16/1-11

25.01.2010 Oljedirektoratet har gitt Det norske oljeselskap ASA boretillatelse for brønnbane 16/1-11, jf. ressursforskriften paragraf 8.

Brønnbane 16/1-11 skal bores fra boreinnretningen Songa Delta i posisjon 58° 55' 36.15" Nord og 02° 11' 07.48" Øst. Den halvt nedsenkbare riggen ankommer etter avsluttet boring i utvinningstillatelse 476.

Boreprogrammet for brønnbane 16/1-11 gjelder boring av avgrensningsbrønn i utvinningstillatelse 001 B. Det Norske oljeselskap ASA er operatør med 35 prosent andel. Øvrige rettighetshavere er Bayerngas Produksjon Norge AS med 15 prosent andel og Statoil Petroleum AS med 50 prosent andel.

Arealet i denne tillatelsen består av midtre til nordlige del av blokk 16/1, rundt 20 kilometer nordøst for 15/3-1 S Gudrun-funnet i midtre del av Nordsjøen.

Utvinningstillatelse 001 B ble opprinnelig tildelt i 1. konsesjonsrunde i 1965 og seinere fradelt i 1999. Dette er den fjerde brønnen som bores i innenfor utvinningstillatelsens areal.

Tillatelsen forutsetter at de øvrige tillatelser og samtykker som kreves av andre myndigheter, er gitt før boreaktiviteten starter.


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00


Kart

Last ned: Kart (pdf)

 

Oppdatert: 25.01.2010

Siste nyheter

Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
Det investeres for framtiden på sokkelen
09.01.2023 Sjelden er det blitt produsert så mye gass på norsk sokkel som i fjor – og sjelden er det blitt besluttet større investeringer.