6507/11-9

11.03.2008 Oljedirektoratet har gitt StatoilHydro Petroleum AS boretillatelse for brønnbane 6507/11-9, jf Ressursforskriften §8.

Brønnbanen 6507/11-9 skal bores fra boreinnretningen West Alpha i posisjon 65 09` 7.8" N og 7 25´ 10.6" Ø.

Boreprogrammet for brønnbane 6507/11-9 gjelder boring av en undersøkelsesbrønn i utvinningstillatelse 263. StatoilHydro Petroleum AS er operatør med 40.00% og StatoilHydro ASA er partner med 30.00% og Bayerngas Norge AS er partner med 30%.

Arealet i denne utvinningstillatelsen ligger 230 kilometer nord - nordvest for Kristiansund og består av blokkene 6607/10 og 6607/11. Utvinningstillatelsen 263 ble tildelt I 16. konsesjonsrunde. I 2000 med Norsk Hydro Produksjon AS som operatør.

Undersøkelsesbrønn 6507/11-9 er den tredje brønnen i utvinningstillatelsen 263.

Boretillatelsen forutsetter at de øvrige tillatelsene og samtykker som kreves av andre myndigheter er gitt før boreaktiviteten starter.

 

Kart

 

Kontaktperson I OD
Eldbjørg Waage Melberg, tlf 51876100

 

Oppdatert: 24.01.2013

Siste nyheter

Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
Det investeres for framtiden på sokkelen
09.01.2023 Sjelden er det blitt produsert så mye gass på norsk sokkel som i fjor – og sjelden er det blitt besluttet større investeringer.