16/5-5

22.10.2013 Oljedirektoratet har gitt Lundin Norway AS boreløyve for brønn 16/5-5, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

Boreprogrammet for brønn 16/5-5 gjeld boring av undersøkingsbrønn i utvinningsløyve 410 i midtre del av Nordsjøen. Lundin Norway AS er operatør med 70 prosent eigardel. Statoil Petroleum AS har 30 prosent eigardel.

Arealet i dette løyvet er ein del av blokk 16/5. Brønnen blir bora 8,9 kilometer søraust for brønn 16/4-6 S i utvinningsløyve 359 og om lag 8,3 kilometer vest for brønn 16/5-1.

Utvinningsløyve 410 blei tildelt 16. februar 2007 (TFO 2006). Dette er den fyrste brønnen i dette løyvet. Arealet har vore tildelt før. Då blei brønn 16/5-1 bora i den austlege delen av området. Det var Elf som bora denne brønnen i 1971, i utvinningsløyve 007.

Løyvet føreset at andre løyve og samtykkje som blir kravde av andre myndigheiter er gitt før boringa startar. 


Kontaktperson i OD

Kristian Runestad, tlf. 51 87 60 27

 

Kart - Last ned pdf 

 

 

Oppdatert: 22.10.2013

Siste nyheter

Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
Det investeres for framtiden på sokkelen
09.01.2023 Sjelden er det blitt produsert så mye gass på norsk sokkel som i fjor – og sjelden er det blitt besluttet større investeringer.