30/9-25

12.08.2013 Oljedirektoratet har gitt Statoil ASA boreløyve for brønnbane 30/9-25 jf. ressursforskrifta paragraf 8.

Brønnbane 30/9-25 skal borast frå boreinnretninga Ocean Vanguard i posisjon 60°20'06,20" nord og 02°47'47,5" aust etter avslutting av boring av undersøkingsbrønn 16/2-18 S for Statoil ASA i utvinningsløyve 265.

Boreprogrammet for brønnbane 30/9-25 gjeld boring av undersøkingsbrønn i utvinningsløyve 104. Statoil ASA er operatør med ein del på 49,3 prosent. Dei andre rettshavarane er Petoro AS (33,6 prosent), Total E&P Norge AS (14,7 prosent) og ConocoPhillips Skandinavia AS (2,4 prosent). Arealet i dette løyvet består av blokkene 30/9.

Utvinningsløyve 104 vart delt ut 01.3.1985 (Konsesjonsrunde 9 på norsk sokkel).

Løyvet føreset at dei andre løyva og samtykkja som vert kravd av andre myndigheiter er gitt før boreaktiviteten startar.


Kontaktperson i OD:
Kristian Runestad, tlf. 51 87 60 27

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 12.08.2013