25/10-9

05.05.2009 Oljedirektoratet har gitt Lundin Norway AS boretillatelse for brønnbane 25/10-9, jf. ressursforskriften paragraf 8.

Brønnbane 25/10-9 skal bores fra boreinnretningen Songa Dee i posisjon 59° 06’ 34.66”  Nord og 02°10’ 7.81” Øst etter verftopphold.

Boreprogrammet for brønnbane 25/10-9 gjelder boring av undersøkelsesbrønn i utvinningstillatelse 304. Lundin er operatør med 50 prosent andel, mens øvrige rettighetshavere er Aker Exploration og Endeavour med hhv 30 og 20 prosent hver.

Arealet i denne tillatelsen består av deler av blokkene 25/10 & 25/7. Brønn 25/10-9 er lokalisert om lag 16 km sørvest for Granefeltet og Balderfeltet i midtre del av Nordsjøen.

Utvinningstillatelse 304 ble tildelt 12.12.2003 (TFO2003). Dette er den første brønnen som bores i utvinningstillatelsen.

Tillatelsen forutsetter at de øvrige tillatelser og samtykker som kreves av andre myndigheter er gitt før boreaktiviteten starter.

 

kart

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
Det investeres for framtiden på sokkelen
09.01.2023 Sjelden er det blitt produsert så mye gass på norsk sokkel som i fjor – og sjelden er det blitt besluttet større investeringer.