25/10-10

02.03.2010 Oljedirektoratet har gitt ExxonMobil Exploration & Production Norway AS (ExxonMobil) boretillatelse for brønnbane 25/10-10, jf. ressursforskriften paragraf 8.

Brønnbane 25/10-10 skal bores fra boreinnretningen Aker Barents i posisjon 59º 11’ 05.5”  Nord og 02º 17’ 50.7” Øst etter at riggen nå kommer fra et opphold ved verft i Ølen i Rogaland.

Boreprogrammet for brønnbane 25/10-10 gjelder boring av undersøkelsesbrønn i utvinningstillatelse 028 S. ExxonMobil er operatør med 100 prosent andel, mens Det norske oljeselskap ASA utfører boringen vegne av ExxonMobil mot innkjøp i utvinningstillatelsen. Arealet i denne tillatelsen består av østlige del av blokk 25/10. Brønn 25/10-10 er lokalisert like vest for Balderfeltet i midtre del av Nordsjøen.

Utvinningstillatelse 028 S er fradelt fra opprinnelig tillatelse 028 som tildelt 23.5.1969 i 2.runde. Dette er den første brønnen som bores i utvinningstillatelsen.

Tillatelsen forutsetter at de øvrige tillatelser og samtykker som kreves av andre myndigheter er gitt før boreaktiviteten starter.


Kontaktperson i OD:
Sigmund K. Runestad, tlf. 51 87 60 27

 

Kart
Last ned: Kart.pdf

Oppdatert: 02.03.2010

Siste nyheter

Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
Det investeres for framtiden på sokkelen
09.01.2023 Sjelden er det blitt produsert så mye gass på norsk sokkel som i fjor – og sjelden er det blitt besluttet større investeringer.