6507/5-6 S

21.04.2010 Oljedirektoratet har gitt BP Norge AS boreløyve for brønnbane 6507/5-6 S i Norskehavet, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

Brønnbane 6507/5-6 S skal borast frå boreinnretninga Borgland Dolphin i posisjon 65° 44' 19,36" Nord og 07° 39' 20,52" Øst

Boreprogrammet for brønnbane 6507/5-6 S gjeld boring av ein undersøkingsbrønn i utvinningsløyve 212. BP Norge AS er operatør med ein del på 30 prosent. Dei andre rettshavarane er Statoil Petroleum AS (30 prosent), E.ON Ruhrgas Norge AS (25 prosent) og PGNIG Norway AS (15 prosent).

Brønn 6507/5-6 S blir bora frå ei brønnramme på Skarvfeltet. Utvinningsløyvet består av ein del av blokkene 6507/5 og 6507/6. Utvinningsløyvet vart tildelt i 15. konsesjonsrunde på norsk sokkel i 1996.

Undersøkingsbrønn 6507/5-6 S er den sjuande leitebrønnen i utvinningsløyve 212.

Løyvet føreset at dei andre løyva og samtykkja som vert kravd av andre myndigheiter er gitt før boreaktiviteten startar.


Kontaktperson i OD
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51876100

 

Kart
Last ned: Kart.pdf

Oppdatert: 21.04.2010

Siste nyheter

Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
Det investeres for framtiden på sokkelen
09.01.2023 Sjelden er det blitt produsert så mye gass på norsk sokkel som i fjor – og sjelden er det blitt besluttet større investeringer.