7/11-11 S

26.01.2007 Oljedirektoratet har gitt Talisman boretillatelse for brønnbane 7/11-11 S i utvinningstillatelse 301 i Nordsjøen.

Brønnbane 7/11-11 S skal bores fra boreinnretningen Mærsk Giant i posisjon 57 07 37,8" N, 27 29 3, 88" Ø

Boreprogrammet for brønnbane 7/11-11 S gjelder boring av en avgrensningsbrønn. Talisman Energy Norge AS er operatør med 60 prosent eierandel mens Dong Norge As har 40 prosent eierandel. 

Arealet i denne utvinningstillatelsen består av blokkene 7/8 og 7/11 og ligger i sørlig del av Nordsjøen vest for Ula-Gyda- området. Brønnen skal avgrense oljefeltet Mime som ble nedstengt i 1993. Formålet med boringen er å påvise de tilleggsressurser som er nødvendige for å få til en ny utbygging. Brønn 7/11-11 S er den andre letebrønnen i utvinningstillatelse 301. Den første brønnen som ble boret i fjor avgrenset oljefunnet 7/8-3 Krabbe som ligger nord for Mimefeltet. Utvinningstillatelsen ble tildelt i  TFO 2003 (Tildeling i forhåndsdefinerte områder).

Boretillatelsen forutsetter at de øvrige tillatelser og samtykker som kreves av andre myndigheter er gitt før boringen starter. 

Kart brønnbane 7/11-11 S


Kontakt i OD:
Eldbjørg Melberg Vaage, tlf. 51 87 61 00.
 

Oppdatert: 12.01.2010

Siste nyheter

Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
Det investeres for framtiden på sokkelen
09.01.2023 Sjelden er det blitt produsert så mye gass på norsk sokkel som i fjor – og sjelden er det blitt besluttet større investeringer.