34/10-54 S og 34/10-54 A

14.08.2013 Oljedirektoratet har gitt Statoil ASA boreløyve for brønnbane 34/10-54 S og 34/10-54 A jf. ressursforskrifta paragraf 8.

Brønnbane 34/10-54 S og 34/10-54 A skal borast frå boreinnretninga Transocean Leader i posisjon 61°07'32,70"N og 02°18'35,5" aust etter avslutting av boring av undersøkingsbrønn 6506/9-3 for Statoil ASA i utvinningsløyve 479.

Boreprogrammet for brønnbane 34/10-54 S og 34/10-54 A gjeld boring av undersøkingsbrønn i utvinningsløyve 050 ES, Valemon Unit. Statoil ASA er operatør med ein del på 57 prosent. Dei andre rettshavarane er Petoro AS (30 prosent) og Centrica Resources (Norge) AS (13 prosent). Arealet i dette løyvet består av blokkene 34/10.

Utvinningsløyve 050 ES vart delt ut 11.4.2012 som en tilleggs til 3. konsesjonsrunde.

Løyvet føreset at dei andre løyva og samtykkja som vert kravd av andre myndigheiter er gitt før boreaktiviteten startar.


Kontaktperson i OD:
Kristian Runestad, tlf. 51 87 60 27

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 21.08.2013