6407/1-5 S

10.01.2012 Oljedirektoratet har gitt boreløyve for brønnbane 6407/1-5 S jf. ressursforskrifta paragraf 8.

Brønn 6407/1-5 S skal borast frå boreinnretninga Borgland Dophin i posisjon 64°59’20,14”nord og 07°00’17,24”aust etter avslutting av boring av undersøkingsbrønn 6507/6-4A  for E.ON Ruhrgas i utvinningsløyve 350.

Boreprogrammet for brønn 6407/1-5 S gjeld boring av avgrensingsbrønn i utvinningsløyve 475 BS/CS, der Wintershall Norge ASA er operatør med ein del på 50 prosent. Dei andre rettshavarane er Petoro AS (30 prosent) og Centrica Resources Norge AS (20 prosent).

Arealet i dette løyvet består av delar av blokkene 6406/3, 6407/1 og 6507/10. Brønnen blir bora om lag ti kilometer nordvest for Tyrihansfeltet.

Utvinningsløyve 475 BS vart delt ut 23. januar.2009  i TFO 2008, og 475 CS vart delt ut 4. februar 2011 i TFO 2010. Dette er den andre brønnen som bli bora i løyvet.

Løyvet føreset at dei andre løyva og samtykkja som vert kravd av andre myndigheiter er gitt før boreaktiviteten startar.


Kontaktperson i OD:
Kristian Runestad, telefon 51876027

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 24.01.2013

Siste nyheter

Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
Det investeres for framtiden på sokkelen
09.01.2023 Sjelden er det blitt produsert så mye gass på norsk sokkel som i fjor – og sjelden er det blitt besluttet større investeringer.