16/1-19 S og 16/1-20 A

14.08.2013 Oljedirektoratet har gitt Wintershall Norge AS boreløyve for brønn 16/1-19 S og 16/1-20 A, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

Brønn 16/1-19 S og 16/1-20 A skal borast frå boreinnretninga Borgland Dolphin i posisjon 58°54’24,44’’ nord 02°18’14,05’’ aust for Wintershall Norge AS i utvinningsløyve 457.

Boreprogrammet for brønn 16/1-19 S og 16/1-19 A gjeld boring av henholdsvis undersøkingsbrønn og avgrensingsbrønn i utvinningsløyve 457. Wintershall er operatør med 40 prosent del. Dei andre rettshavarane er E.ON E&P Norge AS, Bridge Energy Norge AS og VNG Norge AS, alle med 20 prosent kvar.

Arealet i dette løyvet består av delar av blokk 16/1. Brønnen blir bora om lag 2,5 kilometer øst for avgrensingsbrønnane 16/1-16 og 16/1-16 A på oljefunnet 16/1-9 Ivar Aasen i midtre del av Nordsjøen.

Utvinningsløyve 457 vart delt ut 29. februar 2008 (TFO 2007). Dette er den tredje og fjerde brønnen som vert bora innafor løyvet sitt areal.

Løyvet føreset at dei andre løyva og samtykkja som vert kravd av andre myndigheiter er gitt før boreaktiviteten startar.


Kontaktperson i OD
Kristian Runestad, tlf. 51 87 60 27

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 14.08.2013

Siste nyheter

Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.
Seminar om CCS-standardisering for dagens verdikjeder og framtidens løsninger
27.04.2022 Oljedirektoratet, Gassnova og Standard Norge inviterer til seminar i Stavanger 11. mai.
Boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S
27.04.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.