35/9-9

05.09.2013 Oljedirektoratet har gitt GDF Suez E&P Norge AS boreløyve for brønn 35/9-9, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

Brønn 35/9-9 skal borast frå boreinnretninga Transocean Barents i posisjon 61°24’12,79” nord og 3°56’00,49” aust etter avslutting av boring av undersøkingsbrønn 6406/9-1 for A/S Norske Shell i utvinningsløyve 255.

Boreprogrammet for brønn 35/9-9 gjeld boring av undersøkelsesbrønn i utvinningsløyve 153. GDF Suez E&P Norge AS er operatør med ein del på 30 prosent. Dei andre rettshavarane er Petoro AS (30 prosent), Wintershall Norge AS (15 prosent), A/S Norske Shell (12 prosent), RWE Dea Norge AS (8 prosent) og Statoil Petroleum AS (5 prosent).

Arealet i dette løyvet består av delar av blokkene 35/9 og 36/7. Brønnen blir bora om lag åtte kilometer nord for Gjøafeltet.

Utvinningsløyve 153 vart tildelt den 8. juli 1988 (12. konsesjonsrunde på norsk sokkel). Dette er den tiande brønnen som bli bora i løyvet.

Løyvet føreset at dei andre løyva og samtykkja som vert kravd av andre myndigheiter er gitt før boreaktiviteten startar.


Kontaktperson i OD
Kristian Runestad, tlf. 51 87 60 27

 

Kart - Last ned pdf 

Oppdatert: 06.09.2013

Siste nyheter

Inviterer til nytt kurs for næringen
08.02.2023 Den norske modellen innebærer samspill mellom myndigheter og olje- og gassnæringen.
Boreløyve for brønnbane 25/4-15
06.02.2023 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/4-15, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.