35/9-9

05.09.2013 Oljedirektoratet har gitt GDF Suez E&P Norge AS boreløyve for brønn 35/9-9, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

Brønn 35/9-9 skal borast frå boreinnretninga Transocean Barents i posisjon 61°24’12,79” nord og 3°56’00,49” aust etter avslutting av boring av undersøkingsbrønn 6406/9-1 for A/S Norske Shell i utvinningsløyve 255.

Boreprogrammet for brønn 35/9-9 gjeld boring av undersøkelsesbrønn i utvinningsløyve 153. GDF Suez E&P Norge AS er operatør med ein del på 30 prosent. Dei andre rettshavarane er Petoro AS (30 prosent), Wintershall Norge AS (15 prosent), A/S Norske Shell (12 prosent), RWE Dea Norge AS (8 prosent) og Statoil Petroleum AS (5 prosent).

Arealet i dette løyvet består av delar av blokkene 35/9 og 36/7. Brønnen blir bora om lag åtte kilometer nord for Gjøafeltet.

Utvinningsløyve 153 vart tildelt den 8. juli 1988 (12. konsesjonsrunde på norsk sokkel). Dette er den tiande brønnen som bli bora i løyvet.

Løyvet føreset at dei andre løyva og samtykkja som vert kravd av andre myndigheiter er gitt før boreaktiviteten startar.


Kontaktperson i OD
Kristian Runestad, tlf. 51 87 60 27

 

Kart - Last ned pdf 

Oppdatert: 06.09.2013

Siste nyheter

Tildeling: To selskap får tilbud om areal for lagring av CO2
05.10.2022 I dag har to selskap fått tilbud om letetillatelse til lagring av CO2 i ett areal på norsk del av Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 16/2-23 S
03.10.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 16/2-23 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Analysene av prøvene er tilgjengelige
30.09.2022 Nå kan du laste ned analyser fra Oljedirektoratets datainnsamling knyttet til sulfidavsetninger.
Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).