16/3-7

03.09.2013 Oljedirektoratet har gitt Lundin Norway AS boreløyve for brønn 16/3-7, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

Brønn 16/3-7 skal borast frå boreinnretninga Bredford Dolphin i posisjon 58°45’39,65’’ nord 02°44’42,53’’ aust for Lundin Norway AS i utvinningsløyve 501.

Boreprogrammet for brønn 16/3-7 gjeld boring av avgrensingsbrønn i utvinningsløyve 501. Lundin er operatør med 40 prosent del. Dei andre rettshavarane er Statoil Petroleum AS med 40 prosent og Maersk Oil Norway AS med 20 prosent.

Arealet i dette løyvet består av delar av blokkene 16/2, 3, 5 og 6 som er i midtre del av Nordsjøen. Brønnen vert bora søraust på Johan Sverdrup om lag 3,1 kilometer søraust for brønn 16/3-5 og ca 4,2 kilometer sørvest for brønn 16/3-2.

Utvinningsløyve 501 vart delt ut 23. januar 2009 (TFO 2008). Dette vert den 18. brønnen som vert bora innafor løyvet sitt areal.

Løyvet føreset at dei andre løyva og samtykkja som vert kravd av andre myndigheiter er gitt før boreaktiviteten startar.


Kontaktperson i OD
Kristian Runestad, tlf. 51 87 60 27

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 03.09.2013