16/8-3 S

05.02.2013 Oljedirektoratet har gitt Statoil Petroleum AS boreløyve for brønn 16/8-3 S, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

Brønn 16/8-3 S skal borast frå boreinnretninga Songa Trym i posisjon 58°17’43,36” nord og 2°34’54,52” aust etter avslutta opphald på verft.

Boreprogrammet for brønn 16/8-3 S gjeld boring av undersøkingsbrønn i utvinningsløyve 360. Statoil Petroleum AS er operatør med 50 prosent del. Dei andre rettshavarane er Dong E&P Norge AS med 20 prosent, Noreco Norway AS med 15 prosent og Wintershall Norge AS med 15 prosent.

Arealet i dette løyvet består av delar av blokkene 16/5 og 16/6 samt blokkene 16/8 og 16/9. Brønnen blir bora om lag 11 kilometer søraust for brønnen 16/8-2 og om lag 17 kilometer sørvest for brønnen 16/9-1 i den midtre delen av Nordsjøen.

Utvinningsløyve 360 vart tildelt 16. januar 2006 (TFO 2007). Dette er den fyrste brønnen som blir bora i sjølve løyvet, men det er bora tre brønnar tidlegare innafor løyvet sitt areal.

Løyvet føreset at dei andre løyva og samtykkja som vert kravd av andre myndigheiter er gitt før boreaktiviteten startar.


Kontaktperson i OD
Kristian Runestad, tlf. 51 87 60 27

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 05.02.2013

Siste nyheter

Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
Det investeres for framtiden på sokkelen
09.01.2023 Sjelden er det blitt produsert så mye gass på norsk sokkel som i fjor – og sjelden er det blitt besluttet større investeringer.