatelse 373 S, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønnene 34/3-4 S og 34/3-4 A.

 • 2/4-22 S

  13.02.2015 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 146, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 2/4-22 S.

 • Behandler utbyggingsplanen for Johan Sverdrup

  13.02.2015 I dag, 13. februar, ble plan for utbygging og drift (PUD) for Johan Sverdrup overlevert olje- og energiminister Tord Lien.

 • Johan Sverdrup - blant de aller største

  13.02.2015 Johan Sverdrup ble påvist i to omganger, men allerede fra starten var det klart at det egentlig var ett gigantisk oljefunn. Rangert etter størrelse, er det nummer fem på den norske rankinglisten.

 • Vil du bli lærling i OD?

  12.02.2015 Vi søker to lærlinger fra august 2015-august 2017, en ikt-lærling og en kontorlærling.

 • 26/10-1

  12.02.2015 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 674 BS, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 26/10-1.

 • Lanserer interaktive kart over mulige CO2-lagre

  12.02.2015 Oljedirektoratet har laget to interaktive versjoner av atlaset over mulige CO2-lagringsplasser i havområdene utenfor norskekysten.

 • 30/11-10 A

  09.02.2015 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 035, er i ferd med å avslutte boring av avgrensningsbrønn 30/11-10 A.

 • 16/1-24

  09.02.2015 Oljedirektoratet har gitt Lundin Norway AS boreløyve for brønn 16/1-24, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • Femti år siden startskuddet

  02.02.2015 I år er det 50 år siden oljevirksomheten i Norge startet opp. Grensene på sokkelen ble lagt, og den første – og største - konsesjonsrunden lyst ut.

 • 7220/11-2

  28.01.2015 Oljedirektoratet har gitt Lundin Norway AS boreløyve for brønn 7220/11-2, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • 23. konsesjonsrunde - utlysning

  20.01.2015 Olje- og energidepartementet (OED) har i dag 20. januar 2015, utlyst 23. konsesjonsrunde. I denne runden lyses det ut 57 blokker/deler av blokker, fordelt på 3 i Norskehavet og 54 i Barentshavet.

 • Tilbud om andeler i TFO 2014

  20.01.2015 I dag, 20. januar, sendes det ut tilbud til 43 selskaper om 54 nye utvinningstillatelser på norsk kontinentalsokkel.

 • 16/4-9 S

  16.01.2015 Oljedirektoratet har gitt Lundin Norway AS boreløyve for brønn 16/4-9 S, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • Desember 2014

  16.01.2015 Førebels produksjonstal i desember 2014 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 916 000 fat olje, NGL og kondensat.

 • Investerings- og kostnadsprognoser

  15.01.2015 Det høye kostnadsnivået i petroleumsvirksomheten har etter hvert blitt en stor utfordring. Fallet i olje- og gasspriser de siste månedene har forsterket lønnsomhetsutfordringene i næringen.

 • Petroleumsproduksjon

  15.01.2015 Det ble produsert 216,7 millioner salgbare standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm³ o.e.) i 2014. Dette er 47,4 millioner Sm³ o.e. mindre enn i rekordåret 2004, og 1,4 prosent mer enn i 2013.

 • Leting

  15.01.2015 Leteaktiviteten er fortsatt høy på norsk sokkel. I fjor ble 56 letebrønner påbegynt og 59 avsluttet. Dette er tre færre påbegynte letebrønner enn i 2013, men det tredje høyeste tallet noensinne. Av disse var 41 undersøkelsesbrønner og 15 avgrensningsbrønner.

 • Feltutbygginger

  15.01.2015 I 2014 mottok myndighetene én plan for utbygging og drift (PUD), for et lite gassfunn nær Statoil-opererte Gullfaks Rimfaksdalen i Nordsjøen. Funnet 34/10-53 S skal bygges ut med en havbunnsramme knyttet opp mot Gullfaks A.

 • Sokkelåret 2014

  15.01.2015 Høye kostnader og fallende oljepriser kan etter ODs mening drive fram nødvendige omstillinger som vil styrke næringen på lang sikt.

 • Pressekonferanse om Sokkelåret 2014

  14.01.2015

 • Tekniske problemer på nettstedet

  13.01.2015 Vi er i ferd med å oppgradere publiseringssystemet for npd.no. Som følge av dette har vi noen tekniske problemer med nettstedet.

 • Brøggerprisen 2015

  12.01.2015 Fridtjof Riis (f. 1954) er tildelt Brøggerprisen for 2015. Riis får prisen for å ha bidratt på høyt faglig nivå til norsk geologi og geovitenskap generelt.

 • Nybrottsarbeid om geologien i Barentshavet

  12.01.2015 Oljedirektoratet har gjort undersøkelser som kaster nytt lys over geologien på Svalbard og det nordlige Barentshavet.

 • 25/10-12 S

  06.01.2015 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 625, er i ferd med å avslutLundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 625, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 25/10-12 S. Brønnen er tørr.

 • 6405/12-1

  31.12.2014 Lundin Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 584, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6405/12-1.

 • 33/2-1

  23.12.2014 Lundin Norway AS, operatør for utvinningsstillatelse 555, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 33/2-1.

 • 30/11-10

  22.12.2014 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 035, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 30/11-10. Brønnen påviste olje.

 • 35/9-12 S

  19.12.2014 RWE Dea Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 420, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 35/9-12 S.

 • 6406/2-8

  19.12.2014 Oljedirektoratet har gitt Wintershall Norge AS boreløyve for brønn 6406/2-8, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • November 2014

  17.12.2014 Førebels produksjonstal i november 2014 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 939 000 fat olje, NGL og kondensat.

 • 16/1-21 S og 16/1-21 A

  16.12.2014 Oljedirektoratet har gitt Det norske oljeselskap AS boreløyve for brønnane 16/1-21 S og 16/1-21 A, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • 6406/6-4

  15.12.2014 Oljedirektoratet har gitt Maersk Oil Norway AS boreløyve for brønn 6406/6-4, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • 6707/10-3 S

  08.12.2014 Centrica Resources Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 528 B, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6707/10-3 S.

 • 26/10-1

  02.12.2014 Oljedirektoratet har gitt Lundin Norway AS boreløyve for brønn 26/10-1, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • Nye ledere i OD

  17.11.2014 I dag, 17. november, trer Oljedirektoratets nye ledergruppe i funksjon. Justeringen av organisasjonen innebærer at OD får flere ledere og går fra to til tre ledernivåer.

 • 6305/8-2

  14.11.2014 A/S Norske Shell, operatør for Ormen Langefeltet, har avsluttet boring av avgrensningsbrønn 6305/8-2 på Ormen Langefeltet.

 • Oktober 2014

  14.11.2014 Førebels produksjonstal i oktober 2014 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 949 000 fat olje, NGL og kondensat. 

 • 7227/10-1

  07.11.2014 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 230, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7227/10-1.

 • 35/9-12 S

  04.11.2014 Oljedirektoratet har gitt RWE Dea Norge AS boreløyve for brønn 35/9-12 S, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • 34/6-3 S og A

  03.11.2014 Total E&P Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 554, har avsluttet boring av avgrensningsbrønn 34/6-3 S på oljefunnet 34/6-2 S og undersøkelsesbrønn 34/6-3 A.

 • 25/8-18 S

  21.10.2014 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 169, er i ferd med å avslutte boring av avgrensningsbrønn 25/8-18 S.

 • 33/12-10 S

  17.10.2014 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 631, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 33/12-10 S. Brønnen er tørr.

 • Nytt kurs for fiskerikyndige

  17.10.2014 Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet arrangerer kurs for fiskerikyndige på seismikkfartøy 18. – 20. november. Kurset arrangeres i Bergen.

 • 7227/10-1

  15.10.2014 Oljedirektoratet har gitt Statoil Petroleum AS boreløyve for brønn 7227/10-1, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • 7220/11-1

  14.10.2014 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 609, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 7220/11-1. Brønnen påviste olje og gass.

 • September 2014

  14.10.2014 Førebels produksjonstal i september 2014 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 834 000 fat olje, NGL og kondensat.

 • Forslag til statsbudsjett 2015

  14.10.2014 I forslaget til statsbudsjett for 2015 forslår regjeringen å bevilge totalt 413,5 millioner kroner til driftsutgifter, utstyrsanskaffelser og vedlikehold i Oljedirektoratet.

 • Ny leder ved Harstad-kontoret

  13.10.2014 Stig-Morten Knutsen (49) har tiltrådt som leder for ODs Harstad-kontor.

 • 7220/2-1

  10.10.2014 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 714, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 7220/2-1.

 • 34/7-36 S

  01.10.2014 Det norske oljeselskap ASA, operatør for utvinningstillatelse 553, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 34/7-36 S.

 • 6707/10-3

  29.09.2014 Oljedirektoratet har gitt Centrica Resources (Norge) AS boreløyve for brønn 6707/10-3, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • 6305/8-2

  29.09.2014 Oljedirektoratet har gitt A/S Norske Shell boreløyve for brønn 6305/8-2, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • 7319/12-1

  26.09.2014 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 713, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7319/12-1.

 • Enklere å søke om å få ta geologiske prøver

  22.09.2014 Nå er det mulig å søke om tillatelse til å ta prøver av kjerner, borekaks eller væsker fra lete- og produksjonsbrønner på norsk sokkel via et elektronisk skjema.

 • August 2014

  16.09.2014 Førebels produksjonstal i august 2014 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 842 000 fat olje, NGL og kondensat.

 • Rekordstor interesse for TFO 2014

  11.09.2014 Ved utløpet av søknadsfristen for tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2014 på norsk kontinentalsokkel har myndighetene mottatt søknader fra 47 selskaper.

 • 7125/4-3

  11.09.2014 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 393 B, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7125/4-3. Brønnen er tørr.

 • 2/9-5 S

  09.09.2014 Det norske oljeselskap ASA, operatør for utvinningstillatelse 494, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 2/9-5 S. Brønnen er tørr.

 • 33/12-10 S

  01.09.2014 Oljedirektoratet har gitt Lundin Norway AS boreløyve for brønn 33/12-10 S jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • 16/4-8 S

  29.08.2014 Lundin Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 359, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 16/4-8 S.

 • Oppdaterte og nye beskrivelser av letemodeller

  27.08.2014 Nye og oppdaterte beskrivelser av letemodeller for norsk sokkel, inkludert kartomriss og shape-filer, finnes nå på www.npd.no.

 • Nytt sokkelkart

  27.08.2014 Nå kan du laste ned eller bestille papirversjon av Oljedirektoratets nye sokkelkart.

 • 7319/12-1

  26.08.2014 Oljedirektoratet har gitt Statoil Petroleum AS boreløyve for brønn 7319/12-1, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • 6405/12-1

  26.08.2014 Oljedirektoratet har gitt Lundin Norway AS boreløyve for brønn 6405/12-1, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • Martin Landrø får IOR-prisen i 2014

  26.08.2014 Martin Landrø er tildelt Oljedirektoratets IOR-pris for sitt arbeid med å utvikle 4D-seismikk for kartlegging, produksjonsstyring og overvåking av reservoarer.

 • Kjerneverdier

  25.08.2014 På årets ONS viser myndighetsstanden et utvalg av kjerneprøver fra Oljedirektoratets kjernelager. Dette lageret inneholder prøver fra rundt 1600 lete- og produksjonsbrønner på norsk sokkel.

 • ODs ledelse på OD-standen

  22.08.2014 De som ønsker å møte Oljedirektoratets ledelse under ONS, kan møte flere av dem på vår stand i Hall F, stand nr. 630.

 • 7220/2-1

  22.08.2014 Oljedirektoratet har gitt Statoil Petroleum ASA boreløyve for brønn 7220/2-1, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • 7125/4-3

  22.08.2014 Oljedirektoratet har gitt Statoil Petroleum AS boreløyve for brønn 7125/4-3, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • Oljedirektoratet på ONS

  21.08.2014 Oljedirektoratet (OD) er til stede på oljemessen ONS i Stavanger 25.-28. august. OD har felles stand med Olje- og energidepartementet (OED).

 • Årets seismikkinnsamling fullført

  21.08.2014 Oljedirektoratet har hatt en vellykket seismikksesong, som ble avsluttet den 19. august.

 • Juli 2014

  14.08.2014 Førebels produksjonstal i juli 2014 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 935 000 fat olje, NGL og kondensat.

 • 34/6-3 S

  13.08.2014 Oljedirektoratet har gitt Total E&P Norge AS boreløyve for brønn 34/6-3 S jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • 7324/9-1

  07.08.2014 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 614, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7324/9-1. Brønnen påviste gass.

 • 7324/9-1

  30.07.2014 Oljedirektoratet har gitt Statoil Petroleum AS boreløyve for brønn 7324/9-1 jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • 34/7-36 S

  30.07.2014 Oljedirektoratet har gitt Det norske oljeselskap ASA boreløyve for brønn 34/7-36 S jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • 2/4-22 S

  30.07.2014 Oljedirektoratet har gitt Statoil Petroleum AS boreløyve for brønn 2/4-22 S jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • Juni 2014

  29.07.2014 Førebels produksjonstal i juni 2014 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 744 000 fat olje, NGL og kondensat.

 • 8/10-6 S

  23.07.2014 Centrica Resources Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 405, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 8/10-6 S. Brønnen er tørr.

 • 7120/1-4 S

  22.07.2014 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 492, er i ferd med å avslutte boring av avgrensingsbrønn 7120/1-4 S på oljefunnet 7120/1-3 (Gohta).  

 • 7325/1-1

  22.07.2014 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 615, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7325/1-1. Brønnen påviste gass.

 • 31/10-1

  22.07.2014 Tullow Oil Norge, AS, operatør for utvinningstillatelse 507, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 31/10-1. Brønnen er tørr.  

 • 6406/12-3 B og 6406/12-3 A

  11.07.2014 VNG Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 586, er i ferd med å avslutte boring av avgrensningsbrønn 6406/12-3 B på olje- og gassfunnet 6406/12-3 S («Pil»), samt undersøkelsesbrønn 6406/12-3 A på prospektet «Bue».

 • 7324/7-2

  03.07.2014 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 537, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 7324/7-2.

 • 2/9-5 S

  30.06.2014 Oljedirektoratet har gitt Det norske oljeselskap ASA boreløyve for brønn 2/9-5 S.

 • Høy leteaktivitet i første halvår

  30.06.2014 Fortsatt letes det mye på norsk sokkel. Det er gjort 13 nye funn i år, det største av disse er gjort i Norskehavet.

 • 6507/5-7

  25.06.2014 E.ON E&P Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 558, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6507/5-7. Brønnen er boret om lag 18 kilometer sørøst for Skarvfeltet i Norskehavet.

 • 31/10-1

  24.06.2014 Oljedirektoratet har gitt Tullow Oil Norge AS boreløyve for brønn 31/10-1 jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • 7220/11-1

  24.06.2014 Oljedirektoratet har gitt Lundin Norway AS boreløyve for brønn 7220/11-1, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • 7324/2-1

  20.06.2014 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 615, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7324/2-1.

 • 7325/1-1

  17.06.2014 Oljedirektoratet har gitt Statoil Petroleum AS boreløyve for brønn 7325/1-1 jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • Mai 2014

  17.06.2014 Førebels produksjonstal i mai 2014 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 665 000 fat olje, NGL og kondensat.

 • Boringen i Norskehavet avsluttet

  13.06.2014 Oljedirektoratets grunne boringer vest i Norskehavet ble avsluttet den 9. juni. Tre hull ble boret på Mørerandhøgda, 293 kilometer nordvest av Kristiansund.

 • 6608/10-16

  06.06.2014 Noreco Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 484, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6608/10-16. Brønnen er tørr.

 • Presentasjoner fra konferanse om prosjektgjennomføring på norsk sokkel

  03.06.2014 8. april arrangerte OD konferanse om tiltak for bedre prosjektgjennomføringer på sokkelen. Presentasjonene fra konferansen er nå tilgjengelige på nett.

 • Installering av system for permanent reservoarmonitorering på Snorre- og Granefeltene

  30.05.2014 I sommer og høst fortsetter arbeidet med å installere seismisk lyttekabel på Snorre. På Grane skal et eget system med seismisk lyttekabel installert. Arbeidet forventes ferdig vinteren 2015. 

 • 31/2-21 S

  27.05.2014 Tullow Oil Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 550, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 31/2-21 S. Brønnen er boret om lag 12 kilometer nordvest for Troll C plattformen i Nordsjøen.

 • 35/9-11 S og 35/9-11 A

  27.05.2014 RWE Dea Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 420, har avsluttet boring av avgrensningsbrønnene 35/9-11 S og 35/9-11 A på olje-, gass- og kondensatfunnet 35/9-6 S.

 • 16/4-8 S

  23.05.2014 Oljedirektoratet har gitt Lundin Norway AS boreløyve for brønn 16/4-8, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • 7324/2-1

  23.05.2014 Oljedirektoratet har gitt Statoil Petroleum AS boreløyve for brønn 7324/2-1 jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • 8/10-6 S

  20.05.2014 Oljedirektoratet har gitt Centrica Energi (Norge) AS boreløyve for brønn 8/10-6 S.

 • Nytt samleatlas over mulige CO2-lagre

  20.05.2014 Oljedirektoratet avslutter kartleggingen av potensielle CO2-lagre på norsk sokkel med å gi ut en samlet, revidert utgave av de tidligere utgitte atlasene.

 • 8/10-5 S og 8/10-5 A

  14.05.2014 Centrica Resources Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 405, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønnene 8/10-5 S og 8/10-5 A. Brønnene er tørre.

 • April 2014

  13.05.2014 Førebels produksjonstal i april 2014 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 918 000 fat olje, NGL og kondensat. Det er ein nedgang på 30 000 fat per dag (ca. 1,5 prosent) samanlikna med mars 2014.

 • 16/1-18

  12.05.2014 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 338, er i ferd med å avslutte boring av avgrensningsbrønnen 16/1-18 på oljefeltet Edvard Grieg i midtre del av Nordsjøen.

 • Olje-app på alle mobile enheter

  12.05.2014 Trenger du raskt tilgang til fakta om norske oljefelt, produksjon, selskaper eller brønner, da er appen Oil Facts svaret. Den nye native appen fra OD/OED er nå tilgjengelig for alle mobilenheter.

 • 34/10-C-18 A

  09.05.2014 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelsene 120 B/Gimle Unit, har avsluttet boring av en observasjonsbrønn med letemål, 34/10-C-18 A.

 • Nytt faktahefte

  05.05.2014 Faktaheftet, Fakta 2014, er nå tilgjengelig i trykket versjon og på nett.

 • Utforsker ukjent område i Norskehavet

  02.05.2014 Oljedirektoratet skal i sommer kartlegge undergrunnen på Mørerandhøgda og Gjallarryggen Sør i Norskehavet, vest på norsk kontinentalsokkel. Målet er å skaffe kunnskap om et uutforsket område.

 • 7220/7-3 S

  02.05.2014 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/7-3 S.

 • 16/2-19 og 16/2-19 A

  02.05.2014 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 265, er i ferd med å avslutte boringen av avgrensningsbrønnene 16/2-19 og 16/2-19 A på oljefunnet 16/2-6 Johan Sverdrup i midtre del av Nordsjøen.

 • 35/11-17

  30.04.2014 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 090, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 35/11-17. Brønnen er boret om lag en kilometer sør for Framfeltet i Nordsjøen.

 • 6507/5-7

  29.04.2014 Oljedirektoratet har gitt E.ON E&P Norge AS boreløyve for brønn 6507/5-7, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • 6406/12-3 B og A

  29.04.2014 Oljedirektoratet har gitt VNG Norge AS boreløyve for brønn 6406/12-3 B og A, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • CO2-lagring på tapetet i Stavanger

  29.04.2014 I forrige uke var 100 deltakere fra 15 land på workshop i Stavanger for å diskutere spørsmål rundt sikker håndtering og lagring av CO2.

 • 33/2-1

  25.04.2014 Oljedirektoratet har gitt Lundin Norway AS boreløyve for brønnbane 33/2-1, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • 35/9-11 A

  25.04.2014 Oljedirektoratet har gitt RWE Dea Norge AS boreløyve for brønnbane 35/9-11 A, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • 25/8-18 S

  11.04.2014 Oljedirektoratet har gitt Statoil Petroleum AS boreløyve for brønn 25/8-18 S, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • 34/10-54 S og 34/10-54 A

  11.04.2014 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelsene i Valemon Unit (lenke til ODs faktaside), har avsluttet boring av undersøkelsesbrønnene 34/10-54 S og 34/10-54 A.

 • Mars 2014

  11.04.2014 Førebels produksjonstal i mars 2014 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 913 000 fat olje, NGL og kondensat.

 • 6406/12-3 S

  10.04.2014 VNG Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 586, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6406/12-3 S. Brønnen er boret om lag 35 kilometer sørvest for Njordfeltet i Norskehavet.

 • 7218/8-1

  10.04.2014 GDF SUEZ E&P Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 607, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7218/8-1.  

 • 6407/1-7 og 6407/1-7 A

  10.04.2014 Wintershall Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 475, har avsluttet boring av avgrensningsbrønnene 6407/1-7 og  6407/1-7 A.

 • Konferanse

  07.04.2014 8. april arrangerer OD konferanse om tiltak for forbedring av prosjektgjennomføringer på norsk sokkel for vel hundre ledere i oljebransjen.

 • TFO 2014 - Utlysning

  03.04.2014 Olje- og energidepartementet har 3. april 2014 lyst ut TFO 2014, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

 • Store gjenværende verdier på norsk sokkel

  03.04.2014 Oljedirektoratet mener det er mulig å oppnå en tilvekst av oljereserver på 1200 millioner standard kubikkmeter (Sm3) i løpet av de neste ti årene.

 • 7324/7-2

  02.04.2014 Oljedirektoratet har gitt OMV Norge AS boreløyve for brønn 7324/7-2, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • Se presentasjon av ressursrapporten på nett-tv

  01.04.2014 Rapporten tar for seg ressurser i felt og funn. Oljeindustrien har vært gjennom en periode med betydelig vekst i aktiviteten både når det gjelder felt i drift og feltutbygginger.

 • 16/2-19 A

  28.03.2014 Oljedirektoratet har gitt Statoil Petroleum AS boreløyve for brønn 16/2-19 A, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • 16/3-8 S

  27.03.2014 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 501, er i ferd med å avslutte boring av avgrensningsbrønnen 16/3-8 S på oljefunnet 16/2-6 Johan Sverdrup i midtre del av Nordsjøen.

 • 34/8-17 S

  19.03.2014 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 120, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 34/8-17 S.

 • Gode tilbakemeldinger fra brukerne

  17.03.2014 Agenda Kaupang har gjennomført en brukerundersøkelse for OD. Hensikten er å få kunnskap om hva sentrale aktører i omverdenen mener om måten OD fungerer og løser sine oppgaver på.

 • Februar 2014

  13.03.2014 Førebels produksjonstal i februar 2014 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 931 000 fat olje, NGL og kondensat.

 • 35/11-16 S

  10.03.2014 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 248 C, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 35/11-16 S.

 • 35/9-11 S/A

  05.03.2014 Oljedirektoratet har gitt RWE Dea Norge boreløyve for brønn 35/9-11 S/A, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 • 7120/1-4 S

  05.03.2014 Oljedirektoratet har gitt Lundin Norway AS boreløyve for brønn 7120/1-4 S, jf ressursforskrifta paragraf 8.

 • App-en scorer høyt

  05.03.2014 App-en Oil facts fikk meget god omtale i den årlige kåringen Farmandprisen.

 • Tidliger vinnere

  03.03.2014    

 • Hvem fortjener ODs IOR-pris?

  03.03.2014 Vet du om noen som fortjener Oljedirektoratets pris for økt oljeutvinning for 2014 – IOR-prisen?

 • 7222/11-2

  03.03.2014 Det norske oljeselskap ASA, operatør for utvinningstillatelse 659, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7222/11-2.

 • Ressursregnskap 2013

  03.03.2014 Oljedirektoratets ressursregnskap viser at de totale utvinnbare petroleumsressursene er estimert til 14,2 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) oljeekvivalenter (o.e.).

 • 31/2-21 S

  27.02.2014