16/3-8 S

23.12.2013 Oljedirektoratet har gitt Lundin Norway AS boreløyve for brønn 16/3-8 S, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

Brønn 16/3-8 S skal borast frå boreinnretninga Bredford Dolphin i posisjon 58°48’23,35’’ nord 02°40’27,67’’ aust i utvinningsløyve 501 i den midtre delen av Nordsjøen.

Boreprogrammet for brønn 16/3-8 S gjeld boring av avgrensingsbrønn i utvinningsløyve 501. Lundin er operatør med 40 prosent del. Dei andre rettshavarane er Statoil Petroleum AS med 40 prosent og Maersk Oil Norway AS med 20 prosent.

Arealet i dette løyvet består av delar av blokkene 16/2, 3, 5 og 6. Brønnen vert bora om lag 3,9 kilometer søraust for funnbrønnen 16/2-6 på Johan Sverdrup.

Utvinningsløyve 501 vart delt ut 23. januar 2009 (TFO 2008). Denne vert den 20. brønnen som vert bora innafor løyvet sitt areal.

Løyvet føreset at dei andre løyva og samtykkja som vert kravd av andre myndigheiter er gitt før boreaktiviteten startar.


Kontaktperson i OD
Kristian Runestad, tlf. 51 87 60 27

 

Kart-last ned pdf 

Oppdatert: 23.12.2013