6407/8-4S

09.04.2008 Oljedirektoratet har gitt StatoilHydro Petroleum AS boretillatelse for brønnbane 6407/8-4S, jf Ressursforskriften §8

Brønnbanen 6407/8-4S skal bores fra boreinnretningen West Alpha i posisjon 64° 26’ 47.8’’ N og 07° 38’ 54.2’’ Ø.

Boreprogrammet for brønnbane 6407/8-4S gjelder boring av letebrønn i utvinningstillatelse 348. StatoilHydro Petroleum AS er operatør med 20%, med Gaz de France Norge AS 20%, Norwegian Enery Company (Noreco) ASA 17,5%, E.ON Ruhrgas Norge AS 17,5%, Endeavour Enery Norge AS 7,5% og Petoro AS 7,5% som partnere.

Arealet i denne utvinningstillatelsen ligger om lag 9km nordvest av Draugen og ca 150 kilometer nord for Kristiansund og dekker deler av blokkene 6407/8 og 6407/9. Utvinningstillatelsen 348 ble tildelt i TFO i 2004 med Norsk Hydro Produksjon AS som operatør. Undersøkelsesbrønn 6407/8-4S er den første brønnen i utvinningstillatelsen 348.

Brønnbane 6407/8-4S skal bores fra innretningen West Alpha. Den halvt nedsenkbare innretningen kommer fra boring av 6507/11-9 i utvinningstillatelse 263, som ligger like nord for Midgard feltet i Norskehavet.

Boretillatelsen forutsetter at de øvrige tillatelsene og samtykker som kreves av andre myndigheter er gitt før boreaktiviteten starter.

kart


kart

 

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Waage Melberg; tlf 51876100

 

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
Det investeres for framtiden på sokkelen
09.01.2023 Sjelden er det blitt produsert så mye gass på norsk sokkel som i fjor – og sjelden er det blitt besluttet større investeringer.