35/9-8

01.02.2013 Oljedirektoratet har gitt Wintershall Norge AS boreløyve for brønn 35/9-8, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

Brønn 35/9-8 skal borast frå boreinnretninga Transocean Arctic i posisjon 67°17’6.71” nord og 3°40’33.63” aust etter avslutting av boring av undersøkingsbrønn 6407/1-6 S for Wintershall i utvinningsløyve 475.

Boreprogrammet for brønn 35/9-8 gjeld boring av avgrensingsbrønn i utvinningsløyve 418, der Wintershall er operatør med ein del på 35 prosent. Dei andre rettshavarane er Agora (20 prosent), Bayerngas(20 prosent), Edison (15 prosent) og RWE Dea (10 prosent). Arealet i dette løyvet består av del av blokk 35/8 og del av blokk 35/9. Brønnen blir bora om lag 8 kilometer nordaust for funnet 35/12-2 ("Grosbeak") og 14 kilometer sørvest for Gjøafeltet.

Utvinningsløyve 418 vart delt ut 16. februar 2007 (TFO 2006). Dette er den andre brønnen som bli bora i løyvet.

Løyvet føreset at dei andre løyva og samtykkja som vert kravd av andre myndigheiter er gitt før boreaktiviteten startar.


Kontaktperson i OD:
Kristian Runestad, tlf. 51 87 60 27

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 01.02.2013

Siste nyheter

Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
Det investeres for framtiden på sokkelen
09.01.2023 Sjelden er det blitt produsert så mye gass på norsk sokkel som i fjor – og sjelden er det blitt besluttet større investeringer.